REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Plzeňský seminář Beton University opět v plném nasazení

Akciová společnost Českomoravský beton pořádá vzdělávací semináře nazvané Beton University již pěknou řádku let. Letos to byl již 7. ročník a v nabídce byly dva cykly: První se týkal materiálů pro bytové a občanské budovy, druhý seznamoval s materiály pro moderní stavby a design. V současné době jsou již v plném proudu přípravy 8. ročníku. Základní obrysy byly známé už na semináři v Plzni, který redakce ESTAV.cz navštívila.

Plzeňský listopadový seminář s názvem Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu zahrnoval dle nabídky organizátorů přehled a specifikaci betonů a dalších produktů pro bytovou a občanskou výstavbu; hovořilo se o technologii betonů pro architektonické účely, včetně ukázek zdařilých staveb s použitím barevných a tvarovaných betonů; řada příspěvků se týkala využití litých potěrů pro podlahové konstrukce, probrána byla technologie výstavby ztraceného bednění či problematika konstrukcí z vápenopískových cihel. Každé téma bylo provázeno diskusí, posluchači psali během přednášky dotazy na internetové stránky pořadatele. V přestávkách se pak přednášející věnovali jednotlivým otázkám.

Znalosti technické i legislativní

Seminář zahájil zástupce společnosti Českomoravský beton inženýr Jan Veselý, který zhodnotil uplynulé ročníky a naznačil téma pro rok 2017. Měl by to být seminář o vadách a poruchách betonových konstrukcí. Účastníci měli možnost se k tématu vyjádřit pomocí dotazníků i přímých dotazů na pořadatele. Podle závěrů diskuse patří právě sanace a rekonstrukce budov mezi nejžádanější témata společně s novými technologiemi a informacemi z oblasti vývoje a inovací. Vysoce žádané jsou i novinky v oblasti legislativy a nových norem – konkrétně je to revize EN 206 (2020) a nový Eurocode (2018). V letošním roce se hodně diskutovalo hlavně o změnách (změna Z4) ČSN EN 206-1 a o takzvané zbytkové normě ČSN P 73 2404. Ve svém příspěvku se o tom zmínil Ing. Michal Štěvula, Ph.D., ze Svazu výrobců betonu ČR: „V rámci připomínkového řízení se předpokládá další diskuse o platné ČSN EN 206 a o doplňujících informacích… Po shromáždění připomínek a jejich vyhodnocení bude rozeslán další návrh normy, který bude obsahovat zpřesněné číslování článků a kapitol normy. Současně budou v rámci nového návrhu aktualizovány datované/nedatované odkazy na normy a stanoveno, zda navrhované přílohy mají být informativní/normativní. Následně se zváží, zda bude vydán dokument v podobě technické normalizační informace TNI 73 2404 na místo navrhované ČSN P 73 2404…“. V daném kontextu je třeba zmínit také diskusi ke zrušení (2014) ČSN ISO 6784 (modul pružnosti) a její nahrazení (2015) ČSN ISO 1920-10. Neméně podstatná byla i polemika o vláknobetonu (FRC) – specifikace, vlastnosti, výroba, shoda ČSN P 73 2450. Další diskuse nad těmito normami lze sledovat na portálu ebeton.cz, kde je možné stáhnout i původce novou betonářskou normou EN 206.  

Praktické informace a vývoj technologií   

Vybírat z další části semináře nabitého informacemi není vůbec jednoduché. Přesvědčili jak zástupci betonů pro spodní stavby, tak i prezentátoři litých podlah. Společnost BETOTECH obsáhla dokonce obě témata. Ing. Oldřich Žalud se věnoval bílým vanám a jeho kolega Ing. Petr Veselý litým podlahám. Pro účastníky semináře byly jistě zajímavé novinky v oblasti těchto nestárnoucích technologiích a také praktické realizace. Sledování staveb v průběhu času a vyhodnocování závad patří k těm nejoblíbenějším diskusím. Každá technologie musí být prověřena časem. Všechny procesy musejí realizovat profesionální certifikované firmy. Pouze tak lze dosáhnout kvalitního výsledku i vyřízení případné reklamace. Týká se to nejenom bílých van a litých podlah, ale takřka všech stavebních prací, včetně jejich navrhování. Nové technologie a materiály by měly podle slov účastníků diskuse usnadnit práci a zamezit vznik vad – v případě bílých van zejména trhlin.

„Základem funkce bílé vany je správně navržený beton a také správně navržená konstrukce a v neposlední řadě také technologicky správné provedení konstrukce a správně navržené spáry a prostupy,“ podotýká zástupce společnosti Českomoravský beton (ČMB) Karel Kos a představuje produkt s názvem PERMACRETE: „Splňuje nejenom přísné požadavky na průsak hmotou, ale svým složením pomáhá také omezit množství a šířku trhlin v konstrukci od objemových změn. Díky své velmi dobré zpracovatelnosti beton usnadňuje perfektní provedení dilatačních a pracovních spár s těsnícími profily. Vzhledem k výraznému omezení vývoje hydratačního tepla a tím i teplotního gradientu je vhodný i pro masivní konstrukce. Vlastnosti vyráběného betonu jsou průběžně kontrolovány, před dopravením na stavbu probíhá ještě kontrola kvality betonu včetně odběru vzorků na kontrolní testy,“ dodává a odkazuje na internetové stránky společnosti. 

