REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Voda a její úprava. Výhody a nevýhody dodávek vody z veřejného vodovodu

Pokud si stavíte rodinný dům ale i rekreační chatu uvažujete jistě o zásobování objektu pitnou vodou. Na našem území máme to štěstí, že voda je veřejným vodovodem dostupná prakticky kdekoli v zastavěném území. Pitnou vodu můžete využívat i z vlastní studny, ale na ty se podíváme podrobněji v dalších článcích. Dnes probereme přípravu a postup úpravy vody, která nám teče do vodovodního řadu.

Voda z veřejného zdroje

Tuto vodu používá většina domácností, veřejný sektor, průmysl a další odvětví národního hospodářství. Voda dodávaná vodárenskými organizacemi je pitná, splňuje všechny hygienické a další požadavky. Dodavatelé pitné vody musí splňovat požadavky řady právních předpisů. Mezi nejdůležitější patří Zákon 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) [4] a Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů [3] a další.

 Provzdušnění surové vody na kaskádových schodech Provzdušnění surové vody na kaskádových schodech

Úprava surové vody na parametry vody pitné ve vodárnách probíhá tímto postupem:

  • Provzdušnění (aerace). Při provzdušňování se voda zbaví volného oxidu uhličitého (CO2) a nasytí kyslíkem (O2);
  • Flokulace (dávkování vápna). Spočívá v napouštění vápenného mléka do surové vody. Tím se z vody vylučuje nadbytečný nerozpustný hydroxid železitý (FeOH3);
  • Sedimentace (usazování látek z vody). Voda protéká usazovací nádrží velmi pomalu po dobu přibližně 2 hodin. Během této doby se z vody usadí téměř veškerý vysrážený hydroxid železitý (FeOH3), uhličitan vápenatý (CaCO3), hydráty, organické a další látky;
  • Filtrace (zachycování rozptýlených látek). Přes vrstvu křemičitého písku dochází k zachycování jemných látek. Vrstva písku je podle velikosti filtru vysoká až 150 cm;
  • Dezinfekce (hygienické zabezpečení kvality). Chlór vodu chrání proti mikrobiologickému oživení organismů ve vodě.

Odkud se ta voda bere

Vodárny získávají surovou vodu z vodárenských nádrží (povrchová voda) nebo ze studní. Velký vliv na kvalitu surové vody mají kyselé deště, prach v ovzduší a další nečistoty obsažené ve vzduchu. Jsou příčinou mnohem náročnější úpravy surové vody na parametry vody pitné. Úprava vody z vodárenských nádrží je téměř vždy náročnější než ze studní. Povrchová voda se podle normy ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod [5] rozděluje vodu podle 46 kritérií do 5 jakostních tříd: voda velmi čistá, čistá, znečištěná, silně znečištěná a velmi silně znečištěná.

Většina podzemní vody téměř vždy prochází několika metry zeminy a teprve pak se jímá. Tím je částečně pročištěná. Náklady na úpravu jsou proto nižší než při úpravě vody povrchové z nádrží. Převážné množství vody upravované ve vodárnách však pochází z vodárenských nádrží.

Dávkování vápenného mléka do surové vody Dávkování vápenného mléka do surové vody

Výhody odebírání pitné vody z veřejného zdroje:

  • nepřetržitá dodávka vody se zaručenou jakostí;
  • v případě výpadku dodávky vody vodárenská organizace dopraví cisternu s pitnou vodou;
  • nevznikají starosti s budováním studny a její údržbou.

Nevýhody odebírání pitné vody z veřejného zdroje:

  • při poruše potrubí může oprava trvat i řadu hodin někdy i dnů;
  • odběratelé platí i vodu, kterou nespotřebují a která se ztrácí do země v poškozeném (netěsnicím) potrubí při dopravě na místo odběru.

Často se uvádí, že cena vody dodávaná z vodáren je vysoká a patří k nevýhodám. Přesto však většina spotřebované vody v ČR pochází z veřejného zdroje. Množství spotřebované pitné vody ze studní je mnohem menší než vody dodané z vodáren.

Zdroje:

[3] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
[4] Zákon 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
[5] ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod

Ing. Jaroslav Dufka

Učitel na SPŠ Otrokovice, učí od roku 1983 předměty Vytápění, Plynárenství, Vodoinstalace a další odborné předměty žáky-učně v oboru vzdělání instalatér a studenty maturitního studia. Napsal 10 knih o vytápění, je členem redakční rady časopisu Topenářství+Instalace.

Sdílet / hodnotit tento článek

Z kategorie Vodovod si přečtěte

Bezpečnost ohřívačů a ohřev velkého množství vody

Bezpečnost ohřívačů a ohřev velkého množství vody

Ohřívače vody by se daly přirovnat k topné soustavě. Také zde máme zdroj tepla, ohříváme médium – vodu, která při ohřevu mění svůj objem, tím se mění i tlak v uzavřené nádobě. S tím se musí ...

REKLAMA
REKLAMA

estav.cz v žebříčku návštěvnosti TOPlist