REKLAMA
Hledat

Fotosoutěž Otevřená Praha Pořádá ESTAV.cz a Open House Praha.

estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Rok se spotovými cenami a bateriovým uložištěm v rodinném domě v Omicích

V posledních letech se prudce zvyšuje zájem o obnovitelné zdroje energie, jako jsou solární a větrné elektrárny. Tyto obnovitelné zdroje bohužel neprodukují energii podle skutečné potřeby uživatelů, ale nahodile, v závislosti na aktuálním počasí. Nesoučasnost výroby a spotřeby je však problém, který zásadním způsobem ovlivňuje výhody obnovitelných zdrojů. Dynamicky se proto rozvíjejí řešení s ukládáním přebytečné energie do bateriových úložišť, aby mohla být využita později podle potřeb uživatele.
Zdroj: Fenix trading

Tento trend se také projevuje na trhu s elektřinou. Není už úplnou novinkou, že i domácnosti mohou nakupovat na tzv. spotovém trhu. Spotové ceny elektřiny ale závisí jako u každého trhu na nabídce a poptávce. V době, kdy je velká poptávka po elektřině, se ceny zvyšují a v době nízké poptávky logicky klesají. Pokud odběratel neumí nebo nemůže pro svou spotřebu využívat období nízkých cen, ale nakupuje energii v reálném čase, spotové obchodování mu moc výhod nepřinese. Bateriové úložiště mu však umožňuje nakupovat energii v době nejnižších cen a čerpat ji z baterií až v době, kdy jsou ceny na trhu vysoké.

Bateriová úložiště mají ale i další výhody. S rozmachem fotovoltaických elektráren bude v letním období během dne docházet k tak velkým přebytkům dodávek do sítě, že ceny mohou být dokonce záporné. Vlastník FVE, který v této době nebude umět přetokům energie do sítě zabránit, zaplatí za to, že veřejná síť jeho energii odebrala! S odpovídajícím úložištěm si ale může energii vyrobenou ve FVE ukládat a do sítě ji dodat až když je cena elektřiny na trhu nejvyšší a dostane za ni nejlépe zaplaceno.

Zdroj: Fenix trading

Energetický koncept Fenix ve sféře rezidenčního bydlení

Jak bylo uvedeno výše, bateriová úložiště instalována v rodinných domech i dalších budovách pomáhají nejen snížit závislost na síti, ale i aktivně šetřit náklady na elektřinu nebo dokonce na prodeji elektřiny vydělávat. Samotné bateriové úložiště je ale jen statickým prvkem, klíčovým je software, který celý systém řídí. Pokud se týká aplikování řízené spotřeby energie do reálné praxe, je v tomto směru zřejmě nejdále česká společnost Fenix. Této problematice se věnuje už od roku 2016 a ve spolupráci s ČVUT Praha realizovala již několik pilotních projektů. Vyrábí vlastní energetické stanice, pro které vyvinula svůj vlastní software. Stanice v reálném čase vyhodnocuje spotřebu domu, z historie si vytváří profil spotřeby pro jednotlivé dny, předem si načítá ceny elektřiny na spotovém trhu a je-li připojena FVE, sleduje předpověď počasí a predikuje tak výrobu z OZE. Naprogramované algoritmy pak autonomně optimalizují nákup a prodej elektřiny ze sítě tak, aby byly pro uživatele co nejefektivnější.

Praktickým příkladem pilotního projektu společnosti Fenix Group, zaměřeného na úspory energií, je aplikace energetického konceptu Fenix u rodinného domu v Omicích. V domě, ve kterém žije majitel a jeho partnerka, je hlavním energonositelem elektrická energie, přičemž část energie na vytápění zajišťují sálavá kamna na dřevo. Vědci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze a dodavatelé technologií tady už třetím rokem 24 hodin denně sledují spotřebu elektrické energie, výkon fotovoltaické elektrárny, provoz bateriového úložiště, spotřebu vody či kvalitu vnitřního prostředí. Rodinný dům byl postaven jako stavba s téměř nulovou spotřebou energie, dle Průkazu energetické náročnosti budovy patří do třídy A. Hlavním topný systém je elektrické sálavé vytápění, řešené jako kombinace velkoplošného nízkoteplotního systému v podlaze nebo stropě, doplněného o lokální přímotopná elektrická tělesa, která nabízí rychlou odezvu na požadavky řízení.

