Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jak najít a vybrat dobrou stavební firmu?

Postavit vlastní dům znamená pro mnohé splnit si životní sen. Pokud máte hotový projekt, chcete přestat snít a začít stavět, potřebujete si najít dobrou stavební firmu. Jak to udělat a vyvarovat se přitom nejčastějších chyb?
Zdroj: Fotolia.com - Kzenon

Začněte hledat včas

Z vlastních zkušeností vím, že slušných stavebních firem je málo. Pokud jsou, ví se to o nich a mají spoustu práce na dlouho dopředu. Začněte tedy hledat aspoň půl roku před požadovaným zahájením stavby. Pokud najdete firmu, která je schopna začít za měsíc, je to podezřelé. Buďto teprve začíná a bude se na vaší stavbě učit, nebo kvůli vaší stavbě zruší jinou, méně výhodnou zakázku. Pokud se však chová tímto způsobem, je velké riziko, že se tak zachová i vůči vám, když v průběhu vaší stavby získá zajímavějšího klienta.

Oslovte dvě až tři stavební firmy s dobrou pověstí 

Klíčové je oslovovat pouze stavební firmy, které mají dobrou pověst. Ta je důležitější než jejich webová prezentace, certifikáty nebo reprezentativní sídlo. Zeptejte se svých známých, která firma jim postavila nebo zrekonstruovala bydlení. Zajděte se na jejich dům podívat. Zeptejte se, jaký byl průběh stavby, jestli bylo závěrečné vyúčtování v souladu se smlouvou a jak se jim v domě po letech bydlí. Nespokojte se s doporučením na internetu od lidí, které jste nikdy neviděli a nemáte možnost je osobně zkontaktovat. Oslovte maximálně dvě až tři firmy. Více nemá smysl. Byli byste zbytečně zahlceni nabídkami. Pokud firmy uvidí, že jednáte s velkým počtem konkurentů, pochopí, že máte jen malý zájem o jejich firmu a jdete spíš po ceně než po kvalitě. Je možné, že vám pak nabídku vůbec nezpracují. Rovněž je málo pravděpodobné, že najdete více než tři slušné firmy, které budou mít dobrá doporučení, dostatek času na vaši stavbu a vy si je budete moci dovolit zaplatit.  S vybranými firmami jednejte osobně. Zajděte se podívat do jejich sídla a dobře si zapamatujte svůj první dojem. Miroslav Navrátil, majitel firmy RIGI stavební společnost, s. r. o. dodává: „Pokud chcete vědět, jak firma funguje, postavte se v šest hodin ráno před její bránu a dívejte se, co za řemeslníky vyjíždí do práce. Takoví budou pracovat i u vás.“   

Zdroj: Fotolia.com - brizmakerZdroj: Fotolia.com - brizmaker

Získejte srovnatelné nabídky

Nechte si od svého projektanta zpracovat nejen obecný projekt pro stavební povolení, ale také podrobný prováděcí projekt. Bez podrobného projektu nelze stavbu přesně nacenit. Ideální je nechat si také zpracovat slepý rozpočet, čili podrobný rozpočet bez cen jednotlivých položek. Projekty i slepý rozpočet by měl zpracovávat někdo jiný než stavební firma, abyste měli jistotu, že se bude stavět podle vašich představ. Požádejte vybrané dvě nebo tři stavební firmy, aby vám na základě prováděcího projektu a slepého rozpočtu zpracovali nabídku. Pokud jim předložíte pouze projekt bez slepého rozpočtu, počítejte s tím, že jejich nabídky budou jen obtížně srovnatelné. Jakmile si vyberete stavební firmu, počítejte s tím, že se do nabídkového rozpočtu a prováděcího projektu bude zasahovat na základě vzájemných jednání, aktuální ceny stavebních materiálů apod. Pokud by stavební firma přijala prováděcí projekt a slepý rozpočet bez jakýchkoliv výhrad, je to podezřelé. Znamená to, že firma nebere vaše podklady příliš vážně a problémy chce řešit za pochodu. Pokud naopak bude tvrdit, že projekt i rozpočet je zcela špatně, je to rovněž podezřelé. Buďto naprosto selhal projektant, nebo vás chce stavební firma donutit, abyste stavěli podle jejich představ, ne podle vašich.

Neusilujte o nejnižší cenu

Je nutné konečně pochopit pravdu: Nejnižší cena nemůže znamenat nejvyšší kvalitu. Zpravidla neznamená ani slušnou střední kvalitu.

Upřednostněte místní firmy se solidním kapitálem

O místních firmách získáte nejvíce informací, jak stavějí a jak se chovají k zákazníkům. M. Navrátil k tomu říká: „Místní firmy jsou citlivější na dobrou pověst. Pokud by stavěly špatně, rychle se to rozkřikne. S místními firmami je rovněž snadnější řešit reklamace, nebo případné dostavby a přestavby.“  Zároveň je důležité, aby byla firma kapitálově silná a mohla tak překonat nepředvídatelné finanční výpadky. Například, když jí nezaplatí nepoctivý investor. Jinak se může stát, že firma zkrachuje ještě v průběhu vaší stavby, nebo sice až po jejím dokončení, ale tím pádem nebude moci řešit záruční reklamace. Kapitálovou sílu firmy lze odhadnout například nahlédnutím do účetní závěrky ve sbírce obchodního rejstříku, kde je uveden vlastní kapitál společnosti. Údaj o základním kapitálu, který je vidět na výpise z obchodního rejstříku, naopak žádnou vypovídací hodnotu nemá.

Zdroj: Fotolia.com - ftfoxfotoZdroj: Fotolia.com - ftfoxfoto

Preferujte firmy s dlouhou tradicí

Na stavebním trhu je spousta subjektů, které se svou práci teprve učí. Fungují de facto poloamatérsky. Mohou to být výborní řemeslníci, ale neumějí udělat pořádný rozpočet a dodržet ho. Nebo mají pěkný rozpočet, smlouvu i reklamu na internetu, ale nemají stálý kmenový tým řemeslníků a subdodavatelů. Pak se snadno stane, že se stavební parta po zahájení prací rozpadne a majitel ji narychlo poskládá z nových lidí. M. Navrátil k tomu uvádí: „Kvalitní práci lze odvést jen s kvalitními řemeslníky. Ty je však těžké najít. Podle dostupných informací se v roce 2016 v Jihomoravském kraji vyučilo okolo 30 zedníků. Zdaleka ne všichni zůstanou po vyučení v oboru. Z těch, kteří zůstanou, nejsou všichni dobří. Solidní stavební firma tedy musí mít stabilní jádro zaměstnanců, které si vychová. Pro řemesla, která sama nevykonává, například klempířství nebo instalatérství, musí mít stabilní subdodavatele. Pokud hledá pro každou zakázku co nejlevnější, nové řemeslníky a subdodavatele, na kvalitě stavby se to vždy podepíše.“ 

Firmu vybírejte za pomoci odborníků

Pokud jste ve stavebnictví laik, zapojte do výběru firmy odborníka. Tím může být osoba, která vám bude dělat v průběhu výstavby stavební dozor. M. Navrátil k tomu uvádí: „Osvědčilo se nám, když si investor přivede svůj stavební dozor již na první jednání, tedy před uzavřením smlouvy o dílo. Pokud je dozor dobrý a rozumí typu stavby, která se má postavit, pomůže investorovi zformulovat jeho požadavky tak, aby odpovídaly jeho reálným potřebám a finančním možnostem. Sníží se tím riziko, že se v průběhu stavby dostaneme do konfliktu, protože investor začne vznášet iracionální nároky, které nám před podpisem smlouvy nesdělil, nebo se takto začne chovat jeho stavební dozor, který tento typ stavby vidí poprvé.“

Výběrem firmy to nekončí

Pokud jste si po pečlivém uvážení stavební firmu vybrali, nechte si předložit návrh smlouvy o dílo s podrobným rozpočtem a harmonogramem provádění prací. Pro dobrou firmu by takové podklady měly být samozřejmost. Podklady konzultujte s vaším projektantem, stavebním dozorem a advokátem, který má zkušenosti ve stavebnictví.

Jakmile smlouvu podepíšete, může se začít stavět. Příště si povíme o tom, jak si pohlídat průběh stavby.  

V textu byly uvedeny doporučení autora z letité praxe, kdy zastupuje investory v kauzách, kde se výběr firmy tak úplně nepovedl. Aby nechyběl pohled „z druhé strany“, komentáře poskytl na základě zkušenosti také pan Miroslav Navrátil, majitel renomované stavební firmy RIGI stavební společnost, s. r. o.  

Radek Motzke

Advokát specializovaný na architekturu, stavebnictví a ochranu životního prostředí. Své rady zveřejňuje i na www.radekmotzke.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock.com - iryna

Smlouvy o dílo ve stavebnictví očima právníků: pět nejčastějších chyb objednatelů

Jakých chyb se nejčastěji dopouští objednatelé staveb? Dejte si pozor na tyto zásadní. Smlouva o dílo sice dle zákona může být ústní, ale u staveb lze doporučit písemnou formu. Porušuje-li zhotovitel své povinnosti, oznamte mu to písemně. Nepodceňujte důležitost předávacího protokolu a vady vytkněte bez zbytečného…

Zdroj: Fotolia.com - Novak

Pro reklamaci stavby oslovte soudního znalce

Když se stavba nepovede a zhotovitel se nemá k odstranění vad, začnete přemýšlet co s tím. Řada majitelů si rovnou pozve novou firmu nebo chyby odstraní sama. Neuvědomuje si, že jakýkoliv zásah do stavby komplikuje nebo dokonce znemožňuje uplatňování odpovědnosti původního zhotovitele. Bude totiž obtížné odlišit, co…

Zdroj: Fotolia.com - Karin & Uwe Annas

Kolik stojí rekonstrukce koupelny? Proveďte si výpočet ceny sami!

Chystáte se rekonstruovat bytové jádro? Plánujete nový záchod a koupelnu? Pak mimo úvah o barvě obkladaček uvažujete nad tím, kolik peněz bude rekonstrukce koupelny stát. Potřebujete si porovnat, zda firma, která vám dala cenovou nabídku vás lidově řečeno „nenatáhla“? Položkový rozpočet si můžete nyní sestavit i…