Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Pro koho bude platit odklad povinnosti výměny starých kotlů? Povinnost vyměnit kotle stále platí pro mnohé budovy

Pokud navrženou změnu zákona o ochraně ovzduší schválí v nezměněné podobě také Parlament ČR a podepíše ji prezident, bude odklad platit jen pro nevyhovující kotle, které jsou určeny k vytápění domácností či staveb určených pro rodinnou rekreaci. S výměnou svých starých kotlů ještě v letošním roce si musí tedy pospíšit například provozovatelé restaurací, penzionů, či drobných provozoven.
Zdroj: Fotolia.com - puhimec 16ku9
Zdroj: Fotolia.com - puhimec 16ku9

Ministerstvo životního prostředí ve své tiskové zprávě avizovalo, že se chystá změna zákona o ochraně ovzduší, podle které by byl až o dva roky odložen zákaz provozu kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2, který má nastat podle stávajícího znění zákona již 1. září 2022.

Vyplatí se odložit výměnu nevyhovujícího kotle na pevná paliva?

MŽP připouští odklad o dva roky, ale vývoj cen naznačuje, že odklad výměny se prodraží. Kdo sleduje vývoj trhu s teplovodní technikou pro vytápění domácností ví, že počátek covidové pandemie byl také počátkem urychlení růstu cen zdrojů tepla i jejich instalací. Tento zpočátku pozvolný nárůst nabral v loňském roce opravdu prudké tempo a současné vyhlídky do blízké budoucnosti nenapovídají tomu, že by se tento trend měl zastavit, či se dokonce obrátit. Je velmi reálné, že na podzim letošního roku bude cena „kotelny“ opět vyšší minimálně o 10 %.

Ceny oceli, mědi a hliníku vzrostly od jara 2020 do března 2022 v průměru o 100 %. K tomu se přidalo výrazné zvýšení cen energií pro průmyslové podniky v roce 2021. Nebylo výjimkou, že firma, které skončil dlouhodobý kontrakt na odběr provozní elektřiny, musela podepsat novou smlouvu s navýšením ceny elektřiny o 60 až 80 %. I přes významné snižování marží s cílem udržet alespoň nejnutnější ekonomiku svého podnikání, museli výrobci kotlů navýšit ceny svých výrobků za posledních 12 měsíců o 40 % až 50 %. Stejně tak výrazně narostly i ceny instalací.

Mimořádnou pozornost vzbudila mezi laickou i odbornou veřejností tisková zpráva Ministerstva životního prostředí o tom, že Vláda schválila dne 6.4. návrh změny zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, která má o dva roky posunout zákaz provozu neekologických teplovodních kotlů na pevná paliva.

Podle stávajícího znění zákona platí zákaz provozu od 1. září letošního roku pro teplovodní kotle na pevná paliva o jmenovitém příkonu do 300 kW, které neplní emisní limity uvedené v příloze č.11 zákona. Tedy pro kotle tříd 1 a 2, popřípadě kotle nezařazené do žádné emisní třídy. Zákaz doposud platí pro všechny nevyhovující kotle bez ohledu na to, kým jsou provozovány a jaký objekt vytápějí. Je to logické, protože pro ochranu ovzduší je důležité, co „leze“ z komína a ne to, komu ten komín patří.

Pokud projde navržená změna zákona o ochraně ovzduší, odklad povinnosti výměny starého kotle bude platit jen pro budovy pro bydlení

Zmíněná tisková zpráva uvádí, že:

„Odkladem povinnosti provozovat vybrané spalovací stacionární zdroje dojde k prodloužení termínu pro zákaz provozu starých kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, které slouží jako zdroje tepla a které neplní emisní požadavky uvedené v § 17 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně ovzduší, o dva roky pro provozovatele rodinných domů, bytových domů nebo staveb pro rodinnou rekreaci. Navrhuje se tedy, aby se odklad provozovat vybrané spalovací stacionární zdroje vztahoval pouze na provozovatele, kteří užívají spalovací stacionární zdroje k vytápění stavebních objektů, které mohou být užívány k bydlení.“

Pokud navrženou změnu zákona o ochraně ovzduší schválí v nezměněné podobě také Parlament ČR a podepíše ji prezident, bude odklad platit jen pro nevyhovující kotle, které jsou určeny k vytápění domácností či staveb určených pro rodinnou rekreaci. S výměnou svých starých kotlů ještě v letošním roce si musí tedy pospíšit například provozovatelé restaurací, penzionů, či drobných provozoven.

Jak jsme již psali dříve, za protiprávní provozování „zakázaného“ kotle bude zodpovídat jeho provozovatel a nikoliv majitel.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Vytápění - fotolia

Čím vytápět? Výměny kotlů a volba zdroje v souvislostech

Rozšíří se nabídka dotací na úspory energií pro české domácnosti prostřednictvím rychlých a jednodušších opatření v novém programu NZÚ Light. Na situaci zvyšování cen, aktuální nedostatek velké části technologií a ztíženou dostupnost odborných firem reagují další úpravy dotačního titulu.