REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Tepna. Náchod na startovní čáře k nové budoucnosti. Co bude s brownfieldem dál?

Mezinárodní architektonická soutěž na celou městskou čtvrť vyhlašovaná okresním městem je něco v naší zemi neobvyklého. Byli jsme s redakcí již dávno u toho. Tenkrát hrozila okresnímu městu urbanistická devastace ze strany soukromého vlastníka. Pozorovali jsme vzepjetí občanské iniciativy o záchranu a vykoupení velkých pozemků v centru města po bývalé textilní továrně. A nedávno byla díky soutěži nalezena i tvář nové budoucnosti. Přinášíme exkluzivní komentář pro ESTAV.cz od architekta Jakuba Kopeckého, konzultanta Náchoda pro oblast Tepny.
Zdroj: CCE MOBA

Ing. arch. Jakub Kopecký o vývoji situace v Náchodě

Věřím, že mnozí čtenáři již v průběhu dřívějších let zaznamenali nejen na serveru ESTAV.cz zmínky o osudu areálu bývalé textilní továrny Tepny v Náchodě. Příběh trvající několik let dospěl zdánlivě do svého závěru...nebo jsme se teprve postavili na pomyslnou startovní čáru?

Území bývalé textilky Tepna v Náchodě prošlo za poslední roky bouřlivým vývojem. Od snahy teplického developera vyždímat z místa maximum zisku s minimálním přínosem pro město až po dnešní obrat v podobě zveřejnění výsledků architektonické soutěže na novou podobu multifunkční městské čtvrtě 21. století.

Celkový náhled na území dle vítězného řešení, foto: CCE MOBA

Příběh je protkán mnoha dějovými linkami zahrnujícími mimo jiné úpadek textilní továrny Tepna, prodej pozemků developerovi s vidinou rychlého zisku, boj místních za využití stěžejního území města způsobem odpovídajícím dnešním potřebám, vydání územního povolení na stavbu obchodních hal, následný odkup pozemků městem, oslovení organizátora architektonické soutěže, až po jednohlasný výběr vítěze zpracujícího budoucí územní studii Nové Tepny.

Organizátor se společně s městem dohodl na vyhlášení mezinárodní dvoufázové architektonicko-urbanistické soutěže, jejíž zahájení proběhlo pod taktovkou společnosti CCEA MOBA v květnu roku 2020. Účast 26 týmů včetně mnoha zahraničních architektonických studií zrcadlí jak velký zájem o téma přestaveb brownifieldů v centrech, tak o město Náchod samotné. První kolo bylo uzavřeno v prosinci téhož roku a porota složená z představitelů vedení města a nezávislé části reprezentované českými i zahraničními architekty hladce vybrala skupinu pěti návrhů postupujících do kola druhého.

Hmotový model vítězného řešení, foto: CCE MOBA

Těžký osud Tepny se otiskl do práce mezinárodní poroty ve formě náročné pandemické doby nepřející cestování mezi státy. Naštěstí se pomocí nových technologií podařilo bariéru překonat a časový harmonogram soutěže se výrazně nelišil od původního plánu. Značná shoda závislé i nezávislé části poroty při výběru oceněných i odměněných návrhů jen potvrzuje kvalitu vybraných účastníků ve druhé fázi soutěže.

Vítěz pochopil potřeby města

Není tajemstvím, že se vítězný návrh těšil značné podpoře již při výběru v první fázi soutěže a jednoznačné hlasování poroty o vítězi ve fázi druhé jen potvrdilo správnost předchozí volby. Samotný úvod výsledného hodnocení návrhu porotou vypovídá o nesporných kvalitách předloženého řešení: „Návrh si po všech stránkách zaslouží první místo, protože jeho autoři nejlépe pochopili vztahy v území a vyřešili jejich doplnění novou vrstvou. Založení dvou os, které vycházejí od navrženého náměstí u Tepny logicky a přehledně člení území na urbanistické bloky.“ Dále pak porotci popisují ve svém hodnocení základní principy návrhu těmito slovy: „Plán je jednoduchý a přehledný, respektuje ve velké míře stávající stavby a majetkové poměry v místě. Jednotlivé stavební bloky lze postupně zaplňovat v čase a není nutné je jako celek stavět najednou. To je pro další uvažování, jak toto zanedbané místo v těsné blízkosti centra zvelebit, naprosto určující. Plán obsahuje jasný systém center, vymezuje pole prostorového účinku městské atmosféry a pracuje s promyšlenou gradací.

