REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Některé sítě nevyžadují stavební povolení ani ohlášení

Stavby vedení sítí elektronických komunikací ve veřejném zájmu a stavby přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny, plynu a tepla dle stavebního a energetického zákona nepotřebují stavební povolení ani ohlášení.
Ilustrační obrázek, foto D. Kopačková

Stavební zákon v ust. § 103 vymezuje stavby, které pro svou realizaci nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Jedná se například o stavby vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, telefonní budky, přípojná komunikační vedení, související zařízení a další, kromě budov. Zákon vymezuje tento typ staveb poměrně podrobně a doplňují  jej ještě přesné definice nalezneme v zákoně o elektronických komunikacích. 

  • Jedná se o stavby ve veřejném zájmu, pro jejichž realizaci je možné vyvlastnit práva k příslušným pozemkům.
  • V případě realizace těchto staveb musí provozovatel veřejné komunikační sítě kromě rozhodnutí o jejich umístění splnit také speciální povinnosti stanovené zákonem o elektronických komunikacích (písemná smlouva s vlastníkem dotčených nemovitostí apod.), jejich splnění však nevymáhá stavební úřad.
  • V případě podzemního vedení těchto sítí vzniká jejich ochranné pásmo ze zákona společně s právní mocí územního rozhodnutí, u nadzemních vedení je vydáváno samostatné rozhodnutí o ochranném pásmu.

Stavby přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny, plynu a tepla definuje energetický zákon v ust. § 2.

  • I tyto jsou všechny zřizovány ve veřejném zájmu.
  • Součástí distribuční soustavy elektřiny jsou i elektrické přípojky ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy (ostatní přípojky ve smyslu uvedených speciálních předpisů veřejnou technickou infrastrukturou nejsou, protože nejsou součástí soustav).
  • Uvedené stavby, včetně jejich přeložek, vyžadují vydání rozhodnutí o jejich umístění nebo územní souhlas.
  • Ochranná pásma těchto staveb vznikají dnem nabytí právní moci územních rozhodnutí o jejich umístění.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?

Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?

V praxi jsou velice běžně používány oba pojmy, a to jak stavba neoprávněná, tak i stavba nepovolená. I když se jedná o naprosto různé pojmy, jsou tyto často zaměňovány a užívány nesprávně. Rovněž jejich posuzování a rozhodování o nich se děje dle různých právních předpisů a u různých institucí. Pojďme si v tom udělat…

REKLAMA