Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Změnit vytápění domu nebo ne? Kdy se vyplatí změna zdroje tepla nebo celé otopné soustavy

Když jsme se rozhodli, že naše vytápěcí soustava by si zasloužila rekonstrukci, měli bychom si ještě před tímto rozhodnutím položit jednu základní otázku. A ta zní…
Zdroj: AdobeStock - makaule
Zdroj: AdobeStock - makaule

Vyčerpali jsme všechny možnosti jak snížit potřebtepla pro vytápění a pro přípravu teplé vody?

Pro zopakování si můžeme vyjmenovat možnosti úspor:

Jednodušší opatření na snížení úniků tepla:

 • montáž těsnění do oken a dveří
 • položení minerální izolace na podlahu neobývaného podkroví – půdy
 • montáž polystyrénové izolace na strop sklepa
 • pořízení tepelně izolačních koberců, nebo podložek pod koberce na podlahy v přízemí
 • u špaletových oken je většinou možná výměna jednoduchého zasklení za dvojskla

Nákladnější a účinnější opatření na snížení úniků tepla:

 • výměna oken za nová okna s trojskly
 • zateplení obvodových stěn, podlah a střechy
 • přístavba zádveří u vstupních dveří
 • vysušení a zateplení soklového zdiva

Opatření na snížení spotřeby teplé vody:

 • osazení sprchových hlavic úspornými
 • omezení cirkulace vody na nejnižší možnou míru
 • výměna staršího zásobníkového ohřívače vody za moderní s optimální velikostí a dokonalejší izolací

Speciální opatření

Opatřením, které snižuje potřebu energie, ale především zlepšuje kvalitu vnitřního prostředí je záměna přirozené větrání vytápěných prostor za větrání mechanické s vyžitím (rekuperací) tepla v odváděném vzduchu. Toto větrání je možno realizovat centrální jednotkou, tak i decentrálně, s větracími jednotkami v jednotlivých místnostech.

A když jsme si kladně odpověděli na položenou otázku, můžeme přikročit k plánování rekonstrukce.

Čím začít?

Základní informaci, kterou pro úspěšnou rekonstrukci vytápění potřebujeme, je hodnota tepelné ztráty domu, nebo bytu. Tepelná ztráta je množství tepla, které je potřeba dodávat topnou soustavou, aby byl objekt vytápěn na výpočtovou vnitřní teplotu. Výše tepelné ztráty se uvádí v kW pro výpočtovou venkovní teplotu. Výpočtové venkovní teploty se pohybují v rozmezí -12 °C až -18 °C a jejich hodnoty pro jednotlivé lokality jsou uvedeny v technických normách nebo na portálu TZB-info. Tepelnou ztrátu před větší rekonstrukcí topné soustavy doporučuji vždy nechat vypočítat. Výpočet je vhodné svěřit odborníkovi, nejlépe projektantovi vytápění. S ním pak je výhodné probrat všechny případné problémy a úskalí, které rekonstrukce přináší.

Čemu je potřeba věnovat zvláštní pozornost?

Je potřeba si uvědomit, že doba stabilních cen energií skončila. Ceny sice bude do budoucna i nadále určovat trh. Tržní cena je ale jen informace, která signalizuje nastavení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Tato informace může být zkreslena administrativními přirážkami. Pro požadované snižování emisí CO2 je touto přirážkou cena emisní povolenky. Se zvyšováním podílu obnovitelných zdrojů energie budou nutná realizovat technická opatření pro zajištění stability elektrické sítě. To je další přirážka, kterou bude nutné zaplatit v ceně elektřiny.

Dalším faktorem, který by měl ovlivňovat vaše rozhodování je určitá nejistota budoucího vývoje ceny plynu. Ta bude do značné míry ovlivňována světovou energetickou situací a především pak spotřebou plynu v Číně a v Indii. Takže s tím je nutno do budoucna uvažovat při volbě způsobu vytápění.

Jaké primární palivo zvolit?

Volba paliva závisí na výši tepelné ztráty vytápěného objektu. Pokud se budeme věnovat rodinným domům, jako nejčastějším zákazníkům rekonstrukcí pak si je můžeme rozdělit zhruba do tří kategorií.

1. Klasické domy postavené do roku 1998 bez zateplení, nebo jen s minimálním zateplením – tepelná ztráta 15 – 25 kW

Pro tuto kategorii staveb je obvyklá náhrada stávajícího kotel na pevná paliva (uhlí nebo dřevo 1. a 2 . emisní třídy) nebo plynového kotle:

 1. Tepelným čerpadlem – investičně nejdražší, provozně srovnatelná s peletami.
 2. Kotlem na dřevní pelety – investičně levnější než tepelné čerpadlo, provozně srovnatelná.
 3. Kotlem na palivové dřevo – investičně i provozně nejlevnější, oproti předchozím je nevýhodou investice do skladu paliva a nižší uživatelský komfort (přikládání, výběr popelu).

2. Moderní domy s datem stavby 1995 – 2010 s kvalitním zateplením, okny s vakuovými dvojskly, výše tepelné ztráty 5-15 kW závisí především na velikosti domu a kvalitě provedení izolace.

Rekonstrukce vytápění a přípravy teplé vody u těchto staveb lze doporučit v tomto pořadí:

 1. Tepelným čerpadlem – investičně nejdražší, provozně srovnatelná s peletami i plynem.
 2. Kotel na dřevní pelety je investičně levnější než tepelné čerpadlo, provozně jen mírně dražší s výhledem dalšího poklesu cen pelet.
 3. Plynový kondenzační kotel je investičně levnější než tepelné čerpadlo, v současných cenách provozně výrazně dražší. Předpokladem pro tuto volbu je existence plynové přípojky, budování nové nelze nedoporučit.
 4. Kotel na dřevo je pro tento typ domu investičně i provozně nejlevnější. Nevýhodou je nevýhodou investice do skladu paliva a nižší uživatelský komfort (přikládání, výběr popelu).

Porovnání jednotlivých nákladů pro tuto kategorii lze získat použitím výpočetní pomůcky TZB-info. Náklady pro jednotlivá paliva v aktuálních cenách 2023/02 jsou vypočteny pro rodinný dům s tepelnou ztrátou 10 kW. 

3. Nejmodernější nízkoenergetické domy s tepelnou ztrátou 2-5 kW

Zde je potřeba tepla na vytápění nižší než na přípravu teplé vody. Lze proto doporučit přímotopné elektrické vytápění nejlépe podlahové a pro přípravu teplé vody pak malé tepelné čerpadlo. Alternativou může být tepelné čerpadlo jak pro podlahové teplovodní vytápění i přípravu teplé vody.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia

Kdy je čas na výměnu starého plynového kotle za kondenzační kotel? Teď je ideální doba

Nechcete přecházet z plynu na tepelné čerpadlo, pelety, palivové dřevo, nebo jiné palivo? Takových majitelů rodinných domů je v naší republice hodně. Rozhodně to není špatné rozhodnutí. Ostatně i cena plynu postupně klesá. Část majitelů plynových kotlů ale stále používá ty běžné kotle. Kdy přejít na úspornější…

Zdroj: Fotolia.com - roman-milert

Výhody a nevýhody klasických zdrojů tepla pro vytápění domu

Zdroje tepla jsou zařízení, která se historicky vyvíjela od otevřeného ohniště až k dnešnímu tepelnému čerpadlu. Ale je otázkou, zda i do budoucna zůstane čerpadlo tím nejperspektivnějším zdrojem tepla pro vytápění. Je pravda, že v současné době je tím nejvyhledávanějším. Zkusme ale nahlédnout na výhody a nevýhody…