Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Co je to šedá voda, jak s ní nakládat a jak ji recyklovat?

Šedá voda, co to je? Jedná se o odpadní vodu, která neobsahuje fekálie a moč. Jde o vody především ze sprch, van a umyvadel. Výjimečně o vody kuchyně, prádelny nebo technologických procesů, jejich použití je podmíněné.

Jak lze nakládat s šedou vodou?

Po vyčištění šedých vod získáme tzv. provozní vodu (bílou), která je vhodná především na splachování toalet, jako procesní kapalina a podmíněně na zálivku zahrady, kde je potřeba získat povolení pro vypouštění do vod podzemních.

Jak recyklovat šedé vody a čím?

Je nutno využít sofistikovaných čistíren šedých vod, např. čistírnu AS-GW/AQUALOOP, Čistírny šedých vod pracují principiálně takto: odpadní voda natéká přes filtr mechanických nečistot do reaktoru. V reaktoru je osazen membránový modul, v jehož spodní části je osazen aerační systém. Nad membránovým modulem je umístěno čerpadlo, které podtlakem odsává vodu přes membrány a odvádí již vyčištěnou vodu do akumulační nádrže. Voda z akumulační nádrže je čerpána do systému rozvodu užitkové vody. Systém je možno doplňovat pitnou vodou.

Co nesmíme vypouštět do čistírny?

Základním předpokladem správné funkce čistírny šedých vod je, že do ní nebudou vypouštěny tuky a zbytky jídel. Nevhodné jsou kuchyňské dřezy, myčky, čajové kuchyňky. Podmíněné je použití vod z praček, nutno konzultovat s dodavatelem.

Vnitřní instalace

Vnitřní instalace je upřednostňována z hlediska menší finanční a technické náročnosti. Základním předpokladem je mít suterén/sklep, kam je možné gravitačně stáhnout šedé vody.

Venkovní instalace

Pokud se jedná o objekty bez suterénu či sklepa je možné čistírnu šedých vod umístit do podzemních jímek mimo objekt.

Umístění ovládacích prvků venkovní instalace

U venkovní instalace je nutné myslet na to, že potřebuji někam umístit elektroinstalaci a řídící jednotku s dmychadlem.

  1. pilíř
  2. technická místnost

Umístění čerpací techniky venkovní instalace

Čerpací jednotka AS-RAINMASTER
Jedná se o nástěnnou jednotku umístěnou v objektu. Tato jednotka si následně nasává vyčištěnou šedou vodu a čerpá ji do rozvodu. V případě potřeby se jednotka automaticky přepne na zdroj pitné vody. Do nádrže se nic nedopouští.

Ponorná domácí vodárna
Vodárna je umístěná v akumulaci vyčištěné šedé vody. V případě potřeby je automaticky využita pitná voda v rámci automatického řízení v nádrži. V objektu nemusí být nic umístěno.

Cena zařízení a návratnost investice

Pro rodinný dům
Vnitřní instalace pro rodinný dům řádově 108 tis. Kč. Venkovní instalace pro rodinný dům řádově 120 tis. Kč. Návratnost investice u rodinných domů je spíše dlouhodobá. V případech, kdy jsou odpadní vody řešeny jímkou na vyvážení, může využití šedých vod významně ušetřit náklady a návratnost je pak i pod 10 let.

Pro bytový dům
Do 10 bytových jednotek - 30 tis. Kč/bytová jednotka
Nad 10 bytových jednotek - 25 tis. Kč/bytová jednotka
Návratnost investice u bytových domů se pohybují od 5 do 10 let. Administrativní a další provozy je nutno posoudit individuálně. Jedná se o cenu za kompletní technologii bez stavebních či montážních prací a DPH.

Chcete vědět více? Podívejte se na stránku čistírna šedých vod AS-GW/AQUALOOP nebo kontaktujte Bc. Václava Kučeru - tel.: 548 428 145, mobil: 602 472 594, e-mail: kucera@asio.cz

ASIO

logo
Kšírova 552/45
619 00 Brno

telefon: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz

web: www.asio.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zpevněné svahy a zadržování vody díky vegetačním pytlům AS-GREEN SLOPE

Zpevněné svahy a zadržování vody díky vegetačním pytlům AS-GREEN SLOPE

Projekty zaměřené na udržitelnost měst po stránce životního prostředí se snaží minimalizovat odtok srážkových i odpadních vod z měst a maximálně je využít na zlepšení mikroklimatu prostřednictvím působení zeleně. Ozeleněním měst by se měl eliminovat předpokládaný nárůst teplot vyplývající z prognózovaných změn klimatu.

Domovní čistírna AS-MONOcomp slaví první výročí

Domovní čistírna AS-MONOcomp slaví první výročí

Certifikovaná domovní čistírna odpadních vod AS-MONOcomp od společnosti ASIO slaví své první výročí. Je potěšující, že předčila očekávání a stala se více než adekvátním nástupcem oblíbené ČOV AS-IDEAL PZV.

Co s kaly na menších čistírnách odpadních vod?

Co s kaly na menších čistírnách odpadních vod?

Odvodnění kalů z ČOV s dotací ve světle nastupující legislativy dle vyhlášky č. 437/2016 sb., respektive vyhlášky č. 305/2019 sb. O nutnosti hygienizace kalu pro aplikaci na zemědělskou půdu. Z pohledu nákladnosti investice a množství zpracovaného kalu jsou zařízení na hygienizaci kalů mířena pro větší ČOV, kam se…

REKLAMA