REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Říjen plný architektury. Kam vyrazíte vy?

Měsíc říjen je opět plný nejrůznějších akcí, které jsou pevně spojené s architekturou a urbanismem. Připomeňme podrobněji alespoň tradiční festival Den architektury a akce společnosti Czech Architecture Week.
Zdroj: Den architektury

Cílem obou projektů je propagace architektury a představování nejrůznějších staveb či jejich autorů v širších souvislostech. V obou případech se jedná o soubor více akcí s bohatým doprovodným programem. Akce seznamují veřejnost s historií architektury i s novými urbanistickými plány, včetně řešením problémů spojených s realizací. Prezentují osobnosti domácí i světové architektury, přibližují vznik a vývoj architektonického díla od návrhu až po realizaci. Součástí jsou také soutěže, přednášky a kulturní vystoupení. 

Festival plný nejrůznějších chutí: Den architektury 

Pořadatelem je Spolek Kruh, který čerpá ze zkušeností v oboru a z dlouhodobé spolupráce s architekty, spolky a institucemi, napříč regiony. V průběhu deseti let se do akce zapojilo na 180 měst na území České republiky i na Slovensku. V letošním roce – od 1. do 7. října – láká organizátor na bohatý program několika set akcí po celé republice i na Slovensku. Nabídne výpravy za architekturou známou i neznámou, pěšky, na kole, vlakem či lodí, a to vždy s odborným výkladem.

Zdroj: Den architektury

„Zaměříme se jak na architekturu současnou, tak na architekturu 20. století, a na některých místech půjdeme i hlouběji do historie. Během festivalu se pod názvem Hurá dovnitř! otevřou veřejnosti desítky běžně nepřístupných budov. V letošním roce poukazujeme více na propojování měst a obcí, nejen s ohledem na dopravní propojení, ale i na pěší cesty mezi obcemi, stezky krajinou a podobně. Bude to určitě velmi zajímavé,“ slibuje zakladatelka a ředitelka Dne architektury, Marcela Steinbachová.

Festivalový program pravidelně představuje také významné osobnosti světa architektury. V říjnu po celé republice připomene například zakladatele moderní architektury u nás – architekta Jana Kotěru, od jehož narození letos uplyne 150 let. Připomene též 100 let od úmrtí secesního architekta Antonína Balšánka, který je mimo jiné spoluautorem slavného Obecního domu či stavby Vršovické záložny. Paralelně se Dnem architektury probíhá i sesterský festival Film a architektura, který nabízí v kinech v desítkách měst premiérový výběr těch nejzajímavějších filmů převážně ze zahraniční produkce se zaměřením na kvalitní architekturu a proměnu našeho životního prostředí související s výstavbou měst.

Zdroj: Den architektury

Zaměření na dopravu a cestování

Pořadatel avizuje, že letos se bude festival věnovat ve větší míře cestám a spojnicím, kterými jsou naše města protkaná, a také na vliv dopravy na tvář našich měst. Konkrétně se dle programu zaměří na železniční tratě, tramvajové linky, trasy metra, mosty a lávky i na regulaci automobilové dopravy a samozřejmě i na související stavby, jako jsou nádraží či jiné stavby pro dopravu. Bude se věnovat také proměnám území v čase, propojkami cest v krajině mezi městy a obcemi či stavbami. Jako příklad uvádí organizátor pražskou trasu po bývalé vlakové trati ze Strašnic do Vršovic, po Hlávkově mostě, viaduktu v Karlíně nebo zamíří k opuštěnému nádraží Vyšehrad. Hlavní město bude úzce propojeno i s jeho nejbližším okolím, a to netradičními výjezdy do různých směrů…

„Téma dopravy rezonuje i v regionálních programech. V Litoměřicích budeme například sledovat stopy Rakouské severozápadní dráhy, která při výstavbě v 70. letech 19. století a pak v 50. letech 20. století výrazně změnila tvář Litoměřic. Liberec nabídne procházku po stopách zaniklých tramvajových tratí; v Opavě zavítá festival do Měnírny elektrického proudu, jejíž osud je spjatý s provozem místní MHD; ve Zlíně se vydáme po realizovaných i neuskutečněných projektech dopravních staveb; v Brně se mimo jiné mohou zájemci vydat na komentovanou plavbu po přehradě nebo na opuštěný velodrom,“ dodává Marcela Steinbachová s odkazem na spolupracující města a jejich program.

Zdroj: Den architektury

Festival pravidelně sleduje také aktuální architektonické počiny a industriální architekturu. Program například láká na hrad Helfštýn, jehož rekonstrukce příkladně propojuje současnou architekturu s historickou památkou. Za pozornost jistě stojí i nová budova Fakulty humanitních studií v Praze nebo nová městská hala v Modřicích u Brna. Z oblasti industriální architektury pak sklářské centrum v Kamenickém Šenově, sklářské osady Kristiánov v Jizerských horách, bývalou prvorepublikovou vodní elektrárnu v Berouně či uměním oživlý areál bývalé níťárny v Kyjově u Krásné Lípy.

