REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa!

Chemické čištění topení zaujalo

Téma chemického čistění topné soustavy, vzbudilo vlnu zájmu, ale i otázek. Vybrali jsme nejčastější otázky a požádali zástupce společnosti EKO-CHEMO,s.r.o., aby na ně odpověděl.

Může chemické čištění poškodit povrch čištěných materiálů, v tomto případě topných těles a rozvodů?

Společnost EKO-CHEMO, užívá organickou chemii s atestem pro použití na litinu, ocel, nerez ocel, měď a zinek. Čistící směs je dlouholeté know-how firmy a reaguje výhradně se sedimenty.

Je nutné vypustit vodu ze systému?

Není. Chemické čištění topného systému probíhá za kompletně napuštěného systému a lze čistit i za provozu, nikoli mimo topnou sezónu.
Úsady jsou vlivem dávkování chemie postupně rozpouštěny a nejedná se o rychlý proces odlupování, ale o průběžné narušování struktury úsad, které jsou ve výsledku kapalného skupenství a černého zabarvení, o čemž se může každý uživatel bytu přesvědčit sám. Pracovní prostor je přístupný a technický personál vždy vychází vstříc při vznesených dotazech.

V odborných materiálech se uvádí, že odstranění nánosů lze v tomto případě docílit ze 2/3 a nikoli až na kov, nicméně závěrečný proplach otopného systému se provádí důkladně s dostatečnou časovou rezervou, aby většina zbytků rozpuštěných nánosů byla odplavena.

Jak dlouho chemické čištění trvá?

Čištění se odvíjí od stupně zanesení soustavy, ale v průměru trvá čištění 16-20 stoupaček 10 hodin. Pro představu, bytový dům s celkovým počtem 24 bytů, který nepřesáhne výše uvedený počet stoupaček, je vyčištěn během jednoho dne.

Naruší provádění chemického čištění chod budov nebo domácnosti?

Čištění je prováděno uvnitř systému a k napouštění chemické lázně dochází ze suterénu, většinou ze sklepních prostor. Není proto nutná přítomnost našich pracovníků v bytech, pouze v případě nahlášení nějaké poruchy (viz další odstavec).

Dochází k potížím v průběhu čištění a po čištění? Pokud se nějaké negativní jevy objeví, lze jim předcházet a jaká jsou následná opravná opatření?

Vedlejší efekty čištění, které se mohou objevit:

  • zavzdušnění systému a následná vlhkost ve formě kapek vody u automatického odvzdušňovacího ventilu v nejvyšších patrech čištěných objektů. Tento problém odezní samovolně (2-5 dnů), ale doporučujeme uživatelům bytů, aby pod ventil umístili nádobku pro bezproblémový odtok vody
  • neprůchodný termoregulační ventil. Z 90% je tento jev způsoben nedostatečnou kooperací uživatelů bytů, kteří jsou předem upozorňováni, aby v průběhu čištění měli vytočený ventil na maximum kvůli prostupnosti chemické lázně. Neotočením ventilu je zabraňováno celkové efektivitě procesu a jelikož je otvor v hlavici s tolerancí v milimetrech, může nastat situace, kdy dojde k jeho ucpaní. Problém se odstraní buď otevřením hlavice, nebo opětovným proplachem stoupačky čistou vodou
  • „studený radiátor“ v některém jeho úseku. Nahromaděný vzduch v systému po dávkování chemie čerpadly může zapříčinit krátkodobý výpadek v ohřevu, který lze odstranit vytočením ventilu na maximum. Doba je velmi individuální, ze zkušenosti hovoříme maximálně o 20-30 minutách. Pokud by však netopila minimálně polovina radiátoru, je nutné provést odvzdušnění radiátoru, tedy přímo v bytě nebo v nejvyšším patře v bytě, kde jsou odvzdušňovací ventily
  • zakalení radiátoru po vyčištění. Tento jev se může objevit v jakémkoli patře a důvodem je nahromadění uvolněných sedimentů, které po své cestě v soustavě vytvoří shluk, jenž může ukotvit v libovolném místě radiátoru. Opětovným proplachem stoupačky s chemikálií o nízké koncentraci provedeme odkalení, které trvá 1 hodinu max. Pro představu, z počtu 4500 radiátorů jsme zaznamenali tento jev u třech topných těles.

Je nutné čistit systém včetně kotelních rozvodů a výměníků, nejen stoupačky a radiátory?

Provedení čištění zdrojů pro ohřev vody, tedy výměníků v kotli nebo samotných deskových či trubkových výměníků výrazně zefektivní výslednou teplotu média a rychlost předání teploty, takže v systému bude voda správných parametrů. Tuto část si zařizuje provozovatel kotelny, případně teplárny svépomocí, protože je v jejich zájmu spokojenost domácností a samozřejmě životnost zařízení v kotelnách, které vlastní. Částečné čištění bez provedení vyčištění kotelen je možné, neboť v systému není bahno, jak se většina zákazníků špatně domnívá, ale voda, která má svoje charakteristiky (pH, tvrdost, množství obsažených prvků – vápník, hořčík, železo...). Vyčištění nepozbývá smyslu, nevyčistí-li se kompletní síť, neboť hovoříme o úsadách, které vznikají jako důsledek chemických reakcí, na nichž se podílí řada provozních faktorů, a tyto úsady pak působí jako izolant na stěnách rozvodů a radiátorů, ve kterých zůstávají. Vyčištěné domy budou začínat s maximální účinností, která pro kompletně revitalizovaný objekt (zateplení, plastová okna, rekonstrukce střechy a další) představuje další zefektivnění úspor nákladů za energie a především správnou údržbu. 

Zástupce firmy jednatel David Krych

Jaká je návratnost částky vynaložené za chemické čištění?

U návratnosti se pohybujeme v rozsahu 2-3,5 let u bytových a panelových domů, což je individuální dle spotřeby objektů také v závislosti na klimatických vlivech. Nepovažujeme chemické čištění jako investici v porovnání s celkovou rekonstrukcí systému panelových a bytových domů, pod kterou rozumíme výměnu stoupaček, přívodů a radiátorů, kde by byla suma mnohonásobně vyšší a po čase by se problém usazenin stejně vyskytl.

Jak často se má systém čistit?

Úsady se znovu objeví jako důsledek chemických procesů a doporučená perioda pro čištění topné soustavy je 7-10 let. U zařízeních, jakými jsou deskové a trubkové výměníky, je čištění doporučováno přímo výrobci každé dva roky právě kvůli zachování účinnosti přenosu tepla, jako prevence korozi a k prodlužování životnosti zařízení. Řádná údržba je jednou ze základních povinností každého majitele nebo provozovatele technického zařízení a znamená provádění veškeré činnosti k zachování užitných vlastností věci, tj. udržovat zařízení v takovém stavu, kdy je schopné v plném rozsahu plnit účel, k němuž bylo určeno. U topných soustav je však tento servis zcela opomíjen.

Jak vznikají úsady v soustavě UT?

Vlivem rozdílných teplot a vstupem plynů do systémů dochází k hromadění minerálních prvků a organických látek obsažených v médiu (zde topná voda), jehož výsledkem jsou úsady a především kal v otopném systému. Nárůsty ulpívají po stěnách rozvodů, nejvíce ve slepých místech, a kal v radiátorech, obzvlášť ve spodní třetině, kde je snížena cirkulace a samotná voda jej není schopna vyplavit. Inkrusty a kalové povlaky se vytváří nejen na kovovém potrubí a armaturách, ale i na povrchu plastového potrubí. Na základě těchto podkladů, je jediné řešení chemické vyčištění topného systému a pro další zabránění usazení těchto mechanických nečistot ve formě inkrustů – pevných povlaků je jediné řešení, instalace chemické úpravy vody.

EKO-CHEMO

logo
Sokolovská 428/130
1860 00 Praha 8 - Karlín

telefon: +420 737 765 562
e-mail: info@ekochemo.cz

web: www.ekochemo.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Vytápění domu a zdroje tepla

Zdroj: Fotolia.com - yvonne-weis

Termostatický ventil teplotu neřídí! Jak funguje a k čemu slouží?

Termostatický ventil na radiátoru. Zázračné zařízení dalo by se říct, ale víte, co vlastně dělá a jak funguje? K čemu ventil s čísly na radiátoru slouží a co je v jeho silách? Mnoho lidí si myslí, že termostatický ventil reguluje teplotu, vždyť to má v názvu. Chyba lávky. Ventil neřídí teplotu, to teplota řídí jeho.…

Pasivní dům šetří energii. Nebojte se ho

Pasivní dům šetří energii. Nebojte se ho

Kam se vydáme? Zaklínadlo „pasivní dům“ nás přeneslo k trochu snovému řešení vašeho domu. Ale to, o čem někdy sníme, nemusí být nutně nereálné. Určitě se vám někdy stalo, že vás sen leckdy vyděsil svojí skutečností a byli jste rádi za probuzení. V našem případě je tomu právě naopak.

Vytápění, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Kotlíkové dotace slouží na obnovu zdrojů tepla, je o ně zájem

Smyslem dotací je motivovat obyvatele k tomu, aby přistoupili k výměně starých kotlů za ekologičtější způsoby vytápění. Snahou je snížit škodlivé emise vypouštěné do ovzduší. Lokální topeniště jsou největším znečišťovatelem vzduchu v ČR. Od 1. září 2022 se musí v Česku přestat topit v kotlích na tuhá paliva první a…

Ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Vyúčtování energií. S reklamací má zkušenost 29 % lidí

S reklamací vyúčtování energií má zkušenost 29 procent Čechů. Nejčastějším důvodem je odečet odhadem distributora. Pozitivním signálem pro zákazníky je to, že ve více než 80 procentech těchto případů dodavatel reklamaci uznal.

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Zvýhodněné sady nádrží na dešťovou vodu pro rodinné domy

Zvýhodněné sady nádrží na dešťovou vodu pro rodinné domy

Velkokapacitní podzemní nádrže na dešťovou vodu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA