REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Rekonstrukce hradu Helfštýn získala Českou cenu za architekturu

Abychom mohli popsat důvody, které vedly porotu k ocenění projektu obnovy hradu Helfštýn jako nejlepšího architektonického počinu České republiky roku 2021, je důležité se zamyslet nad metodami práce poroty, které zvolila Česká komora architektů jako organizátor soutěžní přehlídky. Nejedná se pouze o prostý srovnávací výběr, který zohledňuje soubor dobře zdokumentovaných kandidujících staveb. Jde tu o dlouhý proces, který trval několik měsíců. První řada diskusí a hloubkových analýz porotců vedla k prvnímu zúženému výběru architektonických děl.
Zdroj: atelier-r / Miroslav Pospíšil, Martin Karlík

Poté následovala návštěva a přímé poznání řady míst, setkání s projektanty, provozovateli  a klienty, někdy i s obyvateli budov. To vše pak vedlo k užšímu výběru děl a konečnému určení vítěze. Kromě formální a technické kvality se vynikající architektonické práce vyznačují tím, že jsou schopny žít v historii, vytvářet nové příběhy ve vztahu ke společnosti a místům, jinými slovy, že jsou vitální. Tyto aspekty lze ocenit pouze prostřednictvím trpělivého procesu poznávání. Několikadenní dlouhá cesta poroty po Čechách a Moravě představovala výsadu a jedinečnou možnost. V době, kdy jsme nuceni vše dělat rychle, pozorovat obrazy, a nakonec mít odstup, bylo možné poznat a pochopit architekturu a místa prostřednictvím zážitku zpomalení, kolektivní reflexe, a nakonec jednomyslného výběru a rozhodnutí.

Přemýšlení o místech a architektonických dílech, která se od sebe velmi liší a která se mohou zdát nesrovnatelná pro své rozdíly v měřítku, typologii, roli ve městě a v krajině, a jejich poznávání, vedlo porotu k tomu, aby zvážila i další hlediska. Na jedné straně jsme chtěli rozpoznat kvalitu a absolutní, radikální význam architektury, který přesahuje konkrétní funkci a nahodilost a který je velmi vzdálen čistému obrazu, na druhé straně jsme chtěli sledovat různé práce v jejich posloupnosti jako mnohohlasý, živý a kaleidoskopický příběh současné role architektury v zemi, její občanské funkce a inovační schopnosti.

Zdroj: atelier-r / Miroslav Pospíšil, Martin Karlík

Udělení první ceny projektu obnovy hradu Helfštýna bylo jednomyslné ze dvou vzájemně se doplňujících důvodů: za prvé, projekt vyjadřuje autonomní smysl architektury jako umělecké a tvůrčí činnosti, která stavbou dává tvar prostoru; za druhé, projekt reprezentuje a pokud možno shrnuje bohatství, životní kvalitu, občanský smysl mnoha kvalitních architektonických prací nominovaných na letošní Českou cenu za architekturu.

Při zachování a opětovném využití hradu bylo použito několik jednoduchých a trvanlivých materiálů: beton, cortenová ocel, strukturální sklo, a pro některé konstrukční prvky i nerezová ocel. Nová konstrukce a nové formy jsou zřetelně odděleny od starobylých zdí, které byly rekonstruovány díky dlouhým a složitým restaurátorským pracím. Dlažba, schodiště, mosty a parapety z cortenových plechů dávají tvar novému organismu, funkčnímu a scénografickému zařízení, které činí ruiny použitelnými a obyvatelnými: sled vnitřních prostor a výhledů do vnější krajiny otevírá nové vztahy mezi tím, co je staré a co nové.

Zdroj: atelier-r / Miroslav Pospíšil, Martin Karlík

Na projektu rekonstrukce je patrný precizní analytický a kritický přístup, díky němuž si autoři mohli dovolit radikální, ale zároveň citlivý vstup: kromě nutnosti zachování památky (zajištění její bezpečnosti, revizi rozvodů a technologií a sanaci prvků) umožnili autoři vznik originálně formovaných prostorů, které interpretují zároveň charakter historické památky i prvky současné moderní architektury. Prostory hradu jsou otevřené různým způsobům využití a funkcím, vznikají malebná místa a zákoutí, nejedná se o banální rekonstrukci minulosti. Zřícenina se tak stává prostorem k prozkoumávání a objevování, a to prostřednictvím netriviálních (a částečně labyrintových a nečekaných) sledů místností, průchodů, vyhlídek, otevřených oken a teras, z nichž lze krajinu a okolní území pozorovat a vnímat.

Projekt obnovy hradu Helfštýna byl oceněn nejen pro své nepřehlédnutelné kvality, ale také proto, že reprezentuje pestré úkoly architektury a všech s ní souvisejících disciplín, které se zde společně setkávají a představují špičkovou architekturu České republiky.

Zdroj: atelier-r / Miroslav Pospíšil, Martin Karlík

Skutečně dobrá architektura je výsledkem kritické cesty. Vzniká vždy na základě seriózního dialogu architekta s klientem a propagátory. Je výsledkem procesu stavebních a technologických inovací. Cestou plnou získávání nových znalostí a dovedností, nikdy nekončícího výzkumu. Hledání nápadů, respektování zvyklostí a úcty k tradicím. Kvalita architektury není nikdy samolibým designem, je formou ve službách života, dnes, v minulosti i v budoucnosti. Každá z těchto kvalit architektury se spojila ve vítězné stavbě – plně se zrcadlí ve zpracovaných kovových prvcích, v kamenech, ve starobylých prostorách a jejich novém životě, který nyní proudí ve zdech hradu Helfštýn.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Architektura

Zdroj: BoysPlayNice

Podolskou vilu postavili do svahu, aby majitelům dopřáli zahradu

Umění hledat kompromisy ale současně vůle přidržet se jasného cíle charakterizuje realizaci v Podolí, za níž stojí tým architektů z Atelier 6. Důkladné rozpracování detailů, sesazených do jednoho povedeného celku, pak vytváří rámec obrazu Vily H. Stavby, která komplikované topografií stavební parcely neztrácí, ale…

Zdroj:Fotolia.com - francois-roux

Největší rezidenční mrakodrapy v New Yorku. Jak se dnes staví věže na Manhattanu

Kdo byl v posledních letech v New Yorku, zaregistroval bouřlivou výstavbu nových mrakodrapů na Manhattanu, které výškou pokořují i nové Světové obchodní centrum. Řeč je o štíhlých bytových věžích na 57. ulici, které se začalo přezdívat billionaires' row. O nových mrakodrapech, měnících panorama Manhattanu, jsme…