Z programu festivalu je patrné, že opět půjde o zcela výjimečnou událost, na které nesmí chybět žádný milovník architektury a urbanismu. Důležitá je včasná rezervace na internetových stránkách Dne architektury. Hlavní akce se budou odehrávat od 1. do 7. října, nicméně řada projektů je i celoročních. Některé akce lze sledovat i Youtube kanálu.

Zdroj: Den architektury

Tradice akcí Czech Architecture Week

Říjnovou tradici festivalových akcí drží také společnost Czech Architecture Week Praha, která úspěšně vytváří platformu seznamující veřejnost s novými urbanistickými plány, jejich charakteristikami a řešením problémů spojených s realizací. Ukazuje návštěvníkům, co hlavní město Praha a jeho jednotlivé městské části připravují, na co se mohou Pražané i návštěvníci Prahy v letošním roce a příštích letech těšit. Součástí je vždy bohatý doprovodný program tvořený semináři, diskusemi s obyvateli Prahy, setkáními s architekty a mnohými dalšími aktivitami. V letošním roce bude veřejnosti představen například návrh nového náměstí Bohumila Hrabala na pražské Palmovce. V podobě 3D modelu se objeví na mezinárodní výstavě architektury a urbanismu Architecture Week v Jízdárně Pražského hradu. Model bude vystaven od 1. září do 31. října 2021. Nové náměstí, jež do roku 2026 vznikne v prostoru mezi stávajícím autobusovým nádražím a ulicí Na Žertvách, bude podle slov radních ukázkovým příkladem řešení městského veřejného prostoru v rámci participace s občany.

„Palmovka i nadále zůstane významným uzlem pro chodce a cestující MHD. Vše je navrženo tak, aby se pohyb lidí odehrával s maximálním ohledem na jejich kvalitní orientaci a bezpečnost, přičemž další rovinu tvoří tolik potřebná zeleň a vodní prvky vytvářející příjemné mikroklima. Návrh zohledňuje samozřejmě i odkaz spisovatele Bohumila Hrabala, po němž je náměstí pojmenováno. Ducha jeho poetiky a textů připomínají drobné instalace a zdánlivě nenápadné prvky poutající pozornost chodců. Jsem přesvědčen, že projekt na Palmovce umožní vytvořit klíčový veřejný prostor v Praze, který bude náměstím 21. století a zároveň nostalgií plnou harmonie a lidskosti,“ podotýká Tomáš Hřebík, radní městské části Praha 8 pro strategický rozvoj.

Zdroj: Architecture Week

Architektům z ateliéru UNIT se podle svých slov podařilo překonat četné komplikované vztahy v řešené lokalitě, přičemž k nejsložitějším úkolům patřila přítomnost tubusu metra, jenž znemožňuje volné sázení zeleně do plochy náměstí, a uspokojivé řešení povrchové dopravy. Konečná zpráva ateliéru pak konstatuje, že nové náměstí zachová stávající provoz tramvají a respektuje nově vznikající odstavná stání pro elektrobusy, které nahradí stávající linky umístěné v rámci dosluhujícího autobusového nádraží. Na novém náměstí vznikne kultivovaný prostor pro cestující, setkávání i zákoutí pro dětské aktivity. A to celoročně, čemuž by měly napomoci nejen zelené střechy stromů, ale také příjemné prostředí kavárny nápaditě umístěné do technologického objektu metra v samém srdci nového náměstí spolu s dalšími zastřešenými prostory. To vše v přirozeném, lidském měřítku s řadou překvapivých, hravých momentů odkazujících k Bohumilu Hrabalovi. Tímto autoři vyšli vstříc občanům – právě jejich názory stály prostřednictvím participačního procesu na počátku celého projektu.

Také tento festival má zcela jistě co nabídnout nejenom projektantům a architektům, ale i veřejnosti, která by měla být důstojným a informovaným partnerem při vytváření městských architektonických a urbanistických plánů. Participace veřejnosti, respektive uživatelů výsledného projektu, na navrhování a plánování je zde vnímána jako klíčové téma. „Pokud jsou uživatelé zapojeni ve správný čas v postupu navrhování v dobře strukturované diskusi, přinášejí architektovi cenné detailní znalosti o svém vztahu k místu a svých potřebách či mohou dávat zpětnou vazbu k variantám. Na to ale musí být participace včas a kvalitně připravena, nadšení a víra v transparentnost diskuse samy o sobě nestačí,“ dodává organizátor akce a zve na letošní Architecture Week.

Zdroj: Architecture Week

Podrobný program festivalů na internetových stránkách https://www.denarchitektury.cz/ a https://www.architectureweek.cz/  

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Architektura

Zdroj: Metropolis Arkitekter

Malá univerzální dřevostavba na ostrově umožní odpočinek i díky sauně

Rozměry skromný projekt, nenáročně vedený, s důrazem na typologii místně příslušných staveb a jejich historii. Přesto stavba, která dává odpověď na požadavky současnosti, a reaguje i na klima v ne vždy klimaticky pohostinných oblastech Stockholmského souostroví.

Zdroj: konference-interiery.cz

Konference INTERIÉRY 2021

Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 se koná jubilejní 10. ročník konference INTERIÉRY, která je určena interiérovým designérům, architektům, výrobcům nábytku a dalším profesionálům z oboru interiérů.

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA