REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Montáž prefamonolitického stropu z miako vložek, betonování a pozední věnec

Jak se připravit na montáž stropu, co všechno je nutné si zajistit a rozmyslet jsme si ukázali na stavbě již v předešlém článku. Poté co jsme si zajistili materiál, věncovky, podpůrné konstrukce a připravili zdivo na osazení stropních nosníků se můžeme pustit do montáže stropu. Po uložení vložek strop zabetonujeme.

Montáž stropní konstrukce začíná umístěním stropních vzpěr, jejichž přesné rozmístění je dáno dokumentem, který zpracovává společnost pronajímající vzpěry. Ke stropní vzpěře se připevní trojnožka, která brání vyvrácení, a nahoru se nasadí držák stropního trámu.

Rozmístění stropních vzpěr

Na vzpěry se poté již jen nasadí dřevěné stropní trámy a příprava pro instalaci stropní konstrukce je hotová.

Nastavení výšky stropních vzpěr

Strop ze stropních vložek Miako a betonu by měl být při výstavbě vzepjatý (vypouklý) nahoru. Je to dané tím, že po sundání vzpěr vždy dojde k drobnému průhybu stropu dolů, který by mohl mít vliv na design případně i statiku domu. Úroveň vzepnutí je dána přímo výrobcem stropní konstrukce, tedy v tomto případě firmou Wienerberger v technickém listu ke stropním trámům. Zde je uvedeno, že vzepětí by mělo být 1/400 délky.

Usazení stropních trámů

Součástí dodávky materiálu pro stavbu stropu je kladecí plán, pro určení polohy trámů a druhu stropních vložek. Uložení trámů na nosné zdivo musí být na každé straně minimálně 12,5 cm.

Usazování stropních vzpěr

Skládání stropních vložek

Strop se obecně může skládat z různých typů stropních vložek. Je tedy nutné správně nastudovat projektovou dokumentaci a kladečský plán dodaný spolu se stropními vložkami. Miako vložky se pouze usazují na trámy těsně vedle sebe, aby mezi nimi nevznikly mezery, kterými by při betonáži mohl protékat beton.

Umisťování stropních vložek

Tvorba prostupů ve stropě

Pro menší prostupy je jednodušší nevynechávat celou stropní vložku, ale jen do ní (nebo do dvou sousedních) vyřezat potřebný otvor a prostrčit jím KG trubku. Pro větší prostupy jako například komín je nejjednodušší vynechat potřebný počet stropních vložek a vzniklý otvor vycpat například vatou.

Zateplení stropu po obvodu

V případě, že se dům již nebude zvenčí zateplovat vatou či polystyrenem, je nutné věnec zateplit v úrovni stropu, což znamená umístit polystyren mezi věncovky a armovací koše věnce.

Zateplený věnec s armovacím košem

Výztuže

Armovací koše jsou obvykle 4 průběžné výztužné pruty požadované tloušťky svázané tzv. třmínky. Přesný typ armovacích košů a případně ztužujícího žebra by měl být uvedený v projektové dokumentaci k domu. Armovací koše se skládají do věnce domu dle projektové dokumentace s přesahem alespoň 25 cm svázané pomocí vázacího drátu.

Na stěnách, na kterých leží nosníky, je nutné armovací koše provázat i s těmito nosníky, tedy prostrčit jeden prut armovacího koše ocelovou výztuží nosníku. Na stěnách, kde jsou nosníky rovnoběžně se stěnou, se nosníky s armovacími koši neprovazují.

Rohy železobetonového věnce se dělají tím způsobem, že armovací koše z každého směru se umístí až úplně do rohu tak, aby se opět překrývaly. Dále je nutné mít pro rohy ohnutou výztuž do pravého úhlu tak, aby se pomocí této výztuže se provázaly oba koše dohromady. Pro každý roh je tedy nutné mít 4 ohnuté pruty, každý by měl mít délku 1 metr (50 cm na každou stranu).

Provázání armovacích košů v rohu věnce

Tyto ohnuté výztuže se umisťují tím způsobem, aby vždy venkovní výztuž jednoho armovacího koše byl pomocí ohnutého prutu provázaný s vnitřním prutem druhého armovacího koše. Díky tomu je zajištěné dokonalé provázání v rozích.

Položení kari sítí

Posledním úkonem při stavbě stropní konstrukce s nadbetonávkou je položení kari sítí. Kari sítě se usazují s přesahem dvou ok. Vhodnou metodou podkládání kari sítí je pomocí distančíků, ale je možné použít i podklady vlastní výroby. Důležité je zachovat krytí alespoň 2 cm, tedy alespoň 2 cm betonu nad sítí i pod sítí.

Betonáž stropu pomocí čerpadla na beton

Betonáž stropu

Tloušťka betonu nad stropními vložkami by měla mít minimálně 6 cm, ale je nutné se řídit pokyny výrobce. Typ betonu by měl být uveden v projektové dokumentaci, přičemž množství betonu je dané typem stropu a je možné ho spočítat dle technické specifikace výrobce stropních vložek a trámů.

Těsně před betonáží je nutné stropní vložky důkladně prolít vodou, aby nenasávaly vodu z betonu, což by urychlilo jeho vysychání a tím pádem zvýšilo riziko vzniku trhlin v betonu.

Rovnání betonu pomocí vibrační lišty

Beton je možné hutnit a rovnat pomocí vibrační lišty, kterou je možné půjčit v půjčovnách stavební techniky. Druhou možností je ruční rovnání pomocí latě. Při rovnání betonu je potřeba vždy posunovat vibrační lištu nebo lať rovně.

Rovnání betonu pomocí vibrační lišty

Ideální je také před vibrační lištou hráběmi stahovat přebytečný beton, aby se před lištou nebo latí nehromadil.

Péče o beton

Nevýhodou betonu je nutnost pečovat o něj několik dní po betonáži. Beton by alespoň několik dnů po betonáží neměl nikdy vyschnout. Pokud tedy na beton neprší, je nutné ho dle počasí pravidelně kropit, obvykle alespoň 2x až 3x denně. V horkých letních dnech je nutné beton překrýt geotextilií a tuto geotextilii udržovat trvale mokrou. Pokud by měl beton nedostatečné množství vody dojde k jeho tzv. zprahnutí, beton popraská a bude se drolit. To znamená, že nebude mít požadovanou pevnost.

Ing. Eva Sovová

Je marketingovou specialistkou s vášní pro architekturu a design. V roce 2014 se svým přítelem začala řešit výstavbu rodinného domu svépomocí, o které společně píší blog stavba.selfici.com, kde popisují veškeré radosti a strasti včetně nabitých zkušeností.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Jak si postavit rodinný dům

Zdroj: Heluz

Dům s „ušima“ vsadil na cihly a plech

Na třech materiálech postavila mladá rodina design i funkčnost svého domu na Karlštejnsku – cihlovou stavbu pokryl plech od střechy až k patě domu a vnitřní pohodovou atmosféru navozuje především dřevo. Projekt „domu s ušima“, jak mu říká sám majitel, zaujal v soutěži HELUZ Dům roku 2021, což bylo pro investory…

Zdroj: AdobeStock.com - iryna

Smlouvy o dílo ve stavebnictví očima právníků: pět nejčastějších chyb objednatelů

Jakých chyb se nejčastěji dopouští objednatelé staveb? Dejte si pozor na tyto zásadní. Smlouva o dílo sice dle zákona může být ústní, ale u staveb lze doporučit písemnou formu. Porušuje-li zhotovitel své povinnosti, oznamte mu to písemně. Nepodceňujte důležitost předávacího protokolu a vady vytkněte bez zbytečného…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA