Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Inovativní technologie konstrukčních systémů

Vysoká pevnost, snadná montáž a úspory energie představují vlastnosti, které jsou pro moderní technologie nezbytné. Neplatí to jen pro špičkový automobilový průmysl, ale také pro moderní stavebnictví. Inovativní řešení střešních systémů je jedním z takovýchto příkladů.

Inovace ve stavebnictví se stále častěji řeší mezioborově v rámci transferu technologií a znalostí ve spolupráci se specializovanými odbornými pracovišti a vysokými školami. V případě montovaných konstrukčních systémů Ytong Ekonom a Ytong Komfort z železobetonových nosníků a vložek byly hlavním zdrojem inspirace jižní země, kde masivní střechy v létě udržují příjemné klima v interiérech. Nadnárodní koncern Xella International působí ve dvaatřiceti zemích Evropy, Ameriky a Asie a v České republice je zastoupen společnostmi Xella CZ (Ytong) a Fermacell (sádrovláknité desky).

Hlavní technologické a výzkumné centrum se nachází v Německu (Braniborsko) a inovace jsou dále konzultovány s domácími vývojovými středisky a vysokými školami, jež jsou často samy zapojeny do mezinárodních projektů. Z vyřešených projektů evropského významu uveďme alespoň novodobé technologie zdění na PUR pěnu, komplexní vývoj nových průřezů zdicích prvků s integrovanou izolací, přípravu a zavedení Eurokódů, významné zkoušky zděných stěn a objektů na účinky seismicity, řešení problematiky požární odolnosti novodobých zdicích technologií a další.

Kromě zděných a smíšených konstrukčních systémů, o kterých bude dále řeč, se významně rozvíjí také činnost v oblasti obvodových plášťů a systémů staveb.

Žebírkové železobetonové konstrukce

Ytong Ekonom a Ytong Komfort jsou speciální ekonomicky i konstrukčně výhodné montované systémy z železobetonových nosníků a vložek. Nosník tvoří příhradová svařovaná výztuž zalitá do betonové patky obdélníkového průřezu 120 x 40 mm. Každá pátá vložka, pokud statik neurčí jinak, je snížená a vytváří bednění pomocného příčného spolupůsobícího žebra, vyztuženého ocelí. Návrhová hodnota užitného zatížení stropu Ytong Ekonom je 3 kN/m2.

Není tedy třeba nadbetonávka s výztužnou sítí, výstavba je kromě toho přesná a přispívá ke zdravému vnitřnímu prostředí v budově. Odpadají tesařské práce, po pokládce tepelné izolace, pokud je sklon menší než 23°, je třeba položit ještě pojistnou hydroizolaci a kontralatě, kterými se desky s hydroizolací připevní ke střeše. Díky absenci parozábrany postupujeme takřka shodně jako při vnějším zateplení zdiva. Pro lepší představu poslouží obrázky s popisem (viz).

Tepelná izolace a konstrukce

Aby se dosáhlo co nejvyšší plošné hmotnosti, která má vliv na stabilizaci vnitřní teploty, je střešní i stropní vložka zhotovena z pórobetonu třídy P4-500 s objemovou hmotností 500 kg/m3 a součinitelem tepelné vodivosti 0,13 W/(m.K). Ve střešní konstrukci je nutné zateplení. Narozdíl od mezikrokevní izolace v dřevěných střechách se v tomto případě provádí souvislou vrstvou tepelné izolace bez tepelných mostů. Může to být systémová tepelná izolace Multipor, pěnový polystyren, desky PUR a PIR nebo minerální vlna vsazená do roštu. Pokud se na střeše použije jako izolant Multipor získá se vysoká tepelná akumulace a tepelná setrvačnost. Difuzně otevřenou střechou pak snadno prostupuje vodní pára z interiérů, takže téměř nikdy nekondenzuje.

U střechy Ytong Komfort, kde jsou použity stropní vložky Ytong+ o tloušťce 250 mm, doplněné z vnější strany tepelnou izolací Multipor o tloušťce 200 mm, se teprve od teploty –24 °C začíná v izolaci, zhruba 4 až 5 cm pod jejím vnějším povrchem, tvořit kondenzát. Od teploty –23 °C výš se případný kondenzát vypařuje. Tato střecha je tedy prakticky po celý rok suchá. Stejná střecha s pěnovým polystyrenem začíná tvořit kondenzát od teploty –10 °C a po oteplení se kondenzát odpařuje pomaleji. Ke kondenzaci tedy dochází dříve, ale kondenzát v nich zůstává a působí déle. U difuzně otevřených konstrukcí se z vnitřní strany nepoužívá žádná parotěsná fólie ani parobrzda, pouze difuzně propustná pojistná hydroizolace, ale i ta může být vynechána, pokud je sklon střechy větší než 23°.

Skutečnost, že pórobeton ve vložkách Ytong+ a v izolaci Multipor umožňuje vysokou difúzi vodní páry, nemá vztah s jeho vzduchotěsností. Pokud jsou domy ze stavebního systému Ytong správně provedené zejména v detailech napojení na okna a dveře, vykazují výbornou vzduchotěsnost na úrovni 0,4/h. To je důležitý údaj zejména pro ty, kdo mají zájem o pasivní dům z pórobetonu, u kterého je požadavek na vzduchotěsnost.

Průběh montáže

Součástí dodávky je tzv. kladečský plán a statika, postup při montáži je tradiční: uložení nosníků, podepření konstrukce, položení vložek a zálivka betonem. U položených konstrukcí se pouze vybetonují žebra a věnce po úroveň jejich horní hrany. Výztuž a její uspořádání se může lišit, rozhodující je únosnost nosníků dle statického výpočtu. Po položení vložek do nosníků s ocelovou příhradovou výztuží a zalití nosníků betonem se do ještě čerstvého betonu vloží závitové tyče pro ukotvení kontralatí.

Rozmístěny by měly být v pravidelných intervalech podle rozměrů izolačních desek. Po ztuhnutí betonu se na střechu položí izolační desky a na ně paropropustná kontaktní pojistná hydroizolace. Na šrouby se pak nasadí kontralatě, které se maticemi přitáhnou k podkladu - tím dojde k ukotvení pojistné hydroizolace a izolačních desek ke střeše. Pak následuje už jen připevnění latí a pokládka střešní krytiny.

Zvuková izolace

Strop či střecha Ytong Ekonom a Ytong Komfort patří mezi relativně těžké konstrukce a klasická poučka říká, že těžké materiály špatně přenášejí zvukové podněty a proto zvukově dobře izolují. Zároveň je prakticky vyloučeno, že by pórobetonové konstrukce rezonovaly se vzdušnými akustickými vlnami, což je další způsob „prostupu“ zvuku homogenními a kovovými konstrukcemi. Polykrystalická a porézní struktura pórobetonu totiž každý zvuk včetně kročejového tlumí: zvukový podnět totiž musí mnohonásobně přestupovat ze vzduchu na pevnou hmotu a naopak, čímž ztrácí energii.

Z výsledku je patrné, že k dokonalé „souhře“ všech materiálů a technologií na stavbě v režii společnosti Xella CZ už dávno nestačí jen znalosti stavební, důležité jsou též znalosti z dalších oborů, jež se spolupodílejí na výzkumu nových technologií a materiálů.

Xella CZ, s.r.o.

logo
Vodní 550
664 62 Hrušovany u Brna

telefon: 547 102 104, zákaznická info linka 800 828 828
e-mail: obchod.cz@xella.com

web: www.xella.cz/cs_CZ/

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Stavba

Foto: Tomáš Slavík

Radikální přestavba. Půdní byt s černým boxem

Nové řešení je radikální rekonstrukcí půdní vestavby z 90. let minulého století, realizované v domě ze 30. let téhož století. V tomto případě tvoří těžiště bydlení „černý box“, jež jasně vymezuje funkce bydlení a fungování dispozice včetně spojené kuchyně, jídelny a obývacího pokoje.

Zdroj: PEXELS

Bezpečný domov a mapa kriminality představená na veletrhu FOR ARCH

Již 34. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH (19. až 23. 9.) odstartoval seminářem Bezpečný domov. V široké nabídce doprovodných programů veletrhu má tato akce již své čestné místo. Aktuálně zaujala přítomné svým dalším vývojem aplikace Mapa kriminality a novými informacemi…

Yogapoint - foto BoysPlayNice

Místo pro praktikování jógy ve volné přírodě

Cílem budování Yogapointů bylo zatraktivnit veřejný prostor v Moravskoslezském kraji v souladu s přírodou a zároveň motivovat lidi ke zdravějšímu životnímu stylu, k pobytu a relaxaci v přírodě. Umožňují volnočasovou aktivitu vyznavačů jógy a zároveň zatraktivňují místa, kde byly…

Foto: BoysPlayNice

Znovuoživený kostel v Olomouci opět slouží lidem

Zrekonstruovaný Červený kostel a nový objekt, který je spojnicí mezi původní sakrální stavbou a objektem ředitelství knihovny tvoří smysluplný celek a jasně vytyčuje funkce jednotlivých částí. Vzniklá piazzetta oživila nově vytvořený prostor a otevírá pohled na tyto objekty.

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Střešní krytiny SATJAM jsou nyní za zvýhodněnou cenu a představují tak v době nevyzpytatelného vývoje inflace vhodnou investici. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA