REKLAMA
Hledat

Fotosoutěž Otevřená Praha Pořádá ESTAV.cz a Open House Praha.

estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Do veřejného prostoru se vrátil život díky Landscape festival. Prožijte ho podle sebe!

Na čtyři desítky výtvarných či architektonických děl, soch, instalací a nejrůznějších kulturních akcí láká na pražském Žižkově osmý ročník Landscape festivalu. Jeho cílem je zpestřit během letních měsíců městské prostředí, upozornit na široký potenciál metropolí a ukázat možnosti zlepšování kvality života lidí, a to včetně adaptačních opatření na změnu klimatu.

Až do konce září nabídne festival bohatý doprovodný program přednášek, diskusí, workshopů, happeningů a výstav.

Sestav si vlastní program

Festival byl oficiálně zahájen již v polovině června koncertem kapel Dunaj a Už jsme doma v Žižkov BeerGarden, tancem i zpěvem ožívá také většina instalací díky představením v rámci festivalu Tanec Praha Plíce Žižkova. Performeři provádějí návštěvníky a milovníky netradičních zážitků po většině lokací krajinářského festivalu. Zapojila se i řada tanečníků a choreografů zvučných jmen, jako je například Jiří Bartovanec, Michal Záhora, Eliška Brtnická, Barbora Látalová, Tereza Hradilková, Mirka Eliášová nebo Monika Rebcová. Program je přístupný zdarma.

Jan Turner - Já Foto: TZ Galerie Jaroslava Fragnera

„Landscape festival se rodil v letech 2014 a 2015 na Praze 3. Jeho první dva ročníky se konaly v areálu Nákladového nádraží a v jubilejním roce 2018 se sem vrátil svými aktivitami na vrchu Vítkov a v jeho okolí. Právě na ty se snaží letošní osmý ročník navázat, a tak po Opavě, Plzni a Ostravě obrací festival znovu svou pozornost opět ke krajině pražského Žižkova. Festival si klade za cíl provést návštěvníky zelenou infrastrukturou Žižkova tak, aby upozornil na výjimečné množství parků a dalších typů městské zeleně a podtrhl jejich krajinářský, přírodní a rekreační potenciál,“ komentuje za organizátory Dan Merta, ředitel Galerie Jaroslava Fragnera.

„Kultivace veřejného prostoru je pro nás důležité téma, a proto jsem rád, že se letos koná Landscape festival opět na Praze 3. Na několik měsíců se oživí naše prostranství uměním a zajímavými nápady na jeho využití. Osobně se nejvíce těším na instalaci Voda pro tebe od Richarda Loskota nebo Vodopád Patrika Hábla,“ dodává Pavel Křeček, radní pro kulturu a strategické plánování městské části Praha 3, která se na Landscape festivalu podílí od prvního ročníku.

ČVUT - vody si vážíme Foto: TZ Galerie Jaroslava Fragnera

Voda, studenti a klimatická změna

Adaptace na klimatickou změnu a zadržování vody ve městech patří mezi hlavní témata festivalu. Ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT vznikly na Žižkově speciální vodní prvky, které nabízejí osvěžení v parných dnech a vybízejí také k úvahám o koloběhu vody. U radnice na Havlíčkově náměstí bude možné okusit z netradičního pítka okapovou dešťovou vodu, která je díky sofistikované nanofiltraci pitná. Autorem pítka je Richard Loskot a studio UAII. V radniční kavárně pak bude k zhlédnutí projekt TREES4CITY, který představuje model hospodaření s dešťovou vodou ve vztahu k pouličním stromořadím a městské zeleni, a pozve též na zářiovou mezinárodní konferenci s názvem Zelené střechy – vize budoucnosti pořádanou ve spolupráci se Svazem zakládání a údržby zeleně.

Architektura, urbanismus a ekologie

Stejně jako v minulosti chystají organizátoři festivalu kromě environmentálních a uměleckých instalací také drobné architektonické intervence s tématem Žižkova. Před dvěma lety upozornili veřejnost na zdařilé propojení křižovatky u divadla Ponec a cyklostezky pod vrchem Vítkov v podobě instalace nazvané Žižkov highline z dílny studia Archwerk. V letošním roce na ni naváže interaktivní hravá instalace od MÓD architektů s názvem ZŠIBENICEŽELEZNICE v téže lokalitě. Na Vítkově pak vyroste výstavní pavilon pro výstavu Nahraj!, která prezentuje současné dění na poli české dřevěné experimentální architektury.

