REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Koncepce bytového větrání se zónovou klapkou

Jelikož větrání bytů je velmi živý proces a jeho potřeby se mění v čase, je potřeba od počátku uvažovat o regulátorech variabilního průtoku vzduchu, které dokážou reagovat na jakýkoli podnět pro upravení přívodního a odvodního množství. Jednoduché pravidlo říká: „Není regulátor, není optimalizace.“
Zdroj: Lindab

Z požadavků na větrání obytných budov vyplývající z normy ČSN EN 15665/Z1 jsou jasně patrné limity větrání pro trvalé a nárazové větrání. Pokud se do systému zahrne nárazové větrání, znamená to náhlé navýšení průtoku nuceného větrání po stanovenou dobu.

Zdroj: Lindab

Právě zahrnutí nárazového větrání do jednotného systému, a jeho vybalancování v případě různých nárazových stavů, je ideální volbou především z důvodu energetického a jednotného větracího systému. Jako řešení přerozdělování vzduchu v případě nárazového větrání lze použít třícestnou vzduchovou klapku TATBU se servopohonem, pomocí které se nejen přerozdělí vzduch v případě různých nárazových stavů, ale zároveň se sníží celkové odsávané množství vzduchu a rapidně sníží dimenzi hlavního potrubí a VZT jednotky až o 35 %.

V případě zájmu o další informace kontaktujte některého z obchodních zástupců společnosti Lindab Sales s.r.o. na stránkách www.lindab.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat