Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Výzva pro dotace v roce 2015 z programu Podpora bydlení

Dotace na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce, nejvýše však 4 mil. Kč.
Výzva pro dotace v roce 2015 z programu Podpora bydlení

POZOR: Dotace není určena na opravy bytových panelových domů.

Dotaci může získat obec, na jejímž území se nachází panelové sídliště.

Dotace se týká úprav zaměřených na:

  • vybudování nových spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek,
  • vybudování protihlukových stěn,
  • vybudování odstavných a parkovacích stání včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob,
  • opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod,
  • odstranění vrchního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením,
  • sanace a doplnění veřejného osvětlení,
  • přijetí místních protipovodňových opatření,
  • přestavba sídlištních kotelen na ušlechtilá paliva, využívání obnovitelných zdrojů energie v sídlištních kotelnách a s tím související projektové práce,
  • úpravu veřejných prostranství včetně sanace a doplnění ploch pro požární zásahy, ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou vzrostlých stromů a zatravněním ploch, sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišť s pískovišti, průlezkami a parkovými odpočinkovými plochami a lavičkami,
  • úpravy a budování veřejných rekreačních ploch a s tím související projektové práce.

Informace o dotaci

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat