REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Věž s byty a kancelářemi v centru Prahy, na které lze farmařit

Projekt Dream Tower představuje inovativní řešení multifunkční budovy v centru nově se rozvíjející části Prahy – Nových Butovicích. Kombinací různých funkcí a technologií jako městské farmaření nebo soběstačné hospodaření s vodou a energiemi přináší koncept pro městský dům budoucnosti. Návrh budovy byl oceněn cenou redakce ESTAV.cz i odbornou porotou ve studentské architektonické soutěži Xella.

Urbanistická situace

Svým umístěním na konci pěší zóny, tvořící osu městské čtvrti, tato výšková budova pohledově zakončuje průhled a stává se novou dominantou celé oblasti. Kompaktní fasáda na jižní straně budovy podél hlavní silnice, se postupně proměňuje v rozeklanou a otevírá se směrem do veřejného prostoru pěší zóny. Propojení interiéru budovy s veřejným prostorem je podpořeno dvojpodlažním živým parterem s galerií, ochody, restaurací a kavárnou.

Horizontální podnož budovy, obsahující veškeré služby, plynule přechází ve vertikální věž ve východní, nejširší části pozemku. Tento princip reaguje na okolní zástavbu a vhodně doplňuje panorama Nových Butovic.

Vnitřní uspořádání

Multifunkční budova umožňuje umístění různorodých funkcí. Při vhodné kombinaci se tyto funkce doplňují a podporují tak, aby celá oblast byla aktivovaná během celého dne a zároveň plně využívá koncept udržitelnosti a nulové energetické a vodní bilance budovy.

Umístění objektu v urbanistické situaci.

Nejexponovanější vrchol pozemku zakončující pěší zónu je věnovaný třípatrové foto galerii. Díky flexibilnímu vnitřnímu prostoru, který je možné dělit pomocí posuvných příček, galerie nabízí různorodé možnosti prostorového uspořádání. Otevřený prostor vhodný pro rozsáhlé výstavy se může proměnit a nabídnout několik uzavřených místností pro přednášky, workshopy nebo menší soukromé události.

Zbytek dvojpodlažního parteru je veřejně přístupný a poskytuje prostory pro služby, obchody, kavárnu, restauraci nebo fit centrum. Díky svažité terénní konfiguraci pozemku jsou obě podlaží přímo přístupná z veřejného prostoru – spodní z pěší zóny a horní z hlavní ulice. Srdcem parteru je pasáž přímo přístupná ze stanice metra, propojující jednotlivé funkce. Ve věžové části budovy je tato krytá ulice otevřená do vertikálního atria, díky čemuž vizuálně propojuje veřejně přístupnou část s ostatními funkcemi tohoto multifunkčního komplexu.

Propojení systémů v budově pro maximální udžitelnost – recyklace vody a odpadu, zisk energií

Zbylá podlaží výškové budovy jsou soukromá, věnovaná bydlení a práci. Bytové jednotky na nižších podlažích nabízejí inovativní způsob bydlení – cohousing – menší soukromé studiové byty a společné komunitní prostory pro jejich obyvatele. V nejvyšších patrech jsou pak umístěny luxusní apartmány s výhledem na celé město.

Všechny byty nabízejí nejvyšší standard bydlení i díky propojení interiéru s venkovním prostorem. Terasy a balkony plné zeleně, které pokrývají celou fasádu objektu, jsou přístupné ze všech bytů a svým obyvatelům tak rozšiřují obytnou plochu o tento příjemný soukromý venkovní prostor.

Část budovy je určena různým typům kanceláří – klasické kancelářské prostory k pronájmu většími společnostmi jsou doplněny co-workingem, hojně využívaným freelancery nebo začínajícími start-upy.

Všechna kancelářská podlaží jsou otevřena do atria, stejně jako na venkovní terasy. Díky tomu jsou vnitřní prostory dostatečně osvětleny přirozeným světlem a v kontaktu s okolím. Pracovní prostředí tak podporuje zdraví a spokojenost zaměstnanců.

Farmaření ve městě

Samotným srdcem výškové části budovy je atrium – rozpínající se přes všechna podlaží, poskytuje vizuální kontakt a dostatek přirozeného světla uvnitř dispozice. Hlavní element tvoří vertikální zeleň v celé výšce atria. Tento zelený prvek přináší novou funkci do celé budovy – vertikální zeleň je využívána pro farmaření. Propojení této vnitřní městské farmy s ostatními funkcemi v domě přináší několik benefitů – restaurace využívá opravdu lokální a nejčerstvější suroviny a zbytek úrody je prodáván na farmářském tržišti v parteru. 

Kompozice funkcí v budově

Zároveň tato vertikální zahrada vytváří zelený filtr jako pohledový prvek pro uživatele budovy, což podporuje jejich pohodu a produktivitu. Rostliny také pomáhají upravovat vnitřní prostředí budovy – regulují teplotu a vlhkost vzduchu. Provázání farmy a ostatních funkcí umožňuje efektivně hospodařit s vodou, energiemi a odpadem. Recyklací šedé odpadní vody nebo využíváním bioodpadu pro produkci elektřiny a hnojiva pro farmaření Dream Tower vytváří příklad pro výstavbu udržitelných a soběstačných městských budov budoucnosti.

Atrium je orientováno na jižní fasádu pro zisk co největšího množství sluneční energie potřebné pro farmaření. Farma (filtr mezi jižní fasádou a ostatními funkcemi uvnitř) tak přirozeně slouží jako stínění pro interiér kanceláří a ostatních prostor. Jižní fasáda je osazena exteriérovým dynamickým stíněním tvořeným fotovoltaickými panely – ty se otáčejí podle aktuální pozice slunce tak, aby poskytovaly stín a co nejvíce elektrické energie ve slunečné dny a maximum denního světla v zatažené dny.

Fasáda jako aktivní část budovy

Různorodé členění obytné fasády otevřené do pěší zóny tvoří plynulý gradient mezi interiérem a exteriérem. Venkovní prostory (balkony, terasy, lodžie) mohou sloužit celé řadě funkcí v závislosti na navazujícím interiéru – od komerčního farmaření, přes komunitní zahrady a prostory pro konání veřejných akcí, až po soukromé terasy k rekreaci obyvatel.

Takto aktivovaná fasáda podporující různé aktivity tvoří silné propojení mezi soukromým a veřejným prostorem a vytváří živé prostředí pro všechny skupiny lidí, během celého dne a celého roku.

Hodnocení poroty

Na prezentaci vidíme zachycený především svébytný autorský způsob uvažování nad návrhem, který je založen na soběstačnosti a udržitelnosti provozování tak vekého domu. Rozvíjí například myšlenky získávání energie ze slunce, pěstování potravin ve vertikálních zahradách, recyklaci odpadů; jednotlivé funkce domu se organicky prolínají. Architektonická forma je pak druhotným výsledkem takového uvažování, projevuje se v kontrastu mezi hladkým opláštěním budovy navenek, otočeným k přilehlým silničním komunikacím a zelenou vegetací pokrytými terasami otevřenými do pěší zóny. Výsledný tvar uprostřed stávajících komerčních budov pak může evokovat zneklidňující postapokalyptickou strukturu v rozpadu nebo naopak výsledek evolučního spojení umělé vertikální krajiny a lidského stavitelství.

Podobný přístup k odpovědnému navrhování je v soutěži poměrně ojedinělý a zasluhuje podporu, jakkoli by případná realizace záměru vyžadovala osvíceného investora, náročný technologický vývoj a především podporu a pochopení od celé společnosti.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Architektura

Stanislav Fiala architektem roku 2019

Stanislav Fiala architektem roku 2019

Ocenění za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech, cenu Architekt roku 2019, získal přední český architekt Stanislav Fiala, za nímž stojí desítky mimořádných a originálních staveb. Čestné uznání poroty obdržela Jana Kostelecká, která v roce 2007 zorganizovala v Čechách první Pecha Kucha Night a více ...

Den Architektury netradičně představí bankovní i obchodní domy

Den Architektury netradičně představí bankovní i obchodní domy

Devátý ročník festivalu DEN ARCHITEKTURY, který je v roce 2019 příznačně věnován svobodné architektuře po roce 1989 i výročí Bauhausu, nahlédne také do světa businessu. V rámci četných procházek a exkurzí se mohou zájemci podívat a zblízka prozkoumat obchodní domy, pasáže, budovy bank či spořitelen.

Dvojdům, který je oslavou dávného přátelství a divokých opic

Dvojdům, který je oslavou dávného přátelství a divokých opic

Přátelství je nade vše. Dva manželské páry středního věku byly přáteli po celý svůj život, a tak jim přišlo příhodné poptávat nové bydlení provedené jako duplex, dva zrcadlově převrácené a propojené domy. Ti lidé prostě chtějí trávit čas společně!

Foto: João Morgado

Kamenný dům po dědečkovi si zachoval původní konstrukci. Uvnitř je moderní

Stěhování za bydlením z ruchu velkoměsta do odlehlých vesnic je trendem sledovaným u mnoha mladých rodin. Interiérový architekt se vydal stejným směrem a splnil si svůj sen. Vrátil se ke svým kořenům a zrekonstruoval si dům po svém dědečkovi, do podoby moderního domu se zachováním původní kamenné konstrukce.

Trutnovský areál Bojiště zkrášlily dřevěné konstrukce navržené studenty

Trutnovský areál Bojiště zkrášlily dřevěné konstrukce navržené studenty

V areálu Bojiště u Trutnova vyrostly pro veřejnost dřevěné umělecké objekty, které navrhovali a sami instalovali studenti prvních ročníků Fakulty umění a architektury v Liberci a Fakulty architektury vratislavské polytechniky. Bojiště tak zdobí velké písmeno „B“ z jeho loga nebo prolézačka v podobě děla. Jak dřevěné ...

REKLAMA
REKLAMA