REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jak rekonstruovat bytový dům? Přijďte to zjistit na konferenci pro SVJ i firmy

Kdy připravit odpojení od CZT a kdy naopak u něj zůstat, jednat o podmínkách a hledat lepší technické řešení otopného systému? Jaké riziko je dobíjení elektrokol ve sklepích? Koeficienty při rozúčtování nejsou stanoveny zákonem. Jaké riziko pro obyvatele z toho plyne?
Jak rekonstruovat bytový dům? Přijďte to zjistit na konferenci pro SVJ i firmy

ONLINE PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI
13. listopadu 2019 / Masarykova kolej, ČVUT, Praha 6.

Úvodní slovo Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

3. ročník konference probíhá v době, kdy Teplárenské sdružení avizuje zdražení tepla, kdy dochází opět po době určité stagnace ke změnám cen energií. Kdy tedy připravit odpojení od CZT a kdy naopak u něj zůstat, jednat o podmínkách a hledat lepší technické řešení otopného systému? Novelizuje se zákon hospodaření energií a legislativa energetického hodnocení budov. Jaké jsou praktické důsledky pro bytové domy? V roce 2020 končí dotační období a pro bytová družstva a SVJ je důležitá informace o dalších možnostech podpoře investic. Zároveň se otvírají velmi zajímavé možnosti úspor v zásobování elektřinou a využití fotovoltaiky a tepelných čerpadel. Rozhodně je o čem diskutovat. Konference je připravena tak, aby vznikl prostor pro diskusi u stolků partnerů, v předsálí a v rámci panelových diskusí začleněných po jednotlivých blocích, do které mohou účastníci pokládat dotazy po celou dobu konference prostřednictvím aplikace slido.com. Přednášky jsou doplněny dalšími tematickými texty, které jsou součásti sborníku.

Blok I - Optimalizace tepelného hospodářství v BD

Správné nastavené smluvních podmínek pro dodávku tepelné energie – Ing. Renata Straková, TZB-info a Entech group

Vhodnou kombinací opatření lze snížit potřebu tepla na vytápění o desítky procent a investoři si slibují, že o stejnou hodnotu klesnou i náklady na tepelnou energii. Často se však dostavuje zklamání, protože poklesu provozních nákladů není dosaženo. Kde je problém? Jedním z možných důvodů může být i přehlédnutí drobného administrativního detailu spojeného se správným nastavením sjednaných podmínek dodávky tepla z CZT.

Řešení výměníkových stanic, praktické zkušenosti ze soustavy CZT – Jan Hladík, jednatel Energie AG Kolín a.s.

Praktické zkušenosti v oblasti předávání tepla pomocí výměníkových stanic od okrskových přes domovní až po bytové. Jaké zvolit nejlepší technicko – ekonomické řešení? Porovnání projektovaného návrhu výkonu stanic s naměřenou skutečností. Jednoduché zásady, nové trendy. Výhody dálkového odečtu a zpracování dat z pohledu dodavatele tepla a vody, zkušenosti dodavatele.

Kotelny s alternativními zdroji – Jan Hrabák, jednatel ProSun – alternative energy systems s.r.o.

Náklady na přípravu teplé vody mohou být se solárními kolektory nebo tepelnými čerpadly v průběhu roku až o 50 % nižší než v případě stávajícího způsobu ohřevu teplé vody pomocí například CZT. V letních měsících je příprava teplé vody kryta až z 95 %, a to vše bez další potřebné dodané energie, stačí pouze sluneční svit a jedno čerpadlo o výkonu v řádech desítek wattů.

Termostatické regulační ventily po době životnosti – současná nabídka na trhu, podmínky plně funkční realizace

Od doby instalace TRV již ve většině domů uběhlo více než 15 let někde i 20 let. Uživatelé ušetřili díky termostatickým ventilům a stoupačkovým regulátorům mnoho tepla a peněz. Jaká jsou rizika v čase, nároky na údržbu, popřípadě výměnu. Po zateplení a výměně oken se doporučuje provést nový přepočet topného systému na nové podmínky a přenastavení druhé regulace ventilů na hodnoty odpovídající novým tepelným ztrátám. Zároveň je možné provést instalaci ventilu MTCV do zpáteček cirkulačních smyček TV a zajistit tím spravedlivější rozúčtování nákladů domácností na teplou vodu (TV).

Panelová diskuse k bloku I
Na dotazy budou odpovídat přednášející z předchozího bloku a zástupci společností Brilon a.s., BDR Thermea (Czech Republic) s.r.o.

Blok II - Potenciál střech BD - dotace, fotovoltaika, monitoring

Dotační tituly pro BD po roce 2020

Pro období 2021– 2027 vládou schválený návrh počítá s osmi operačními programy. Pro ČR se v EU na období 2021– 2027 jedná o 20,1 mld. EUR. Schválený návrh počítá s šesti tematickými operačními programy (OP), operačním programem technické pomoci a programem přeshraniční spolupráce.

