REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Dostupný advokát: kontrola a sepisování smluv online

Nová služba usnadňuje koupi či pronájem bydlení, pracovněprávní problémy i nákup a prodej motorových vozidel.
Dostupný advokát: kontrola a sepisování smluv online

Portál dostupnyadvokat.cz nabízí právní servis poskytovaný advokáty, a to čtyřiadvacet hodin denně, online za předem pevně stanovené ceny a se zárukou advokátního pojištění pro případ škody způsobené klientovi.

Dostupnyadvokat.cz je inspirován podobnými službami úspěšně fungujícími v zahraničí, a to zejména ve Velké Británii. „Český právní trh sice nabízí dostatečný počet advokátů, ti však nejsou dostupní pro každého. Pro obyvatele velkých měst znamená naše služba zejména úsporu času, neboť jim odpadne nutnost dojíždění za advokátem, pro obyvatele  menších měst nebo vesnic se může jednat o jedinou možnost, jak získat kvalitní a prověřený právní servis zkušených advokátů,“ vysvětluje zakladatel služby JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

„Při on-line vyřízení odpadá nutnost osobního kontaktu s advokátem i náročná administrativa, služby tak mohou být nabízeny za příznivější ceny než v klasické advokátní kanceláři. Výrazná je také úspora času, třeba kontrolu nájemní či kupní smlouvy jsme schopni obstarat do 48 hodin,“ konstatuje Preuss. A dodává: „Klientům zajistíme nejen účinnou právní pomoc, ale také právní jistotu posílenou osobní odpovědností jednotlivých advokátů za poskytnuté právní rady, která je kryta jejich povinným advokátním pojištěním.“

Víte jaký je rozdíl mezi bytem a bytovou jednotkou?

Slovníček pojmů na dostupnyadvokat.cz slouží pouze pro lepší orientaci v dané problematice a pro usnadnění objednávky a jeho smyslem není poskytnutí jakékoli právní rady, ale i tak obsahuje užitečníé informace.

  • Byt - je prostorově oddělená část domu sloužící k bydlení. Pro potřeby poskytování našich služeb rozlišujeme byty v osobním vlastnictví a byty ve vlastnictví družstevním. Obě kategorie bytů mají jiný právní režim, který se projevuje při nakládání s nimi (nájem, převod vlastnického práva).
  • Bytová jednotka - je definována jako jedna nemovitá věc, která zahrnuje vedle bytu také podíl na společných částech domu, čímž je zdůrazněno, že byt a spoluvlastnický podíl k němu náležející jsou neoddělitelné. Jinými slovy, za bytovou jednotku označujeme nejen byt, ale i práva ke společným částem domu. Pro potřeby poskytování našich služeb, kdykoli používáme termín „bytová jednotka“, máme tím na mysli zásadně byt v osobním vlastnictví a nikoli byt družstevní.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Převzetí stavby z pohledu práva - jak se vyhnout problémům

Převzetí stavby z pohledu práva - jak se vyhnout problémům

Investoři (objednatelé) často podceňují předání stavby. Považují jej za formalitu. Opak je však pravdou. Předání stavby má zásadní dopad do jejich práv. Zjednodušeně řečeno je tento dopad vždy negativní. Podpisem předávacího protokolu se ukončuje fáze výstavby, kdy za stavbu odpovídá zhotovitel. Zároveň začíná fáze…

REKLAMA