Zdroj: Fenix trading

Bateriová stanice HES s kapacitou 41 kWh tady aktivně už více jak rok využívá denní spotový trh s elektrickou energií

Díky stanici HES a aktivnímu spotovému obchodování se podařilo snížit cenu elektrické energie po většinu roku na předkrizovou úroveň, v období topné sezony potom o něco vyšší, nicméně stále o desítky procent méně než při jejím nákupu ve standardním tarifu s vládou zastropovanou cenou silové elektřiny. Svědčí o tom výsledky provozu z období únor 2022 až únor 2023. Za 12 měsíců spotřeboval majitel rodinného domu celkem 17 170 kWh, z toho 12 960 kWh odebral z veřejné sítě, 7 148 kWh vyrobila fotovoltaická elektrárna. Roční objem přetoku vyrobené elektrické energie na spotový trh představoval 2 939 kWh. V daném období byla průměrná cena na spotovém trhu dle OTE 5,8 Kč/kWh bez DPH a poplatků. Na fakturách majitel zaplatil za rok 50 125 Kč včetně poplatků a DPH, průměrná cena za 1 kWh, dosažená díky FVE, baterii a chytrému řízení, tak činila 2,92 Kč vč. poplatků a DPH.

 

Není baterie jako baterie

„Výraznou zásluhu na těchto výsledcích má domácí bateriové úložiště HES s kapacitou 41 kWh. To vyniká nejen velkou kapacitou (cca 4násobek výkonu instalované střešní FVE), ale ve srovnání s běžnými bateriemi čínské provenience zejména svým originálním řešením a unikátním softwarem, vyvinutým ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. Naše bateriová stanice samozřejmě umožňuje plynulý provoz v síťovém i nesíťovém (ostrovním) režimu a reguluje nezávisle každou fázi zvlášť. Vestavěný střídač dokáže energii zároveň odebírat i dodávat. Silnou stránkou bateriových stanic HES je také špičkovací management, Inteligentní monitoring a ovládání zařízení. Domácí bateriová stanice HES tak nabízí výjimečné české řešení (vývoj zajišťuje AERS, výroba probíhá v Jeseníku), které je cenově srovnatelné s konkurencí, ale technologicky je daleko pokročilejší díky nové koncepci a inteligentnímu řízení spotřeby elektrické energie.“ říká Cyril Svozil jr., místopředseda správní rady Fenix Group a.s. a ředitel společnosti AERS s.r.o.

Energetický koncept Fenix funguje a šetří náklady

Skutečnost, že koncept Fenix a bateriové úložiště HES jsou opravdu skvělým řešením v oblasti snižování nákladů za energie, je oficiální prezentace této technologie na výstavě EXPO 2020 v Dubaji, získání několika prestižních ocenění, jako je například cena Inovace ČEEP 2021, certifikace Města budoucnosti udělené Ministerstvem pro místní rozvoj, nebo získáním Velké ceny AOVT za rok 2022, kterou představenstvo asociace AOVT oceňuje a podporuje inovativní výrobky, služby a procesy v oboru voda a topení.

FENIX Trading s.r.o.

logo
Sídlo společnosti
Slezská 535/2
790 01 Jeseník

telefon: 584 495 111
e-mail: fenix@fenixgroup.cz

web: www.fenixgroup.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Instalace - TZB

Zdroj: regulus.cz

Jak a čím můžeme regulovat naše vytápění. Kdy použít termostat a kam ho dát?

Než si odpovíme na položenou otázku, je nutné si uvědomit zásadní rozdíl mezi vytápěním rodinného domu a bytového domu s více vytápěnými byty. Zatímco v rodinném domě vytápěné prostory sousedí převážně s venkovním prostředím, (exteriérem) v menší míře pak s nevytápěnými prostory jako jsou půdy, sklepy, apod. Naproti…

Zdroj: Fotolia

Kdy je čas na výměnu starého plynového kotle za kondenzační kotel? Teď je ideální doba

Nechcete přecházet z plynu na tepelné čerpadlo, pelety, palivové dřevo, nebo jiné palivo? Takových majitelů rodinných domů je v naší republice hodně. Rozhodně to není špatné rozhodnutí. Ostatně i cena plynu postupně klesá. Část majitelů plynových kotlů ale stále používá ty běžné kotle. Kdy přejít na úspornější…

REKLAMA