Soutěžní návrhy jsou vystavené na náměstí v Náchodě, foto: Město Náchod

Polský vítězný tým z Warszawy přesně pochopil zadání a téměř do puntíku naplnil očekávání nejen poroty soutěže, ale věříme, že především snad i většiny obyvatel Náchoda. Tento úspěch lze mimo jiné přičíst i způsobu sestavení zadání, který již od svého počátku zapracovával i názory místních obyvatel na budoucí využití řešeného území. Na straně vítěze pak jistě hrála významnou roli multioborová skladba týmu propojující práci architektů a sociologů za účelem lepšího pochopení fungování města ilustrovaného například hned v úvodu anotace návrhu: „V oblasti rezidenční výstavby vyvstává mnoho výzev, dvě se ale jeví jako obzvláště naléhavé: jednou je přizpůsobivost klimatu a druhou sociální soudružnost. Hlavní myšlenkou tohoto návrhu je proto vytvořit pohodlné, inkluzivní a obnovující se prostředí, které by se vepsalo do stávajícího městského a kulturního kontextu a které by šlo ruku v ruce s myšlenkou „hedonistické udržitelnosti“, vytvářející atraktivní a příjemný život a životní prostředí.

Ptáte se, čím tedy vítězný návrh porotu tolik zaujal? Odpověď najdeme hned v další části popisu návrhu hovořící o měřítku, definici veřejných prostranství a potřebách jednotlivých skupin obyvatel žijících ve městě: „V rámci urbanistického uspořádání byla vytvořena síť veřejných prostor, která zvyšuje propojení mezi atraktivními veřejnými funkcemi a zdůrazňuje hlavní fyzické dominanty. Tyto osy by byly především pro chodce. V rámci funkčního uspořádání byly použity atraktory a magnety k vytvoření různých atmosfér veřejných prostor, tak aby odpovídaly potřebám všech skupin uživatelů. Struktura bydlení je navržena tak, aby zajistila sociální mix a zahrnovala různé skupiny lidí.“ Na závěr pak autoři kladou důraz na ekologickou a potažmo i ekonomickou udržitelnost celku do budoucna.

Soutěžní návrhy jsou vystavené na náměstí v Náchodě, foto: Město Náchod

Vítěze máme. K čemu to je dobré?

Nyní čekají vedení města další důležité kroky zahrnující podpis smlouvy s vítězem v rámci JŘBÚ (jednací řízení bez uveřejnění) stále pod taktovkou organizátora soutěže CCEA MOBA, jednání o návrhu a rozdělení pozemků se zainteresovanými subjekty, sestavení komise odborníků dohlížející na další vývoj lokality a v neposlední řadě dohled nad dodržováním principů návrhu ve všech dalších krocích. A bavíme-li se zde o dalších krocích, tak máme na mysli horizont nejen nejbližších pár let, ale pravděpodobně desetiletí postupného rozvoje řešeného území.

Město Náchod nedostalo spolu se soutěží jen názor 26 mezinárodních architektonických týmů na to, jak má území do budoucna vypadat, ale získalo i značnou prestiž a nesmírně cennou zkušenost, kterou věřím, že bude schopno ve svém budoucím rozvoji co nejlépe využít a poslouží i jako ukazatel správného přístupu dalším samosprávám a institucím.

Ing. arch. Jakub Kopecký

Autor článků na ESTAV.cz. Po studiu bakalářského stupně oboru Architektura a stavitelství na ČVUT pokračoval na navazující magisterský stupeň na Fakultu umění a architektury TU v Liberci, kde studium v roce 2017 úspěšně zakončil. V rámci studia absolvoval stáž ve slovinské Lublani. Svou nynější vlastní praxi mohl založit i díky zkušenostem získaným praxí v několika architektonických ateliérech.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Ing. Arch. Eva Truncová

Dejte šanci brownfieldům, říká mladá architektka

Území, kde stávala proslulá brněnská továrna Kras, by mohlo dostat novou šanci. Vítězný projekt studentky architektury Evy Truncové s názvem Dva tisíce osmdesát čtyři nabídl funkční alternativu k developerskému záměru výstavby běžného polyfunkčního bytového komplexu. Vítězku soutěže jsme požádali o rozhovor.

Jedna z mála pozůstalých budov Tepny, velká továrna v srdci města prodělala dramatický vývoj

Brownfield v srdci města hledá novou tvář. Mezinárodní architektonická soutěž pro Tepnu

Město Náchod vypíše začátkem května mezinárodní urbanisticko-architektonickou soutěž na využití a zastavění pozemků po bývalé textilce Tepna u centra města. V lokalitě nedaleko náchodského zámku o rozloze téměř tří hektarů by měla vzniknout nová městská čtvrť pod názvem Nová Tepna. ESTAV.cz se tomuto území dlouhodobě…