Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Otevřená Praha 2022 - fotosoutěž ESTAV.cz a Open House Praha: Úplná pravidla soutěže

Fotosoutěž ve spolupráci portálu ESTAV.cz a akce Open House Praha. Toto jsou kompletní pravidla soutěže. Těšíme se na vaše fotografie.
Zdroj: Open House Praha
Zdroj: Open House Praha
 1. Pořadateli soutěže s názvem “Otevřená Praha - fotosoutěž ESTAV.cz a Open House Praha” jsou organizace Open House Praha, z. ú. se sídlem Bubenečská 25, Praha 6, IČ: 03034992, DIČ: CZ03034992 a Topinfo s. r. o. se sídlem Křenova 483/3, 16200 Praha 6 (provozovatel internetových stránek www.ESTAV.czTZB-info.czwww.ESTAV.TV)
 2. Účastníci mohou soutěžit ve třech kategoriích: Stavba, Detail, Lidé (popis kategorií na konci pravidel). Do každé kategorie může účastník přihlásit z jedné IP adresy pouze 1 fotografii, která musí splňovat tyto technické náležitosti: fotka v minimální velikosti 2000 px a maximálně 20 MB. Fotografie bude možné nahrávat pomocí formuláře na adrese https://www.estav.cz/?page=id,fotosoutez-openhouse&lang=cz
 3. Výherci soutěže dodají pořadatelům na vyžádání fotografie v rozlišení pro tisk.
 4. Musí se jednat o fotografii, kterou soutěžící pořídil v průběhu festivalu Open House Praha od 16. do 22. května 2022.
 5. Odesláním účastník potvrzuje, že je autorem přiložené fotografie a vlastní k ní data v plném rozlišení. Zašle-li fotografii, jíž není autorem nebo s níž není oprávněn nakládat, odpovídá organizátorovi i třetím osobám za případnou újmu, která jim tímto vznikne. Osoby zachycené na pořízeném snímku/snímcích souhlasí se zveřejněním snímků dle podmínek soutěže níže.
 6. Spolu s fotografiemi musí účastník soutěže rovněž poslat popisek fotografie v rozsahu minimálně 150 a maximálně 1000 znaků a své kontaktní údaje (jméno, příjmení, korespondenční adresa, e-mail). Pořadatelé si ponechávají nárok popisky krátit. 
 7. Každá z kategorií má svého porotce či skupinu porotců, jejichž úkolem je vytvořit předvýběr fotografií. Výherce bude vybrán z užšího výběru poroty na základě diváckého hlasování prostřednictvím portálu ESTAV.cz. 
 8. Kategorii Stavba bude hodnotit porota složená ze 2 členů redakce ESTAV.cz, kategorii Lidé porota složená ze 2 členů týmu Open House Praha a kategorii Detail zhodnotí profesionální fotograf oslovený organizací Open House Praha.  
 9. Kritériem výběru je nejvíce kreativní a esteticky zajímavé zpracování soutěžního příspěvku.
 10. Soutěž probíhá od 16. 5. Konečný termín pro přihlášení a zaslání fotografií do soutěže je do středy 25. 5. 2022 12:00 hodin. Snímky, které budou doručeny po tomto termínu, nebudou do soutěže zařazeny. Následně proběhne od 26. do 28. 5. předvýběr poroty a od 30. 5. do 3. 6. divácké hlasování o vítěze v každé kategorii. Vítěz bude vyhlášen 6. 6. 2022 ve vysílání na www.estav.tv a následně prostřednictvím informačních kanálů společnosti Topinfo, i organizace Open House Praha a informován e-mailem.
 11. Soutěžní úkol bude zveřejněn před začátkem a v době konání soutěže na www.openhousepraha.cz a na portálu ESTAV.cz s odkazem na tato pravidla.
 12. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce.
 13. Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce. Ze soutěže budou vyřazeni ti, kteří zašlou z jedné IP adresy více než tři fotografie. Vyřazeny budou i fotografie bez popisu a uvedení autora snímku. Pořadatelé si vyhrazují právo vyřadit sporné snímky ze soutěže.
 14. Soutěžící sdílením soutěžního příspěvku souhlasí s tím, že pořadatelé mohou zveřejnit vybrané soutěžní fotografie spolu s popiskem a jménem autora na internetových stránkách Estav.cz a openhousepraha.cz, na jeho svých sociálních profilech (Instagram, Facebook, LinkedIN, v newsletteru a také v závěrečné zprávě festivalu). 
 15. Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.
 16. Pro každou kategorii Stavba, Detail a Lidé budou odměněni autoři tří vítězných fotografií a odměny tvoří:

  1.Místo: 1x Designové vybavení do koupelny od společnosti Grohe + dárek od společnosti Grohe + vstupenka do Vršovického divadla MANA + dárek od Open House Praha

  2.Místo: vstupenka do Vršovického divadla MANA + dárek od Open House Praha + dárek od společnosti Grohe

  3.Místo: vstupenka do Vršovického divadla MANA + dárek od Open House Praha + dárek od společnosti Grohe

  Soutěžící nominovaní porotci do hlasování veřejnosti obdrží dárkový balíček od společnosti Topinfo a Open House Praha. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo odměny změnit.
 17. Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, který se umístí jako druhý v pořadí v hlasování veřejnosti.
 18. Aby mohl výherce získat cenu, musí v přihlašovacím formuláři vyplnit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, korespondenční adresa, e-mail).
 19. Pořadatelé jsou oprávněni zveřejnit jméno, příjmení a fotografii spolu s textem výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.
 20. Pořadatelé nenesou odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a mají právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhodují s konečnou platností pořadatelé. Pořadatelé si vyhrazují právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.
 21. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadatelům dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jména, příjmení, přesné adresy bydliště, e-mailu, pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídel organizací; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 22. Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.
 23. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022.

Příloha pravidel: Popis kategorií:

Stavba - do kategorie stavba budou přijaty fotografie zachycující větší stavební celek nebo celou budovu popř. větší celek interiéru ze stavby, kterou je možné navštívit v rámci akce Open House Praha v roce 2022. 

Detail - do kategorie budou přijaty fotografie zachycující stavební a architektonické detaily staveb, které je možné navštívit v rámci akce Open House Praha v roce 2022. Například kliky, vitráže, schodišťové zábradlí atp.

Lidé - do kategorie budou přijaty fotografie zachycující skupinky či jednotlivce z řad návštěvníků nebo organizátorů akce Open House Praha 2022.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Open House Praha

Vyfoťte Otevřenou Prahu – fotosoutěž ESTAV.cz a Open House Praha 2022

Chystáte se na festival Open House Praha? Rádi fotíte ať již na mobil nebo zrcadlovku? Zapojte se do soutěže a vyhrajte lákavé odměny, třeba doplňky do koupelny nebo lístky do divadla. Soutěžit můžete ve třech kategoriích. Foťte to, co vás zajímá – krásné stavby, jemné detaily nebo momentky z návštěv.

REKLAMA