REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Výstavba rodinného domu: Betonáž a zdění atiky ploché střechy

Stavba je vyzděná a stropy jsou vybedněné. Po přípravě k betonáži stropů rodinných domků v lokalitě Na Hradě v České Skalici se podíváme, co obnášelo lití betonu do bednění. Betonová směs musela mít konzistenci odpovídající pro využití na pohledový beton. Správné míchání směsi podle projektu zajistila betonárna. Co bylo potřeba udělat na stavbě?

Kompletní přípravu před betonáží stropu jsme si ukazovali v minulém článku. Připravit stavbu pro lití betonu obnášelo bednění rovné stropní konstrukce a vybednění prostupů, podepření v dostatečných dimenzích, utěsnění všech dutin v bednění. Dále bylo nutné osadit betonářskou výztuž, která zde byla provedena karisítěmi. Karisítě byly podloženy distančníky a spojeny vázacím drátem, aby se zabránilo nechtěným posunům při montáži a betonáži. Bylo osazeno i provizorní zábradlí na okrajích stavby pro zajištění bezpečnosti práce. Nyní je vše připraveno a můžeme se podívat, jak se zde betonovalo.

Betonová deska bude tloušťky 150 mm ve dvou polích (podepřená na okraji s jednou středovou nosnou zdí). V obou polích bude provedeno nadvýšení o 20 mm uprostřed polí (na to musí být připraveno již bednění). Nadvýšení se dělá z toho důvodu, že po odbednění se stropní konstrukce vlivem vlastní váhy i vlivem zatížení souvrství střechy mírně prohne. Toto nadvýšení je tedy vypočteno tak, aby po odbednění a zatížení byl strop rovný. Na stavbě se při betonáži rovná horní povrch do roviny. Reálně bude tedy výška desky po obvodu 170 mm, uprostřed požadovaných 150 mm.

Beton se při betonáži rozhrnuje hráběmi, práce musí jít rychle od ruky, pronájem pumpy na beton s obsluhou je drahý

Pevnost betonu je C20/25 (B25), konzistence měkká.

Jak rozumět označení pevnosti betonu?

Značení betonu vychází z jeho pevnosti v tlaku udávané v megapascalech (MPa). Jelikož se beton zkouší na dvou druzích zkušebních těles, tedy na válci (C – cylindrická pevnost, válec o průměru 150 x 300 mm) a na krychli (o rozměrech strany 150 mm) udává se i pevnost ve dvou hodnotách. Na válci (první hodnota) vlivem tvaru tělesa (vyšší válec) se projevují více příčné síly podobně jako ve sloupu, těleso se dříve deformuje, a proto vychází na tomto tělese nižší pevnost.

I počasí rozhoduje o betonáži

První domluvenou betonáž Na Hradě v České Skalici zhatilo příliš deštivé počasí. O dva dny později se už ale mohlo betonovat. Počasí je důležité pro betonáž a je nutné jej zapsat do stavebního deníku. Pokud by byla teplota příliš nízká (např. až pod 5 °C) nesmí se betonáž totiž vůbec provádět, nebo jen se speciálním ošetřením betonu přísadami. Při nízkých teplotách se zpomaluje až zastavuje proces tuhnutí a tvrdnutí, popřípadě vznikají v betonu i nežádoucí ledové krystaly.

Zarovnání do roviny lze rychle udělat motorickou vibrační latí

Beton byl přivezen z nedaleké betonárky autodomíchávačem. Vzdálenost betonárny nesmí být od stavby příliš velká, aby se beton včas dostal ke zpracování a uložil do bednění (cca do 1 hodiny). Pokud by bylo nutné beton vozit na větší vzdálenost a prodloužit dobu zpracovatelnosti, lze směs upravit přísadami, což jej ale samozřejmě prodražuje.

Samotné ukládání betonu do stropu bylo dílem okamžiku, mix a pumpa na beton zařídili bezpečnou dopravu směsi, kterou pracovníci museli kvapně rozhrnovat hráběmi, aby zatekla do všech míst. Následně se plocha vibrovala a zarovnala vibrační latí.

Hotová betonáž

Po tuhnutí betonu je nutné zajistit jeho ošetřování vodou, aby nezprahnul. Po několika dnech byla na tuto betonovou desku (stále ze spodní strany podepřenou bedněním) zhotovena atika. Atika byla vyzděna z cihel a její založení i vyzdění je prakticky totožné jako založení prvního řádku zdiva. O zdění jsme si povídali v jednom z prvních článků z této stavby.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA