REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Oblíbené tepelné čerpadlo TCA 3.1 s ještě lepšími technickými parametry

O důležitosti energetické náročnosti staveb rodinných domů jsou v současné době asi přesvědčeni všichni. Tepelná čerpadla se čím dál více stávají nedílnou součástí novostaveb a tak i technici ve společnosti ATREA neustále pracují na vylepšování jejich parametrů a vlastností.

Dnes si představíme, jaké změny prodělalo oblíbené tepelné čerpadlo země-voda TCA 3.1

Na první pohled nejsou žádné změny patrné, design tepelného čerpadla zůstal stejný, technické úpravy se odehrály uvnitř výrobku. Došlo jednak ke změně chladiva v kompresorovém okruhu a také k náhradě použitého kompresoru a některých drobných dílů. Tím bylo docíleno zlepšení technických parametrů, jejichž výsledkem je zařazení tepelného čerpadla TCA 3.1 do energetické třídy A++! Podívejte se, jakých změn doznaly sledované parametry.

Významnou změnou, která rovněž není na první pohled viditelná, je změna regulace a řízení TCA 3.1. V tepelném čerpadle je nově osazena regulace RG 23, která je nyní universálním řídicím systémem pro ovládání jak samostatně použitého TCA, tak použitého v systémech se zapojením s akumulačním zásobníkem IZT-U a s jednotkami R5. Regulace RG23 je přes webové rozhraní připojitelná na internet, což umožňuje provádět nastavování parametrů jak TCA 3.1 tak i systémů s IZT-U prostřednictvím webového připojení.

Tabulka srovnání tepelných čerpadel

V systémech s jednotkami R5 a akumulačními zásobníky IZT-U je možno využít tyto režimy

 1. režim topení

  v tomto režimu se odebírá ze zeminy v okolí kolektoru nízkopotenciální teplo akumulované v zemině a je přenášeno do TČ, kde v kondenzátoru dochází k přenosu již vysokopoteciálního tepla do topné vody na sekundární straně.

  Topná voda se:

  1. akumuluje v zásobníku IZT. V případě nedostatku tepla z TČ (např. nárazový vysoký odběr TV) jsou automaticky sepnuty záložní el. spirály a jako topný systém lze použít jakoukoliv nízkoteplotní topnou soustavu (VZT jednotka DUPLEX R5, podlahové, stěnové nebo stropní topení, velkoplošné radiátory nebo fancoily).
   Energetický štítek tepelného čerpadla TCA 3.1
  2. napojí na stávající topný systém. Zde pokrývá energetické potřeby (vhodné pro rekonstrukce objektů).
 2. režim integrovaného chlazení s využitím energie
  tento režim se používá v letním období při současném požadavku na chlazení zároveň s použitím jednotek DUPLEX R5 nebo fancoilů a současným požadavkem na ohřev TV v zásobníku IZT. Teplý interiérový vzduch se stává primárním zdrojem a je tak zajištěn vysoce ekonomický provoz chlazení s velmi vysokým topným faktorem při ohřevu TV v zásobníku IZT.

 3. režim integrovaného chlazení bez využití energie
  tento režim je shodný s režimem 2, jen přebytky energie z chlazení jsou předávány do regenerace zemního kolektoru pomocí doplňkového zemního kolektoru.

 4. režim přímého chlazení
  tento režim se používá při požadavku na chlazení bez požadavku na ohřev TV. Kompresor TČ je zastaven, v provozu je pouze oběhové čerpadlo chlazení, které podává do chladicího okruhu (chladič v jednotce DUPLEX R5 nebo fancoily) nemrznoucí kapalinu ze země. Teplo odebrané z budovy se ukládá do zeminy, kde dochází k účinné regeneraci její tepelné kapacity (pro následný režim vytápění).

ATREA s.r.o.

logo
Československé armády 32
466 05 Jablonec nad Nisou

telefon: 483 368 111
e-mail: atrea@atrea.cz

web: www.atrea.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zápach z kuchyně nemusí být váš problém

Zápach z kuchyně nemusí být váš problém

Výměna vzduchu v kuchyních a místnostech souvisejících s gastronomickým provozem bývá většinou na okraji zájmu provozovatelů i investorů. Nemůžeme se proto divit, že současný stav větrání, je v převážné většině zařízení zcela nevyhovující, velmi často dokonce v přímém rozporu s platnými zásadami hygieny pracovního…

REKLAMA