Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Máte fixované ceny energií? I vy zaplatíte víc! Kolik zaplatíme kvůli regulovaným cenám energií?

Mnoho zákazníků se na podzim dočkalo zdražování elektřiny a plynu, teď je čeká ještě zvýšení regulovaných cen těchto komodit od začátku příštího roku. Regulovaná cena elektřiny má pro domácnosti průměrně vzrůst o 3,7 % a plynu o 2,4 %. Proč se musí zdražovat a jak se tento růst projeví u zákazníků?
Zdroj: Fotolia.com
Zdroj: Fotolia.com

Co se zdražuje?

Zvyšují se ceny regulované složky elektřiny, kterou hlavně tvoří náklady na distribuci a přenos elektřiny, na podporu obnovitelných zdrojů a na systémové služby, které udržují bilanci soustavy.

Pro představu, jak velkou část celkové ceny regulované složky představují, zobrazují následující dva grafy.

Obr. 1: průměrný podíl jednotlivých složek ceny elektřiny v roce 2022 (Zdroj: ERÚ)

Obr. 2: průměrný podíl jednotlivých složek ceny plynu v roce 2022 (Zdroj: ERÚ)

V České republice se příští rok zvýší regulované ceny elektřiny pro domácnosti v průměru o 3,7 %. V jednotlivých regulovaných územích se bude nárůst regulovaných cen mírně odlišovat, jak ukazuje obrázek č. 3.

Obr. 3: zvýšení regulovaných cen elektřiny v roce 2022 v jednotlivých distribučních oblastech (Zdroj: ERÚ)

V případě plynu se zvýší regulovaná částka v průměru o 2,4 %. V jednotlivých distribučních oblastech je větší rozdíl nárůstu cen, než je u elektřiny. Příčinou většího zvýšení regulovaných plateb u Pražské plynárenské je, že se tato společnost nachází v jiném investičním cyklu, obnovují se sítě na území hlavního města. V současné době tato firma vynakládá k výši majetku kolem deseti procent na investice.

Obr. 4: zvýšení regulovaných cen elektřiny v roce 2022 v jednotlivých distribučních oblastech (Zdroj: ERÚ)

Hlavní vliv na zvýšení regulovaných cen mají investice do přenosové soustavy a nárůst cen silové elektřiny, protože ta se používá na krytí ztrát. Významnou položkou jsou náklady na podpůrné služby. Čím více cena elektřiny roste, tím více rostou náklady na krytí ztrát a zvyšují se náklady na podpůrné služby. V příštím roce mají vzrůst povolené náklady na podpůrné služby z 5,4 mld. Kč v roce 2021 na 6,7 mld. Kč. Naopak náklady na podporu (stávajících) obnovitelných zdrojů v roce 2022 mírně klesnou ze 47,6 mld. Kč v roce 2021 na 45,6 mld. Kč v roce 2022. Státní dotace se nezmění, zůstanou 27 mld. Kč. Příčinou snížení nákladů je opět vysoká cena elektřiny, výkupní garantovaná cena nemusí být tolik dorovnávána, jako v případě nízkých cen silové elektřiny. Tato podpora se netýká nových zdrojů OZE, ty musí být podporovány státem, ne spotřebiteli.

Příčinou nárůstu regulovaných ceny plynu v roce 2022 je hlavně předpokládaná výstavba nového přepravního plynovodu na Moravě Moravia Capacity Extension (aktivace cca 5 mld. Kč). Jedná se o dlouhodobě plánovanou investici. Významnou roli při nárůstu regulovaných cen hraje také cena plynu, protože plyn je potřeba na krytí ztrát při přepravě.

Regulované ceny plynu pro velkoodběratele a elektřiny ve vysokém nebo ve velmi vysokém napětí (VVN) nebudou v příštím roce vyšší, v hladině VVN se naopak regulované ceny sníží.

Co to znamená pro domácnosti

Pro účel srovnání dlouhodobě používám standardní ceníky našich největších dominantních dodavatelů (ČEZ a innogy). Jedná se o nejběžnější produkty, které má největší počet zákazníků. V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny rozdíly v regulovaných cenách roku 2021 a 2022, kolik zákazníci v případě běžných spotřeb zaplatí vlivem zvýšení regulovaných cen navíc a jak se změní poměr neregulovaných a regulovaných cen.

Sazba Spotřeba (VT/NT) Rok Neregulovaná cena v Kč (podíl na celkové ceně v %) Regulovaná cena v Kč (podíl na celkové ceně v %)
D02d
2 000 kWh
2021 4 666,- (44 %) 5 853,- (56 %)
2022 7 428,- (55 %) 6 179,- (45 %)
zvýšení
v Kč (v %)
2 762,- (59 %) 326,- (5,57 %)
D25d
2 000 kWh / 2 000 kWh
2021 7 482,- (49 %) 7 743,- (51 %)
2022 13 088,- (62 %) 8 100,- (38 %)
zvýšení
v Kč (v %)
5 606,- (75 %) 357,- (4,61 %)
D45d
1 000 kWh / 9 000 kWh
2021 17 338,- (60 %) 11 461,- (40 %)
2022 30 608,- (72 %) 12 031,- (28 %)
zvýšení
v Kč (v %)
13 270,- (77 %) 570,- (4,97 %)

Tab. 1: Změna regulovaných cen elektřiny a tím vyvolané zvýšení nákladů domácností

Roční spotřeba Rok Neregulovaná cena v Kč (podíl na celkové ceně v %) Regulovaná cena v Kč (podíl na celkové ceně v %)
5 MWh 2021 4 733,- (66 %) 2 413,- (34 %)
2022 6 573,- (73 %) 2 484,- (27 %)
zvýšení
v Kč (v %)
1 840,- (39 %) 71,- (2,94 %)
12 MWh 2021 11 456,- (74 %) 4 033,- (26 %)
2022 15 756,- (79 %) 4 148,- (21 %)
zvýšení
v Kč (v %)
4 300,- (38 %) 115,- (2,85 %)
24 MWh 2021 18 244,- (76 %) 5 711,- (24 %)
2022 25 388,- (81 %) 5 879,- (19 %)
zvýšení
v Kč (v %)
7 144,- (39 %) 168,- (2,94 %)
36 MWh 2021 35 214,- (79 %) 9 324,- (21 %)
2022 49 468,- (84 %) 9 593,- (16 %)
zvýšení
v Kč (v %)
14 254,- (40 %) 269,- (2,89 %)

Tab. 2: Změna regulovaných cen plynu a tím vyvolané zvýšení nákladů domácností

Vlivem podzimního zdražování energií došlo na trhu k neobvyklé situaci, dříve základní produkty dominantních dodavatelů patřily k nejdražším na trhu, nyní je situace opačná. Zákazníci ostatních obchodníků budou nejspíš mít vyšší náklady, než které jsou uvedeny v tabulkách. Zvýšením neregulovaných cen se také zvýší podíl neregulované ceny.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Plynový kotel, ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia

Zákaz vytápění plynem v EU do roku 2040? Víme, jak je to doopravdy

V televizních zprávách proběhla vlna vyhrocených reportáží o tom, že EU nám nařizuje zákaz využití zemního plynu k roku 2040. Takto jednoznačné to však není a ve zprávách rozhodně nebylo řečeno vše. Zkuste se nad ukončením využití zemního plynu k roku 2040 a důsledky tohoto opatření společně se mnou zamyslet. A na…