Fotovoltaika a microgrid v bytovém domě – vyplatí se to? – Radim Kohoutek, DS Energy Consulting

Přednáška na příkladech ukáže ekonomickou návratnost různých řešení samovýroby elektřiny. Modely pracují s variantou sloučení odběrných míst a přidání pouze solární elektrárny nebo její kombinaci s bateriemi. Výhodná je už samotná investice do sjednocení jističů v rámci bytového domu. Pro investice do solárních elektráren na bytových domech lze využít investiční podporu. Atraktivita modelů se bude dále zvyšovat přejímáním nových pravidel EU, která vycházejí ze zimního energetického balíčku.

Instalace fotovoltaiky na bytovém domě – návrh, administrativa, dotace, realizace

Z hlediska podmínek, které jsou kladeny na provozovatele, bude nutné opustit stávající představu, že každá výroba elektřiny je licencovaným podnikáním pod kontrolou státu. Z hlediska právních předpisů a nových výroben elektřiny pro vlastní potřebu potřebujeme zjednodušit podmínky pro připojování a odstranit problémy s tzv. měřením po fázích.

Hledání úspor v bytovém domě – energetický monitoring – Ing. Renata Straková, TZB-info a Entech group

Jedním z klíčových prvků energetického managementu je energetický monitoring, díky kterému lze mít přehled nad jednotlivými energetickými systémy. Cílem energetického managementu je trvalý optimalizační proces, hospodárný provoz a rychlé zjištění případných chyb technických instalací, snížení spotřeby energie, vyhodnocení důsledků energeticky úsporných opatření a časové řízení pracovníků provozu a údržby.

Panelová diskuse k bloku II
Na dotazy budou odpovídat přednášející z předchozího bloku a zástupci společností S-Power Energies, s.r.o., ista Česká republika s.r.o., ENBRA, a.s. a Nicoll Česká republika, s.r.o.

Blok III - Provoz a rizika

Požární závady vznikající při rekonstrukcích bytových domů a revitalizaci sídlišť – kpt. Ing. Mgr. Hynek Černý, pracoviště prevence, OOB a KHP HZS Středočeského kraje

Při zateplování rovných střech dochází ke zmenšování otvorů potřebných pro odvod tepla a kouře při požáru ze společných chodeb a schodišť a tím k ohrožení životů obyvatel domů. Rušení nástupních ploch pro požární techniku u bytových domů vyšších než 5 NP znesnadňuje nejen protipožární zásah, ale je sankcionováno mnohaset tisícovou pokutou. Současným novým rizikem je dobíjení elektrokol ve sklepních kójích a zvyšují se riziko vzniku požáru.

Finanční nástroje pro rekonstrukce a revitalizace

Financování oprav formou úvěru je zpravidla nutné. Jaká jsou rizika, se kterými je třeba počítat? Obecně se doporučuje si na účtu ponechat minimální zůstatek cca 20 tis. Kč na byt jako rezervu po vyčerpání úvěru. Jaké jsou další možnosti získání financí a s jakými souvislostmi?

Koeficienty na rozúčtování nákladů na vytápění nejsou stanovené zákonem – Ing. Jan Blažíček

Obyvatelé žijí mylnou domněnkou, že koeficienty při rozúčtování jsou stanoveny zákonem. Jaké riziko pro obyvatele z toho plyne? Dosud používané polohové koeficienty se navrhují odhadem, v horším případě účelově a důkladná analýza ukazuje, že mají chybovost vyšší než +/- 50 %.

Příklady realizací větrání – Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Vzduch potřebujeme k životu, čistý vzduch bez plísní ke zdraví. Výše uvedené přednášky se zabývaly většinou náklady na provoz, náklady na investici… na kolik si ceníme zdraví, když zateplení je přednější než řešení větrání? Zdravotní rizika špatně větraných bytů a tvorby plísní jsou obecně známa. Praktický příklad řešení větrání bytu v bytovém domě.

Změna programu vyhrazena.

PARTNEŘI 2019

Na konferenci se dále prezentují firmy:
REMS Česká republika s.r.o., Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Nicoll Česká republika, s.r.o., ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG, KERMI, s.r.o.

Podívejte se na reportáž z konference v roce 2017

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Rekonstrukce panelového bytu

Zdroj: fotolia, photo 5000

Spravujete bytový dům? Na konferenci Rekonstrukce a provoz bytových domů poradíme. Přijďte 1. listopadu 2023

Jste předseda společenství vlastníků jednotek, bytového družstva nebo správce či vlastník bytového domu? Na konferenci 1. listopadu 2023 v Praze poradíme jak rozúčtovat teplo a teplou vodu, jak zateplovat nebo zařídit fotovoltaiku na bytovém domě. A kdy vyměnit společné rozvody vody? Uvidíte příklady dobré praxe z…