V oblasti litých podlah se nejčastěji v diskusi řeší rovněž trhliny a vhodnost použití technologie pro různé stavby. Zástupce společnosti PROFIMAT Mgr. Roman Nepraš přesvědčil přítomné, že betonová podlaha má skutečně velmi široké pole působnosti. Nevyhnul se ani problematickým řešením architektonických návrhů včetně často až neuvěřitelných ukázek z praxe. Nabídl rovněž možnosti řešení a sanace pro různé druhy budov, včetně historických. Ani v této části se přítomní nevyhnuli otázkám, které se týkají norem. V tomto případě zejména normy pro navrhování geometrické přesnosti ČSN 73 0205, kterou by se měl projektant řídit: „Pokud tak projektant a investor neučiní v rámci projektové či technické dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace pro zpracování nabídky stavebních prací, mělo by být při vyhodnocení geometrické přesnosti dokončených konstrukcí postupováno dle požadavků stanovených v platných technických normách,“ vysvětluje Ing. Linda Veselá, Ph.D., člen TNK č. 24 pro geometrickou přesnost staveb a připomíná zejména požadavky na geometrickou přesnost kritických rozměrů konstrukcí (minimální světlé výšky, šířky). „Požadavky by měly být stanoveny s ohledem na funkčnost daných konstrukcí (bezpečnost, spolehlivost, estetické požadavky apod.), geometrickou přesnost hrubých konstrukcí, dokončovacích prací a výrobků (u monolitických betonových konstrukcí i požadavky na přesnost osazení bednění), přesnost stavebních postupů, kontrolu geometrické přesnosti a metrologické zabezpečení geometrické přesnosti,“ dodává.         

Zajímavá architektura a design         

Pro celkový dojem a úspěšnost semináře je důležitá nejenom stavbařská/betonářská teorie, ale také dojem estetický – krása. Patří sem zejména zdařilé realizace domů, vil či administrativních budov. Představil je zejména PhDr. Matěj Šišolák ze společnosti Jaga Media, ale i další přednášející. A jelikož se seminář odehrával v Plzni, nechybělo pochopitelně ani Plzeňské divadlo, které se pyšní barevným betonem a fasádou evokující divadelní oponu. Všichni přednášející bezpochyby dokázali, že beton je stavebním materiálem neomezených tvarových možností – může mít libovolný tvar v podobě fasády, stěny, stropu, schodiště, podlahy či kuchyňské linky. A nemusí být jenom nudně šedivý a zaprášený. „Při plánování realizace barevných betonů je zásadní mít naprosto přesnou představu o požadovaném odstínu. Sytě červeného zbarvení fasády bylo dosaženo pomocí anorganického pigmentu na bázi červeného oxidu železa. Dosavadní výzkumy ukázaly, že tyto anorganické pigmenty mají velmi dobré vlastnosti s ohledem na dlouhodobou stálost barevného odstínu. Jsou odolné i při dlouhodobém vystavení povětrnostním vlivům, UV záření i dalším negativně působícím faktorům,“ uvedl zástupce společnosti a vedoucí zkušební laboratoře společnosti BETOTECH, člen skupiny Českomoravský beton.   

Příznivá a tvůrčí atmosféra

Atmosféra Beton University je nepopsatelná – vždy plná tvůrčí energie a užitečných informací. Semináře jsou určeny zejména pro architekty, projektanty, stavební firmy, investory, stavební dozory, studenty, pedagogy a pro širokou odbornou veřejnost. Navíc jsou zařazené do akreditovaného vzdělávacího programu v projektu celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA. Jejich součástí jsou praktické poznatky a konkrétní použití na stavbách. Žádná otázka nezůstane bez odpovědi. Vše v přátelské atmosféře a mezi lidmi, kteří patří ve svém oboru mezi nejlepší. Další, v pořadí již 8. ročník Beton University, se bude věnovat vadám a poruchám betonových konstrukcí a bude zcela jistě ještě úspěšnější, než ten právě uplynulý. Určitě na to má potenciál.     

Více informací o semináři.

Českomoravský beton, a.s.

logo
Beroun 660
266 01 Beroun-Město

telefon: +420 311 644 005
e-mail: info@cmbeton.cz

web: www.transportbeton.cz, www.lite-smesi.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Stavba

Foto: Tomáš Slavík

Radikální přestavba. Půdní byt s černým boxem

Nové řešení je radikální rekonstrukcí půdní vestavby z 90. let minulého století, realizované v domě ze 30. let téhož století. V tomto případě tvoří těžiště bydlení „černý box“, jež jasně vymezuje funkce bydlení a fungování dispozice včetně spojené kuchyně, jídelny a obývacího pokoje.

Zdroj: PEXELS

Bezpečný domov a mapa kriminality představená na veletrhu FOR ARCH

Již 34. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH (19. až 23. 9.) odstartoval seminářem Bezpečný domov. V široké nabídce doprovodných programů veletrhu má tato akce již své čestné místo. Aktuálně zaujala přítomné svým dalším vývojem aplikace Mapa kriminality a novými informacemi…

Yogapoint - foto BoysPlayNice

Místo pro praktikování jógy ve volné přírodě

Cílem budování Yogapointů bylo zatraktivnit veřejný prostor v Moravskoslezském kraji v souladu s přírodou a zároveň motivovat lidi ke zdravějšímu životnímu stylu, k pobytu a relaxaci v přírodě. Umožňují volnočasovou aktivitu vyznavačů jógy a zároveň zatraktivňují místa, kde byly…

Foto: BoysPlayNice

Znovuoživený kostel v Olomouci opět slouží lidem

Zrekonstruovaný Červený kostel a nový objekt, který je spojnicí mezi původní sakrální stavbou a objektem ředitelství knihovny tvoří smysluplný celek a jasně vytyčuje funkce jednotlivých částí. Vzniklá piazzetta oživila nově vytvořený prostor a otevírá pohled na tyto objekty.

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Střešní krytiny SATJAM jsou nyní za zvýhodněnou cenu a představují tak v době nevyzpytatelného vývoje inflace vhodnou investici. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA