Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Vyžadujte manuál k použití svého domu

Ruku v ruce s rostoucím počtem materiálů, složitostí staveb se zvyšuje pravděpodobnost poruchy vzniklé nesprávným a nepoučeným používáním a neodbornými úpravami. K předejití problémů je nutná dokumentace skutečného provedení a ideálně i manuál na užívání stavby.
Vyžadujte manuál k použití svého domu

Dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), by měla být závěrečnou fází celého stavebního procesu, který započal již samotnou myšlenkou na realizaci. Jak název napovídá, taková dokumentace zobrazuje budovu tak, jak byla skutečně postavena, protože snad nikdy to není přesně tak, jak bylo nakresleno v prováděcí dokumentaci.

Jednoduše řečeno: slouží k tomu, abychom věděli co kde ve stavbě máme a mohli tyto informace využít v době, kdy je budeme potřebovat a těžko si budeme pamatovat jak bylo co provedeno. Důležitá může být i pro následujícího vlastníka nemovitosti. Při prodeji jistě dodaná odpovídající dokumentace udělá slušný dojem, ale hlavně je důležitým návodem pro rekonstrukci objektu. U větších staveb je bez debaty dokumentace potřeba i k jejímu každodennímu provozování (údržba systémů, výměna zastaralých konstrukcí atd.)

Ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., (konkrétně ve vyhlášce č. 499/2006 Sb.), je zpřesněn rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby. U staveb menšího rozsahu může dokumentaci nahradit kopie ověřené projektové dokumentace doplněná o výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.

Dokumentace má dvě části, textovou a výkresovou. Platí, že pokud nelze něco vyjádřit graficky, vyjádří se to slovním popisem. Grafické vyjádření informace je preferováno z důvodu jednoznačnosti sdělení informace. Podstatným aspektem DSPS je její aktualizace. Pouze tak je zachována její důležitost a využitelnost v praxi. Jakýkoliv zásah do objektu je potřeba zanést zpět do dokumentace.

„Dům je stroj na bydlení“
Le Corbusier

Vyšší nároky na stavbu = vyšší nároky na uživatele

Ruku v ruce s rostoucím počtem materiálů, složitostí obvodových plášťů staveb, technologií vnášenou do našich domů, s tepelnými, parotěsnými izolacemi, otopnými soustavami, solárními systémy, tepelnými čerpadly se zvyšuje pravděpodobnost poruchy vzniklé nikoli vadou zařízení či špatnou výstavbou ale nesprávným a nepoučeným používáním.

Nepoučený uživatel je totiž asi největší degradační činitel stavby. Laik se sám nepustí do opravy plynového kotle, to je zřejmé. Ale i nevinným chováním může ve stavbě způsobit problémy s nedozírnými následky. Kupříkladu obyčejné pověšení skříňky může v důsledku poškodit parozábranu a způsobit problémy s vlhkostí, netěsností stavby, a to pak vést ke vzniku plísní, oslabování nosné konstrukce atd... Také mít skvěle vyladěný a velice drahý sofistikovaný systém vytápění a větrání a neumět ho správně používat, čili užívat neefektivně značně zvyšuje návratnost takové investice. Špatně připevněná dodatečná markýza či konstrukce pergoly na fasádu může způsobit vznik tepelných mostů, provrtání trubek či elektrického rastru podlahového topení také nebude to co by domu prospělo, a takových příkladů můžeme najít stovky.

K automobilu za několik málo stovek tisíc korun dostaneme manuál o několika desítkách stran, v mnoha jazycích co nejnázorněji předvedené na obrázcích, dostaneme servisní knížku a každý zásah do vozidla vyžaduje svůj záznam. Dům v ceně několika milionů korun není o nic méně složitý, všechny systémy vyžadují pravidelnou údržbu a hlavně koordinaci, neodborné zásahy způsobují nebezpečné problémy, přesto od stavebních firem - snad až na pár světlých výjimek, kromě předávacího protokolu nedostaneme vůbec nic, natož obsáhlý manuál s popisem, co si ke stavbě dovolit můžeme a co už ne.

Stále silněji z řad stavebních odborníků zní apel na vypracovávání manuálů ke stavbě. Představuje to soubor pravidel pro užívání objektu. K sestavení provozního řádu je nutné sladit jej s DSPS, ze které jsou čerpány informace a která jej má provázet. Jedině tak zajistíme domu správnou péči a svým nešetrným zásahem nezapříčiníme jeho rychlejší technické stárnutí. Zní to vše logicky? Nyní tedy nezbývá, než abychom si to uvědomili, manuály vyžadovali. Firmy pak možná budou ochotny nám jej vydávat.

Části textu převzaty se svolením portálu TZB-info.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Převzetí stavby z pohledu práva - jak se vyhnout problémům

Převzetí stavby z pohledu práva - jak se vyhnout problémům

Investoři (objednatelé) často podceňují předání stavby. Považují jej za formalitu. Opak je však pravdou. Předání stavby má zásadní dopad do jejich práv. Zjednodušeně řečeno je tento dopad vždy negativní. Podpisem předávacího protokolu se ukončuje fáze výstavby, kdy za stavbu odpovídá zhotovitel. Zároveň začíná fáze…