REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Inovativní technologie konstrukčních systémů

Vysoká pevnost, snadná montáž a úspory energie představují vlastnosti, které jsou pro moderní technologie nezbytné. Neplatí to jen pro špičkový automobilový průmysl, ale také pro moderní stavebnictví. Inovativní řešení střešních systémů je jedním z takovýchto příkladů.

Inovace ve stavebnictví se stále častěji řeší mezioborově v rámci transferu technologií a znalostí ve spolupráci se specializovanými odbornými pracovišti a vysokými školami. V případě montovaných konstrukčních systémů Ytong Ekonom a Ytong Komfort z železobetonových nosníků a vložek byly hlavním zdrojem inspirace jižní země, kde masivní střechy v létě udržují příjemné klima v interiérech. Nadnárodní koncern Xella International působí ve dvaatřiceti zemích Evropy, Ameriky a Asie a v České republice je zastoupen společnostmi Xella CZ (Ytong) a Fermacell (sádrovláknité desky).

Hlavní technologické a výzkumné centrum se nachází v Německu (Braniborsko) a inovace jsou dále konzultovány s domácími vývojovými středisky a vysokými školami, jež jsou často samy zapojeny do mezinárodních projektů. Z vyřešených projektů evropského významu uveďme alespoň novodobé technologie zdění na PUR pěnu, komplexní vývoj nových průřezů zdicích prvků s integrovanou izolací, přípravu a zavedení Eurokódů, významné zkoušky zděných stěn a objektů na účinky seismicity, řešení problematiky požární odolnosti novodobých zdicích technologií a další.

Kromě zděných a smíšených konstrukčních systémů, o kterých bude dále řeč, se významně rozvíjí také činnost v oblasti obvodových plášťů a systémů staveb.

Žebírkové železobetonové konstrukce

Ytong Ekonom a Ytong Komfort jsou speciální ekonomicky i konstrukčně výhodné montované systémy z železobetonových nosníků a vložek. Nosník tvoří příhradová svařovaná výztuž zalitá do betonové patky obdélníkového průřezu 120 x 40 mm. Každá pátá vložka, pokud statik neurčí jinak, je snížená a vytváří bednění pomocného příčného spolupůsobícího žebra, vyztuženého ocelí. Návrhová hodnota užitného zatížení stropu Ytong Ekonom je 3 kN/m2.

Není tedy třeba nadbetonávka s výztužnou sítí, výstavba je kromě toho přesná a přispívá ke zdravému vnitřnímu prostředí v budově. Odpadají tesařské práce, po pokládce tepelné izolace, pokud je sklon menší než 23°, je třeba položit ještě pojistnou hydroizolaci a kontralatě, kterými se desky s hydroizolací připevní ke střeše. Díky absenci parozábrany postupujeme takřka shodně jako při vnějším zateplení zdiva. Pro lepší představu poslouží obrázky s popisem (viz).

Tepelná izolace a konstrukce

Aby se dosáhlo co nejvyšší plošné hmotnosti, která má vliv na stabilizaci vnitřní teploty, je střešní i stropní vložka zhotovena z pórobetonu třídy P4-500 s objemovou hmotností 500 kg/m3 a součinitelem tepelné vodivosti 0,13 W/(m.K). Ve střešní konstrukci je nutné zateplení. Narozdíl od mezikrokevní izolace v dřevěných střechách se v tomto případě provádí souvislou vrstvou tepelné izolace bez tepelných mostů. Může to být systémová tepelná izolace Multipor, pěnový polystyren, desky PUR a PIR nebo minerální vlna vsazená do roštu. Pokud se na střeše použije jako izolant Multipor získá se vysoká tepelná akumulace a tepelná setrvačnost. Difuzně otevřenou střechou pak snadno prostupuje vodní pára z interiérů, takže téměř nikdy nekondenzuje.

U střechy Ytong Komfort, kde jsou použity stropní vložky Ytong+ o tloušťce 250 mm, doplněné z vnější strany tepelnou izolací Multipor o tloušťce 200 mm, se teprve od teploty –24 °C začíná v izolaci, zhruba 4 až 5 cm pod jejím vnějším povrchem, tvořit kondenzát. Od teploty –23 °C výš se případný kondenzát vypařuje. Tato střecha je tedy prakticky po celý rok suchá. Stejná střecha s pěnovým polystyrenem začíná tvořit kondenzát od teploty –10 °C a po oteplení se kondenzát odpařuje pomaleji. Ke kondenzaci tedy dochází dříve, ale kondenzát v nich zůstává a působí déle. U difuzně otevřených konstrukcí se z vnitřní strany nepoužívá žádná parotěsná fólie ani parobrzda, pouze difuzně propustná pojistná hydroizolace, ale i ta může být vynechána, pokud je sklon střechy větší než 23°.

Skutečnost, že pórobeton ve vložkách Ytong+ a v izolaci Multipor umožňuje vysokou difúzi vodní páry, nemá vztah s jeho vzduchotěsností. Pokud jsou domy ze stavebního systému Ytong správně provedené zejména v detailech napojení na okna a dveře, vykazují výbornou vzduchotěsnost na úrovni 0,4/h. To je důležitý údaj zejména pro ty, kdo mají zájem o pasivní dům z pórobetonu, u kterého je požadavek na vzduchotěsnost.

Průběh montáže

Součástí dodávky je tzv. kladečský plán a statika, postup při montáži je tradiční: uložení nosníků, podepření konstrukce, položení vložek a zálivka betonem. U položených konstrukcí se pouze vybetonují žebra a věnce po úroveň jejich horní hrany. Výztuž a její uspořádání se může lišit, rozhodující je únosnost nosníků dle statického výpočtu. Po položení vložek do nosníků s ocelovou příhradovou výztuží a zalití nosníků betonem se do ještě čerstvého betonu vloží závitové tyče pro ukotvení kontralatí.

Rozmístěny by měly být v pravidelných intervalech podle rozměrů izolačních desek. Po ztuhnutí betonu se na střechu položí izolační desky a na ně paropropustná kontaktní pojistná hydroizolace. Na šrouby se pak nasadí kontralatě, které se maticemi přitáhnou k podkladu - tím dojde k ukotvení pojistné hydroizolace a izolačních desek ke střeše. Pak následuje už jen připevnění latí a pokládka střešní krytiny.

Zvuková izolace

Strop či střecha Ytong Ekonom a Ytong Komfort patří mezi relativně těžké konstrukce a klasická poučka říká, že těžké materiály špatně přenášejí zvukové podněty a proto zvukově dobře izolují. Zároveň je prakticky vyloučeno, že by pórobetonové konstrukce rezonovaly se vzdušnými akustickými vlnami, což je další způsob „prostupu“ zvuku homogenními a kovovými konstrukcemi. Polykrystalická a porézní struktura pórobetonu totiž každý zvuk včetně kročejového tlumí: zvukový podnět totiž musí mnohonásobně přestupovat ze vzduchu na pevnou hmotu a naopak, čímž ztrácí energii.

Z výsledku je patrné, že k dokonalé „souhře“ všech materiálů a technologií na stavbě v režii společnosti Xella CZ už dávno nestačí jen znalosti stavební, důležité jsou též znalosti z dalších oborů, jež se spolupodílejí na výzkumu nových technologií a materiálů.

Xella CZ, s.r.o.

logo
Vodní 550
664 62 Hrušovany u Brna

telefon: 547 102 104, zákaznická info linka 800 828 828
e-mail: obchod.cz@xella.com

web: www.ytong.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Stavba

Foto: Chytrý dům, s.r.o.

Pasivní rodinný dům ze dřeva na hraně strmého svahu

Vypořádat se se strmým svahem je pro architekta výzvou. Ateliér Sféra se tohoto úkolu zhostil na výbornou. Výsledkem je příjemná třípodlažní dřevostavba v pasivním standardu zapuštěná do terénu s přímým vstupem do zahrady.

Zateplování, Kingspan, ilustrační obrázek, foto redakce

Energetická střediska EKIS poradí zdarma s úsporami energií

Energetické konzultační a informační středisko - tedy EKIS poradí podnikatelům, správcům bytových domů i obyvatelům rodinných domů, jak uspořit energie. Techničtí specialisté pomohou s přípravou konkrétních řešení. Konzultace jsou dvakrát týdně zdarma.

Zateplení fasády, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com, m_kara

Na bezúročné úvěry na zateplování domů má fond investic miliardu

Na bezúročné úvěry na zateplování bytových domů má Státní fond podpory investic (SFPI) vyčleněnu miliardu korun. V programu Zateplování aktuálně přijal 118 žádostí za 440 milionů korun. Úvěr je možné získat od 500.000 do 90 milionů korun na dobu 20 let. Sdělilo to ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), pod které fond…

Řeka, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Orlice se u Týniště po 30 letech vrátila do původního koryta

Řeka Orlice se u Týniště nad Orlicí na Rychnovsku po více než 30 letech vrátila do původního koryta a její tok se prodloužil o 400 metrů. Práce na převedení řeky do odstaveného meandru zvaného Jordán zahájil státní podnik Povodí Labe v říjnu 2019. Umělé koryto zkrácení řeky, které vzniklo na konci 80. let minulého…

Letiště Saudská Arábie, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Saúdská Arábie začne stavět futuristické ekologické město

Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán představil megaprojekt futuristického ekologického města, v němž podle něj "nebudou auta, ulice, ani uhlíkové emise" a lidé budou žít v souladu s přírodou díky vysoce vyspělým technologiím. S výstavbou města, v němž má žít milion lidí, chce Rijád začít už letos v…

REKLAMA