Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jak úspěšně bojovat s reflexními trhlinami v asfaltových vrstvách dopravních staveb

Tvorba reflexních trhlin v asfaltovém betonu obecně nastává v důsledku vlivu prostředí, zejména teploty a opakované zátěže. Pro zesílení asfaltových konstrukčních vrstev nebo jako relativně nepropustná mezivrstva ovlivňující dlouhodobé vlastnosti konstrukce jsou využívány různé výztužné prvky.

E. Beck popisuje první snahy dopravních stavitelů z Jižní Karolíny v USA vylepšit vlastnosti povrchů vkládáním tkaných textilií mezi vrstvy tekutého asfaltu již ve 30. letech. Velkým krokem kupředu byla 60. léta s nástupem geotextílií. Výsledky výzkumných prací prokázaly, že geomříže jsou schopny redukovat deformace až do 70 % a výrazně zpomalit vývoj reflexních trhlin. Další inovací na tomto poli bylo velmi populární zavedení využití skleněného vlákna jako hlavní komponenty výztužné mříže. Skleněná vlákna poskytují mříži vysokou tuhost s malou deformací spolu s excelentní odolností proti dodatečnému protažení. GlasGrid® mříž je jedním z produktů společnosti Saint-Gobain vyráběná a dále zdokonalována od roku 1984. Pro boj s reflexními trhlinami v asfaltových vrstvách je úspěšně používán po celém světě. Jedním z aktuálních projektů je např. plošná instalace z července 2016 na pražském letišti Václava Havla. Z historického hlediska a dlouhodobých vlastností je zajímavým projektem realizace v Kanadě popsaná níže.

Centralia Airport, Exeter, Ontario, Kanada

Centralia Airport se nachází v blízkosti London, v Ontariu v oblasti Huron Industrial Park, a je původním letištěm z druhé světové války pro tréning pilotů a nyní využívaným pro lehkou leteckou dopravu. Letiště bylo roku 1966 převedeno pod civilní správu a roku 1992 bylo rozhodnuto povrch letiště rehabilitovat. Stávající povrchové vrstvy letiště byly extrémně oxidované a poškozené prokopírovanými trhlinami. Díky velmi vlhkému klimatu způsobenému přítomností Velkých jezer a častému cyklování teplot, kdy nejvyšší průměrná teplota dosahovala v červenci 27 °C a nejnižší -10 °C v lednu, povrch jevil známky teplotních, mozaikových a podélných i příčných trhlin. Bylo zváženo dvojí řešení, a to buď formou asfaltových vrstev o větší mocnosti, nebo vrstvy o menší mocnosti s použitím GlasGrid® proti pronikání trhlin z podkladu. Díky nákladnosti první varianty a předpokladu, že trhliny vlivem změn teplot prostoupí konstrukcí, bylo přistoupeno k použití varianty druhé s výztužnou mříží.

Stávající poškozený povrch se skládal z 80 mm asfaltobetonu s jednou vrstvou W.W.F (welded wire fabric), 50 mm ložné vrstvy, 180 mm betonové vrstvy a 300 mm podkladních vrstev. Runway 16/34 měla 80 mm asfaltobetonu na 300 mm podkladové vrstvy. Tento povrch byl překryt 50 mm ložné vrstvy (ne runway), instalován GlasGrid®, a následně 45 mm obrusné vrstvy. Celkově bylo položeno více než 60.000 m2 plochy. Zpětná kontrola provedených prací v roce 2007 prokázala, že plochy vyztužené mříží GlasGrid® podléhaly pouze minimálnímu prostupu trhlin i po třinácti letech provozu.

Na tomto projektu byly potvrzeny schopnosti GlasGrid® retardovat projevy reflexních trhlin v krytových vrstvách. Po dodatečné revizi stavu v roce v roce 2012 bylo rovněž konstatováno, že trhliny prokopírované do obrusné vrstvy jsou v omezeném počtu anebo alokovány v místech, ve kterých byly již před aplikací předpokládány závažnější poruchy v podkladních vrstvách.

Výztužné mříže ze skleněných vláken jsou využívány více než 25 let k omezení prostupu reflexních trhlin v asfaltových vrstvách dopravních staveb. V dnešní době je zdokumentováno více než 180 letišť, na kterých byly tyto výztužné komponenty použity při rekonstrukcích runwayí, příjezdových a odstavných ploch. Laboratorní i in-situ testování a reálné aplikace prokázaly, že při korektním návrhu a aplikaci je GlasGrid® schopen snížit prostup reflexních trhlin dva až třikrát. Tento fakt vede k prodloužení životnosti konstrukce a snížení nákladů na opravu a údržbu. Pro standartní letištní plochy může tento benefit přinést až 20-30 % snížení nákladů během životního cyklu konstrukce asfaltových vrstev.

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

logo
Sokolovská 106
57021 Litomyšl

telefon: 00420 461 651 110
e-mail: marketing_adfors_cpe@saint-gobain.com

web: eu.adfors.com/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

ADFORS Vertex ®  - nové označení pro perlinku z Litomyšle

ADFORS Vertex® - nové označení pro perlinku z Litomyšle

Sklovláknité mřížkové tkaniny neboli perlinky se vyrábí již více než 20 let v závodě v Litomyšli (dříve známý jako Vertex) a jsou používány v širokém spektru stavebních aplikací, zejména: pro zdi, vnitřní stěny a pro podlahy. Jednotné firemní značení postupně získají všechny výrobky Saint-Gobain ADFORS.

Výztužné  mříže - cesta k prodloužení životnosti vozovek

Výztužné mříže - cesta k prodloužení životnosti vozovek

Rozbité silnice po zimě způsobí každoročně miliardové škody a jejich opravy pro investory často znamenají vynaložení nemalých částek. Řešením je použití výztužných systému do asfaltových vrstev.

REKLAMA