REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Tepelné mosty v budovách více o tématu

Proč se bránit výskytu tepelných mostů? Mohou způsobit i plísně. Jsou i další důvody

Tepelné mosty se mohou vyskytovat v konstrukcích různých technických oborů. Typicky se jedná o obor stavebnictví, ale i strojírenství, elektrotechniku atd. V souvislosti se zaměřením portálu ESTAV.cz se budeme zabývat výhradně tepelnými mosty, které se vyskytují u stavebních děl. A proč se vlastně tepelným mostům bránit? Proč jsou nežádoucí?
Zdroj: Fotolia.com - Ingo Bartussek

Tepelný most ve stavební konstrukci je vždy prvkem nežádoucím. Důvodů k tomuto tvrzení je mnoho, k nejzávažnějším patří následující.

Únik tepla, zvýšené náklady na vytápění

Výskyt tepelných mostů negativně ovlivňuje energetickou náročnost provozu budovy ať již zvýšenými náklady na vytápění v zimním období nebo zvýšenými náklady na chlazení v období letním (chlazení se nicméně na rozdíl od vytápění nevyskytuje u všech budov).

Degradace stavebních konstrukcí

Tepelný most může způsobit postupnou degradaci materiálů z nichž je stavební konstrukce provedena, což může v některých případech vést až k narušení statiky celé stavby nebo její části. Zde je nutno zmínit případy poruch stropních konstrukcí, kde nosnými prvky byly dřevěné trámy. Uložení jejich zhlaví v kapsách nosného zdiva bez vzduchové mezery okolo zhlaví trámů tvoří bodové tepelné mosty. V místech uložení se může při změně režimu vytápění nebo po utěsnění obálky např. po výměně oken kumulovat vlhkost, v důsledku čehož dochází posléze k napadení hnilobou a může dojít až ke ztrátě únosnosti celého trámu.

Kondenzace v místě tepelných mostů

Na vnitřním povrchu konstrukce, ve které se vyskytuje tepelný most může dojít k výskytu teploty pod hodnotou rosného bodu. Takto nízká povrchová teplota je doprovázena vlhnutím povrchu, což má po určité době za následek vznik plísňových struktur. Ty jsou nositeli různých druhů alergenů a obecně jsou z hygienického hlediska vysoce nežádoucí. Rizikové pro tvorbu plísní jsou již povrchy, na nichž je dosaženo hodnoty relativní vlhkosti vzduchu 80 %. Při dlouhodobém výskytu takovéto vlhkosti je tvorba plísní též prakticky jistá.

Studené sálání, snížení komfortu bydlení

V okolí tepelného mostu dochází obvykle ke zhoršené tepelné pohodě. Je to dáno sáláním nižší teploty do vnitřního prostoru, čímž dochází k pocitu chladu, nachází-li se člověk v blízkosti takovéto konstrukce po delší časový úsek. Typicky se jedná o okna či terasové dveře s nevhodnou tepelně izolační výplní nebo o plošné konstrukce s množstvím tepelných mostů způsobených širokými spárami mezi tvarovkami, ze kterých je stěna vyzděna.

Ing. Zdeněk Petrtyl

Autorizovaný inženýr a energetický specialista, jehož hlavním zaměřením je snižování energetické náročnosti všech typů budov – od rodinných a bytových domů po průmyslové objekty. Kromě toho se věnuje i optimalizaci projektů novostaveb do pasivního standardu. Podílel se na vývoji okenního systému Euro IV-78 a jako jeden z prvních jej uvedl na trh. Je spoluautorem odborných publikací (Okno – klíčová součást staveb, Moderní okna) i článků. Je také podepsán pod sekcí Okna – dveře na serveru TZB-info.cz. Mezi lety 1993 a 2007 působil ve vedení firem zaměřených na produkci dřevěných, dřevohliníkových a plastových oken a dveří. Promoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze a stavebnictví se profesně věnuje již více než 30 let.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Tepelné mosty v budovách

  1. Tepelný most: Základní fyzikální veličiny
  2. Co je tepelný most, kde a jak vzniká
  3. Kde se vyskytují tepelné mosty na domě a na co dát pozor na snímku z termokamery
  4. Proč se bránit výskytu tepelných mostů? Mohou způsobit i plísně. Jsou i další důvody

Přečtěte si více k tématu Tepelné mosty v budovách

Citlivá rekonstrukce udělala ze secesní vily v Poděbradech pasivní dům

Citlivá rekonstrukce udělala ze secesní vily v Poděbradech pasivní dům

Postavit novostavbu v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu by měl být v současnosti běžný standard. Při změně stávajících staveb, které tvoří historická jádra měst, je obnova do standardu budov s velmi nízkou provozní potřebou energie výzvou. Secesní vila z roku 1907, na druhém náměstí Poděbrad, která byla ...

Snižování energetické náročnosti existujících budov nejen zateplením – díl III.

Snižování energetické náročnosti existujících budov nejen zateplením – díl III.

Budovy, které byly postaveny v dřívějších obdobích a neprošly pozdější změnou, prakticky ve všech případech nesplňují požadavky kladené současnou legislativou. Ve většině případů též bývají pro jejich majitele či provozovatele nadměrně nákladné z hlediska nákladů na běžný provoz. Je to logicky zapříčiněno tím, že v ...

Co pomůže ochladit město? Bílá barva!

Co pomůže ochladit město? Bílá barva!

Pohled na budoucnosti lidstva není moc radostný: klimatické změny se nutně odrazí na kvalitě života obyvatel měst, které už dnes hostí přes 50 % globální populace. A v roce 2050 by to mělo být už 75 %. Jedním z častých problémů, které jsou v souvislosti s urbanizací lidské populace spojené, je i efekt tepelných ...

Přírodní tepelná izolace, kterou vypěstují ve skleníku

Přírodní tepelná izolace, kterou vypěstují ve skleníku

Tepelné izolace jsou nemalou součástí všech staveb. Pro životní prostředí ale představují velkou zátěž. Pomineme-li ovčí rouno neexistuje mnoho skutečně původních přírodních tepelných izolací. V Chile se teď snaží prosadit biologickou tepelnou izolací, kterou si sami pěstují.

REKLAMA
REKLAMA