REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jaké využití mají vytříděné obaly od mléka nebo džusu? Co se z nich vyrábí?

Je to jednoduché: shromážděné nápojové kartony (mohou být i s víčky) jsou výrobně drceny a za vysokého tlaku při vysoké teplotě lisovány mezi dvě krycí vrstvy. Formátovací pila s hranovou frézou následně každý výlisek ořízne a opatří ho požadovaným typem hrany. Tak vzniká produkt typu OSB desek, s názvem PACKWALL.
Jaké využití mají vytříděné obaly od mléka nebo džusu? Co se z nich vyrábí?

Vlastnosti recyklovaných desek

Vzhledem ke složení potravinářských kartonů ze tří základních prvků – celulózy, hliníku a polyetylenu – získávají takto vyrobené desky z recyklovaného materiálu zajímavé vlastnosti. Například polyetylen se během výrobního procesu stává pojivem a značně uzavírá strukturu produktu před působením vody. V praxi to znamená průnik vlhkosti definovaný samotnou nasákavostí desky ve výši pouhého 1 %. Za zmínku pak také stojí bobtnání, které je o polovinu menší než u desek na bázi dřeva – nízká nasákavost a bobtnání se uplatní všude, kde je předpokládán zvýšený výskyt vlhkosti. Je však vždy potřeba myslet na správné navrhování konstrukcí, aby byla eliminována expozice vnějšímu prostředí a permanentnímu vnikání vody.

Při výrobě se nepoužívají žádné chemikálie a produkt je tím pádem šetrný k životnímu prostředí. Navíc zužitkovává druhotnou surovinu a je začleněn do cirkulární ekonomiky známé z poslední doby – je na ni kladen vysoký důraz po celé EU.

Konkrétní hodnoty

Tento typ výroby využívá například firma Flexibau, která za pomoci recyklovaného materiálu vytvořila desky PackWall. Po ověření vlastností se ukázalo, že subtilní struktura desek je natolik uzavřená, že kročejový útlum hluku definovaný zvukovou neprůzvučností dosahuje 31 dB. Není ale uzavřena úplně, vodní páry mohou materiálem snadno prostupovat, faktor difuzního odporu je μ = 111. Vytvořená konstrukce tedy „dýchá“. Za zmínku také stojí modul pružnosti, ten je definován hodnotou 1400 MPa, která deskám deklaruje možnost ohybu.

Uplatnění desek

Desky z recyklovaného materiálu se nejčastěji používají ve stavebnictví při suché výstavbě k tvorbě obvodových stěn, příček, podlah, kleneb, střešních plášťů, záklopů podkroví, podhledů, stavebních ohrad a jiných dílčích konstrukcí.

Přehled hran:

Tip

Značné uplatnění může například deska PACKWALL basicPACKWALL surface najít během výstavby dřevostaveb, kde plně nahrazuje konvenčně používané deskové materiály. V truhlářském průmyslu se používají pohledové varianty PACKWALL designPACKWALL design panel. U pohledových verzí řemeslníci a obzvlášť investoři oceňují pestrý mozaikový vzhled a zhotovují z desek různé druhy nábytku – vestavěné skříně, komody, lavice, regály, police, pulty, designové prvky, obklady stěn, prostě cokoli.

Co je nápojový karton

Dva základní typy

Příklad složení aseptického obalu:

 • 75 % papír (nosná funkce);
 • 21 % polyetylen (ochranná funkce);
 • 4 % hliník (ochranná funkce).

Z jednoho průměrného stromu je možno získat papírového vlákna (buničiny) pro cca 1500 ks nápojových kartonů o objemu 1l.Z jednoho průměrného stromu je možno získat papírového vlákna (buničiny) pro cca 1500 ks nápojových kartonů o objemu 1l.

Nápojové kartony v EU

 • Vytřídí se:
  47 % (= 430 tis. tun ročně), v některých spolkových zemích
  Německa a v Belgii dokonce přes 70 %;
 • z toho:
  ¾ se zužitkuje na recyklaci + výrobu energie;
  ¼ skončí na skládkách.

Zdroj: ACE – Aliance výrobců nápojových kartonů.

Nápojové kartony v ČR

 • Vytřídí se:
  25 % (= 20 tis. tun ročně);
 • z toho:
  1/5 se zužitkuje na recyklaci + výroba energie;
  4/5 skončí na skládkách;
 • kapacita Flexibau s.r.o.:
  3 tis. tun ročně (cca 75 tis. kusů desek).

Zdroj: Ročenka EKO-KOM a.s., 2018.