Platonova jeskyně Foto: TZ Galerie Jaroslava Fragnera

„Trasa festivalu tvoří pomyslný okruh a provede návštěvníky zelenou infrastrukturou Žižkova tak, aby upozornila na výjimečné množství parků a dalších typů městské zeleně a podtrhla jejich krajinářský, přírodní a rekreační potenciál. Kromě tří významných městských parků – vrchu Vítkov, Vrchu svatého Kříže a Židovských pecí – je zavede například na cyklostezku vedoucí po bývalém železničním tělese pod Vítkovem, do lesa Krejcárek, do budoucího Parku Přemysla Pittera, do sídlištních vnitrobloků na Žerotínově ulici anebo na historická náměstí Dolního Žižkova,“ upřesňuje Dan Merta.

„Zvláštní pozornost věnujeme neuchopenému území mezi Krenovkou, divadlem PONEC, Husitskou ulicí, Florencí a ulicí Pernerovou. Tento Pražský gordický uzel se pokusí pod vedením předních českých urbanistů a ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT rozplétat studenti vysokých škol na podzimním workshopu. K problematice této lokality proběhne na závěr festivalu (30. 9.) veřejná debata s názvem Brána na Žižkov. Ta se bude stejně jako workshop konat za účasti a podpory městských částí Prahy 1, Prahy 2 a Prahy 3 a za účasti zainteresovaných institucí, kterými jsou Krenovka sobě, UniJazz, Tanec Praha a Vojenský historický ústav,“ pokračuje dále Dan Merta.

Timo - Umíš Foto: TZ Galerie Jaroslava Fragnera

V rámci programu připravili organizátoři kromě již zmíněného také výstavy prezentující nejvýraznější současné projekty na poli krajinářské architektury ve 24 zemích Evropy či prezentace věnující se zeleným střechám, a to včetně projektů, které teprve čekají na svou realizaci. Nesmíme ovšem zapomenout ani na významné zahraniční interprety: za všechny alespoň amsterodamský NL Architects, Francouz Bufalin Benedett anebo Hannes Gröblacher či Roland Wück z vídeňského BOKU (Universität für Bodenkultur Wien).

Umění ve veřejném prostoru

Dalším zajímavým tématem Landscape festivalu je Integrace umění do veřejného prostoru. Zde je podle slov Dana Merty na co navazovat, neboť Žižkov, mnohdy přezdívaný pražský Montmartre, má v práci s veřejným prostorem a uměním velmi bohatou historii. Přestěhováním jednoho z Miminek výtvarníka Davida Černého připomíná dvacáté výročí instalování tohoto díla na žižkovský televizní vysílač v rámci projektů Evropské hlavní město kultury 2000. „Jedná se o jeden z mála výstupů tohoto projektu, které se staly trvalou intervencí ve veřejném prostoru Prahy. V září bude tomuto tématu věnovaná debata pořádaná ve spolupráci s Festivalem m3/umění v prostoru, která se uskuteční 21. 9. v galerii Atrium na Žižkově,“ dodává Dan Merta.

NL architects - Puzzle Park Foto: TZ Galerie Jaroslava Fragnera

Na výtvarné části programu spolupracuje organizátor především s místními galeriemi, například Atrium na Žižkově, Hunt Kastner, Nevan Contempo nebo Galerie 35 m2, které nominovaly své umělce. Návštěvníci se tak mohou těšit na díla Jana Turnera, Vojtěcha Míči, Kurta Gebauera, Jana Zdvořáka, Aleše Hnízdila nebo Jana Boháče a Anny Ročňové. Na trase je čekají také dva murály (mural art – velkoplošné malby), které vznikly za podpory hlavního města Prahy a programu Umění pro město. Jejich autory budou streetartový umělec Timo a malíř Patrik Hábl.

Projekt organizuje Galerie Jaroslava Fragnera ve spolupráci s Městskou částí Praha 3 za podpory Magistrátu hlavního města Prahy, IPR Praha, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a NČA. Zapojily se žižkovské galerie Galerie Atrium, Hunt Kastner Gallery, Nevan Comtempo, Galerie 35 m2 a celá řada dalších institucí včetně škol.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Foto: Galerie Jaroslava Fragnera

Začíná Landscape festival. Zaměří se na známá i neznámá nádraží

Landscape festival jakožto účinný mezioborový dialog s cílem kultivace veřejného prostoru si za dobu svého trvání našel své četné příznivce. Po loňském Krnově proběhne letos v Praze od 21. června do 2. října, tentokrát s podtitulem Pražská nádraží ne/využitá.

REKLAMA