Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jak se staví dřevostavby ve Skotsku - podlaha přízemí

Tradiční obytné domy ve Skotsku mají zpravidla charakter kamenné nebo cihlové stavby. Ve skutečnosti jsou ale jejich pohledové stěny pouze předstěnami dřevěné rámové konstrukce. Dřevostavby jsou zde velmi populární a podobnou konstrukcí si udržují svůj místní ráz a zároveň splňují regulace a nařízení stavebních úřadů. Seriál o dřevostavbách ve Skotsku nabízí celkový pohled na konstrukce těchto domů od základů stavby, přes konstrukce stěn a stropů až po střechu.

Ve Skotsku mají dřevostavby podlahu prvního nadzemního podlaží uloženou jak na terénu, tak některé na provětrávané mezeře, což je diskutované téma nejen v zahraničí ale i u nás. Je nutné upozornit, že české stavby musí respektovat jiné normy i jiné místní podmínky (klimatické, základové…).

Horizontální konstrukce -  podlahy

Podlahy prvního nadzemního podlaží se používají buďto jako klasické navazující na základy, anebo jako provětrávané. Volba správného typu podlahy závisí vždy na dané topografii či půdních podmínkách.

Na obrázcích si můžeme všimnout, že obvodové stěny jsou vždy oddělené od podkladu nejčastěji asfaltovou lepenkou, která zabraňuje prosakování vody do konstrukce. Vrstva lepenky je umístěna minimálně 150 mm od úrovně roviny terénu, aby ani odstřikující voda od země se nedostala do konstrukce.

Konstrukční detail podlahy s tepelnou izolací umístěnou nahoře a dole nebo konstrukce provětrávané podlahy

Konstrukční detail podlahy s tepelnou izolací umístěnou nahoře a dole nebo konstrukce provětrávané podlahy

Podklad klasické konstrukce tvoří vrstva kameniva (cca 150 mm) ohraničená základy. Dále následuje tenká vrstva písku (20 mm), která chrání polyethylenovou fólii, aby se neprotrhla o ostré hrany kamenů. Folie by jinak přestala plnit svoji funkci, což je zabránění průsaku zemní vlhkosti. Můžeme pak rozlišovat další dva typy základů. První z nich má odspoda vrstvu betonu (150 mm) dále s tepelnou izolací (100 mm) a s cementovou stěrkou na povrchu. Jiné typy podlah mají prohozené pořadí tepelné izolace a vrstvou betonu.

Beton je zde vyztužen betonářskou ocelí. Na tuto skladbu se pak jako pochozí vrstva nejčastěji používá plovoucí laminátová podlaha nebo koberec (a to i u interiérů veřejných budov!), či dřevěná podlaha na roštu ohraničena dekorační lištou.

Zakládání a podlaha na terénu stavby - Skotsko (Foto: Podlena)

Provětrávaná podlaha je v současnosti diskutabilní problematika. U tohoto typu je podlaha namáhaná studeným vzduchem proudícím skrz průduchy v dolní části stěny a prostor pod podlahou je tak soustavně provětráván, ale i ochlazován. Je zde tedy potřeba velmi dbát na výběr použití tepelné izolace. Platí zde několik pravidel, které je potřeba dodržovat. Úroveň podlahy musí být podle nařízení ve Skotsku minimálně 150 mm od spodní hrany okolní zeminy. Půdní horizont musí být vždy zbaven veškeré vegetace a terén musí být svažitý, protože u terénu se sklonem nevzniká nebezpečí vzniku kaluží v tomto prostoru. Způsob a pravidelnost odvětrávání vlhkosti a cirkulace vzduchu je velmi důležitá, protože jen tak se vyhneme výskytu plísní v prostoru pod podlahou. Konstrukce podlahy může být vytvořena z fošen, nebo prefabrikovaných betonových nosníků, či dřevěných „I“-nosníků. Prostory mezi fošnami se nakonec vyplní teplenou izolací a zakryjí se konstrukční deskou (např. OSB).

Ing. Milan Podlena

Studuje doktorský studijní program na Katedře dřevěných výrobků a konstrukcí na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze, kde se zabývá pevnostním testováním rohových spojů oken.

Ing. Kamil Trgala, Ph.D.

Působí jako vedoucí Katedry dřevěných výrobků a konstrukcí na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Zaměřuje se na problematiku dřevostaveb a jejich správného konstrukčního provedení.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Jak se staví dřevostavba ve Skotsku – střecha

Jak se staví dřevostavba ve Skotsku – střecha

Tradiční obytné domy ve Skotsku mají zpravidla charakter kamenné nebo cihlové stavby. Ve skutečnosti jsou ale jejich pohledové stěny pouze předstěnami dřevěné rámové konstrukce. Dřevostavby jsou zde velmi populární a podobnou konstrukcí si udržují svůj místní ráz a zároveň splňují regulace a nařízení stavebních…

Jak se staví dřevostavby ve Skotsku - stropy

Jak se staví dřevostavby ve Skotsku - stropy

Tradiční obytné domy ve Skotsku mají zpravidla charakter kamenné nebo cihlové stavby. Ve skutečnosti jsou ale jejich pohledové stěny pouze předstěnami dřevěné rámové konstrukce. Dřevostavby jsou zde velmi populární a podobnou konstrukcí si udržují svůj místní ráz a zároveň splňují regulace a nařízení stavebních…

Jak se staví dřevostavby ve Skotsku - základy

Jak se staví dřevostavby ve Skotsku - základy

Tradiční obytné domy ve Skotsku mají zpravidla charakter kamenné nebo cihlové stavby. Ve skutečnosti jsou ale jejich pohledové stěny pouze předstěnami dřevěné rámové konstrukce. Dřevostavby jsou zde velmi populární a podobnou konstrukcí si udržují svůj místní ráz a zároveň splňují regulace a nařízení stavebních…

Jak se staví dřevostavby ve Skotsku - stěny

Jak se staví dřevostavby ve Skotsku - stěny

Tradiční obytné domy ve Skotsku mají zpravidla charakter kamenné nebo cihlové stavby. Ve skutečnosti jsou ale jejich pohledové stěny pouze předstěnami dřevěné rámové konstrukce. Dřevostavby jsou zde velmi populární a podobnou konstrukcí si udržují svůj místní ráz a zároveň splňují regulace a nařízení stavebních…