Metody recyklace

 1. Vířivé rozvláknění – za pomoci vody a rotace dojde k rozpuštění papíru na vlákna a jejich zachycení na sítech, hliník a polyetylen se pak využívá společně dál (spalování – el. + tepel. energie) nebo se odděluje pyrolýzou (hliník) a tlakovým litím/vstřikováním (polyetylen);
 2. rozložení v zahradním kompostu – papír se rozloží, hliník a polyetylen se následně prosejí;
 3. lisování do desek – nápojové kartony jsou dotříděny, drceny, sušeny, za vysokých teplot lisovány mezi kartonové papíry, polyetylen se stává vlivem teploty pojivem, vzniklé desky řezány na příslušné formáty.

Výroba desek PACKWALL

Historie

 • 2006, patentována technologie společností Flexibuild s.r.o. a výroba desek v Hrušovanech u Brna;
 • 2006–2011, výroba desek pro vybrané realizační firmy, po celé ČR postaveno cca 70 domů (např. v roce 2011 postaveno v Hrádku nad Nisou pět popovodňových domů za 19 mil. Kč);
 • 2013–2015, založení společnosti Flexibau s.r.o. skupinou GES, řešení odkupu licence pro EU a přesun technologie do vlastního výrobního areálu v Milevsku (jižní Čechy);
 • 2015–2017, konsolidace výrobní technologie, certifikace, nastavení interních procesů a znovuobnovení projektu pod značkou PACKWALL.

Výroba

 1. Dotřídění – odebrání věcí, co se dostaly do kontejnerů omylem (kov, kámen, sklo, plné nebo poloprázdné kartony…);
 2. drcení – za pomoci dvouhřídelového drtiče dojde k rozdrcení na malé části (drť/řezanku);
 3. sušení – rozdrcená směs se skladuje v otevřených klecích a pravidelně provzdušňuje;
 4. lisování – pod vysokým tlakem a za vysoké teploty je drť lisována mezi dvě vrstvy recyklovaného papíru;
 5. řezání/formátování – dle typu desky a objednávky zákazníka dochází k řezání daných rozměrů.

FLEXIBAU, s.r.o.

logo
Sídlo - centrála
Na Poříčí 1079/3a
11000 Praha 1 - Nové Město

telefon: (+420) 724 929 498, 225 391 300
e-mail: info@flexibau.cz

web: www.packwall.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Flexibau s.r.o.

Vysocekapacitní linka firmy Flexibau

Flexibau pomáhá přírodě a těm, kteří staví domy a byty. Vyrábí stavební a interiérové desky z použitých nápojových kartonů, se kterými si jiní nevědí rady. PackWall nahradí řadu materiálů a skvěle se s ním pracuje.

Zdroj: Flexibau s.r.o.

Mezinárodní označení GREEN BRAND pro desky PackWall

Kartony slouží skvěle k balení potravin, jejich recyklace však není snadná. Hromady nevyužitých surovin nás před lety přiměly k činu. Spolu se studenty a inovátory nalezla firma Flexibau způsob, jak cenné vlastnosti nápojových obalů využít ve stavebnictví.

PackWall: Recyklovaná krabice od mléka či džusu je plnohodnotnou alternativu OSB

PackWall: Recyklovaná krabice od mléka či džusu je plnohodnotnou alternativu OSB

PackWall: Cenově příznivá náhrada desek OSB. Zcela ekologický deskový produkt z druhotné suroviny vzniká z recyklovaných obalů od mléka, džusů, kefírů apod. Jedná se v podstatě o kompozit, složený z celulózy, polyetylenu a hliníku (všechno součásti/vrstvy potravinářských obalů), které se pod vysokou teplotou zalisují…

Deskový produkt typu OSB s názvem PACKWALL, vyráběný recyklací nápojových obalů společností Flexibau

Deskový produkt typu OSB s názvem PACKWALL, vyráběný recyklací nápojových obalů společností Flexibau

PACKWALL desky se nejčastěji používají ve stavebnictví při suché výstavbě k tvorbě obvodových stěn, příček, podlah, kleneb, střešních plášťů, záklopů podkroví, podhledů, stavebních ohrad a jiných dílčích konstrukcí. Velké uplatnění deska PACKWALL basic a PACKWALL surface nachází během realizace dřevostaveb, kde plně…

Desky podobné OSB s názvem PACKWALL vznikají recyklací nápojových obalů

Desky podobné OSB s názvem PACKWALL vznikají recyklací nápojových obalů

Vstupní surovinou jsou krabice od džusů, mléka, vína a obdobných potravin. Surovina je výrobně drcena a za vysokého tlaku při vysoké teplotě lisována mezi dvě krycí vrstvy. Formátovací pila s hranovou frézou následně každý výlisek neboli desku ořízne a opatří ho požadovaným typem hrany.