Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Tepelné mosty v budovách více o tématu

Proč se bránit výskytu tepelných mostů? Mohou způsobit i plísně. Jsou i další důvody

Tepelné mosty se mohou vyskytovat v konstrukcích různých technických oborů. Typicky se jedná o obor stavebnictví, ale i strojírenství, elektrotechniku atd. V souvislosti se zaměřením portálu ESTAV.cz se budeme zabývat výhradně tepelnými mosty, které se vyskytují u stavebních děl. A proč se vlastně tepelným mostům bránit? Proč jsou nežádoucí?
Zdroj: Fotolia.com - Ingo Bartussek

Tepelný most ve stavební konstrukci je vždy prvkem nežádoucím. Důvodů k tomuto tvrzení je mnoho, k nejzávažnějším patří následující.

Únik tepla, zvýšené náklady na vytápění

Výskyt tepelných mostů negativně ovlivňuje energetickou náročnost provozu budovy ať již zvýšenými náklady na vytápění v zimním období nebo zvýšenými náklady na chlazení v období letním (chlazení se nicméně na rozdíl od vytápění nevyskytuje u všech budov).

Degradace stavebních konstrukcí

Tepelný most může způsobit postupnou degradaci materiálů z nichž je stavební konstrukce provedena, což může v některých případech vést až k narušení statiky celé stavby nebo její části. Zde je nutno zmínit případy poruch stropních konstrukcí, kde nosnými prvky byly dřevěné trámy. Uložení jejich zhlaví v kapsách nosného zdiva bez vzduchové mezery okolo zhlaví trámů tvoří bodové tepelné mosty. V místech uložení se může při změně režimu vytápění nebo po utěsnění obálky např. po výměně oken kumulovat vlhkost, v důsledku čehož dochází posléze k napadení hnilobou a může dojít až ke ztrátě únosnosti celého trámu.

Kondenzace v místě tepelných mostů

Na vnitřním povrchu konstrukce, ve které se vyskytuje tepelný most může dojít k výskytu teploty pod hodnotou rosného bodu. Takto nízká povrchová teplota je doprovázena vlhnutím povrchu, což má po určité době za následek vznik plísňových struktur. Ty jsou nositeli různých druhů alergenů a obecně jsou z hygienického hlediska vysoce nežádoucí. Rizikové pro tvorbu plísní jsou již povrchy, na nichž je dosaženo hodnoty relativní vlhkosti vzduchu 80 %. Při dlouhodobém výskytu takovéto vlhkosti je tvorba plísní též prakticky jistá.

Studené sálání, snížení komfortu bydlení

V okolí tepelného mostu dochází obvykle ke zhoršené tepelné pohodě. Je to dáno sáláním nižší teploty do vnitřního prostoru, čímž dochází k pocitu chladu, nachází-li se člověk v blízkosti takovéto konstrukce po delší časový úsek. Typicky se jedná o okna či terasové dveře s nevhodnou tepelně izolační výplní nebo o plošné konstrukce s množstvím tepelných mostů způsobených širokými spárami mezi tvarovkami, ze kterých je stěna vyzděna.

Ing. Zdeněk Petrtyl

Autorizovaný inženýr a energetický specialista, jehož hlavním zaměřením je snižování energetické náročnosti všech typů budov – od rodinných a bytových domů po průmyslové objekty. Kromě toho se věnuje i optimalizaci projektů novostaveb do pasivního standardu. Podílel se na vývoji okenního systému Euro IV-78 a jako jeden z prvních jej uvedl na trh. Je spoluautorem odborných publikací (Okno – klíčová součást staveb, Moderní okna) i článků. Je také podepsán pod sekcí Okna – dveře na serveru TZB-info.cz. Mezi lety 1993 a 2007 působil ve vedení firem zaměřených na produkci dřevěných, dřevohliníkových a plastových oken a dveří. Promoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze a stavebnictví se profesně věnuje již více než 30 let.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Tepelné mosty v budovách

  1. Tepelný most: Základní fyzikální veličiny
  2. Co je tepelný most, kde a jak vzniká
  3. Kde se vyskytují tepelné mosty na domě a na co dát pozor na snímku z termokamery
  4. Proč se bránit výskytu tepelných mostů? Mohou způsobit i plísně. Jsou i další důvody

Přečtěte si více k tématu Tepelné mosty v budovách

Dům z jihozápadní strany. Zdroj foto MŽP

Oprav dům po babičce v praxi. Zkušenosti s novou dotací na zlepšení energetické náročnosti rodinného domu

V září byl otevřen nový dotační program Oprav dům po babičce, který se v některých požadavcích odlišuje od základního dotačního programu Nová zelená úsporám. Pojďme se na to podívat blíže. Jak by měl potenciální zájemce postupovat a co ho bude čekat, si můžeme ukázat i na konkrétním…

Bytový dům, zdroj: fotolia.com

Dotační program Nová zelená úsporám od září podpoří estetiku fasád budov

Od září budou platit aktualizovaná pravidla dotačního programu Nová zelená úsporám (NZU) zaměřeného na úspory energií v rodinných a bytových domech. Ve spolupráci s Českou komorou architektů (ČKA) byly formulovány požadavky na estetiku fasád budov, u kterých bude čerpána podpora např. na jejich zateplení. Program…

REKLAMA