REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Chemické čištění topení zaujalo

Téma chemického čistění topné soustavy, vzbudilo vlnu zájmu, ale i otázek. Vybrali jsme nejčastější otázky a požádali zástupce společnosti EKO-CHEMO,s.r.o., aby na ně odpověděl.

Může chemické čištění poškodit povrch čištěných materiálů, v tomto případě topných těles a rozvodů?

Společnost EKO-CHEMO, užívá organickou chemii s atestem pro použití na litinu, ocel, nerez ocel, měď a zinek. Čistící směs je dlouholeté know-how firmy a reaguje výhradně se sedimenty.

Je nutné vypustit vodu ze systému?

Není. Chemické čištění topného systému probíhá za kompletně napuštěného systému a lze čistit i za provozu, nikoli mimo topnou sezónu.
Úsady jsou vlivem dávkování chemie postupně rozpouštěny a nejedná se o rychlý proces odlupování, ale o průběžné narušování struktury úsad, které jsou ve výsledku kapalného skupenství a černého zabarvení, o čemž se může každý uživatel bytu přesvědčit sám. Pracovní prostor je přístupný a technický personál vždy vychází vstříc při vznesených dotazech.

V odborných materiálech se uvádí, že odstranění nánosů lze v tomto případě docílit ze 2/3 a nikoli až na kov, nicméně závěrečný proplach otopného systému se provádí důkladně s dostatečnou časovou rezervou, aby většina zbytků rozpuštěných nánosů byla odplavena.

Jak dlouho chemické čištění trvá?

Čištění se odvíjí od stupně zanesení soustavy, ale v průměru trvá čištění 16-20 stoupaček 10 hodin. Pro představu, bytový dům s celkovým počtem 24 bytů, který nepřesáhne výše uvedený počet stoupaček, je vyčištěn během jednoho dne.

Naruší provádění chemického čištění chod budov nebo domácnosti?

Čištění je prováděno uvnitř systému a k napouštění chemické lázně dochází ze suterénu, většinou ze sklepních prostor. Není proto nutná přítomnost našich pracovníků v bytech, pouze v případě nahlášení nějaké poruchy (viz další odstavec).

Dochází k potížím v průběhu čištění a po čištění? Pokud se nějaké negativní jevy objeví, lze jim předcházet a jaká jsou následná opravná opatření?

Vedlejší efekty čištění, které se mohou objevit:

  • zavzdušnění systému a následná vlhkost ve formě kapek vody u automatického odvzdušňovacího ventilu v nejvyšších patrech čištěných objektů. Tento problém odezní samovolně (2-5 dnů), ale doporučujeme uživatelům bytů, aby pod ventil umístili nádobku pro bezproblémový odtok vody
  • neprůchodný termoregulační ventil. Z 90% je tento jev způsoben nedostatečnou kooperací uživatelů bytů, kteří jsou předem upozorňováni, aby v průběhu čištění měli vytočený ventil na maximum kvůli prostupnosti chemické lázně. Neotočením ventilu je zabraňováno celkové efektivitě procesu a jelikož je otvor v hlavici s tolerancí v milimetrech, může nastat situace, kdy dojde k jeho ucpaní. Problém se odstraní buď otevřením hlavice, nebo opětovným proplachem stoupačky čistou vodou
  • „studený radiátor“ v některém jeho úseku. Nahromaděný vzduch v systému po dávkování chemie čerpadly může zapříčinit krátkodobý výpadek v ohřevu, který lze odstranit vytočením ventilu na maximum. Doba je velmi individuální, ze zkušenosti hovoříme maximálně o 20-30 minutách. Pokud by však netopila minimálně polovina radiátoru, je nutné provést odvzdušnění radiátoru, tedy přímo v bytě nebo v nejvyšším patře v bytě, kde jsou odvzdušňovací ventily
  • zakalení radiátoru po vyčištění. Tento jev se může objevit v jakémkoli patře a důvodem je nahromadění uvolněných sedimentů, které po své cestě v soustavě vytvoří shluk, jenž může ukotvit v libovolném místě radiátoru. Opětovným proplachem stoupačky s chemikálií o nízké koncentraci provedeme odkalení, které trvá 1 hodinu max. Pro představu, z počtu 4500 radiátorů jsme zaznamenali tento jev u třech topných těles.

Je nutné čistit systém včetně kotelních rozvodů a výměníků, nejen stoupačky a radiátory?

Provedení čištění zdrojů pro ohřev vody, tedy výměníků v kotli nebo samotných deskových či trubkových výměníků výrazně zefektivní výslednou teplotu média a rychlost předání teploty, takže v systému bude voda správných parametrů. Tuto část si zařizuje provozovatel kotelny, případně teplárny svépomocí, protože je v jejich zájmu spokojenost domácností a samozřejmě životnost zařízení v kotelnách, které vlastní. Částečné čištění bez provedení vyčištění kotelen je možné, neboť v systému není bahno, jak se většina zákazníků špatně domnívá, ale voda, která má svoje charakteristiky (pH, tvrdost, množství obsažených prvků – vápník, hořčík, železo...). Vyčištění nepozbývá smyslu, nevyčistí-li se kompletní síť, neboť hovoříme o úsadách, které vznikají jako důsledek chemických reakcí, na nichž se podílí řada provozních faktorů, a tyto úsady pak působí jako izolant na stěnách rozvodů a radiátorů, ve kterých zůstávají. Vyčištěné domy budou začínat s maximální účinností, která pro kompletně revitalizovaný objekt (zateplení, plastová okna, rekonstrukce střechy a další) představuje další zefektivnění úspor nákladů za energie a především správnou údržbu. 

Zástupce firmy jednatel David Krych

Jaká je návratnost částky vynaložené za chemické čištění?

U návratnosti se pohybujeme v rozsahu 2-3,5 let u bytových a panelových domů, což je individuální dle spotřeby objektů také v závislosti na klimatických vlivech. Nepovažujeme chemické čištění jako investici v porovnání s celkovou rekonstrukcí systému panelových a bytových domů, pod kterou rozumíme výměnu stoupaček, přívodů a radiátorů, kde by byla suma mnohonásobně vyšší a po čase by se problém usazenin stejně vyskytl.

Jak často se má systém čistit?

Úsady se znovu objeví jako důsledek chemických procesů a doporučená perioda pro čištění topné soustavy je 7-10 let. U zařízeních, jakými jsou deskové a trubkové výměníky, je čištění doporučováno přímo výrobci každé dva roky právě kvůli zachování účinnosti přenosu tepla, jako prevence korozi a k prodlužování životnosti zařízení. Řádná údržba je jednou ze základních povinností každého majitele nebo provozovatele technického zařízení a znamená provádění veškeré činnosti k zachování užitných vlastností věci, tj. udržovat zařízení v takovém stavu, kdy je schopné v plném rozsahu plnit účel, k němuž bylo určeno. U topných soustav je však tento servis zcela opomíjen.

Jak vznikají úsady v soustavě UT?

Vlivem rozdílných teplot a vstupem plynů do systémů dochází k hromadění minerálních prvků a organických látek obsažených v médiu (zde topná voda), jehož výsledkem jsou úsady a především kal v otopném systému. Nárůsty ulpívají po stěnách rozvodů, nejvíce ve slepých místech, a kal v radiátorech, obzvlášť ve spodní třetině, kde je snížena cirkulace a samotná voda jej není schopna vyplavit. Inkrusty a kalové povlaky se vytváří nejen na kovovém potrubí a armaturách, ale i na povrchu plastového potrubí. Na základě těchto podkladů, je jediné řešení chemické vyčištění topného systému a pro další zabránění usazení těchto mechanických nečistot ve formě inkrustů – pevných povlaků je jediné řešení, instalace chemické úpravy vody.

EKO-CHEMO

logo
Sokolovská 428/130
1860 00 Praha 8 - Karlín

telefon: +420 737 765 562
e-mail: info@ekochemo.cz

web: www.ekochemo.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Vytápění domu a zdroje tepla

Zdroj: AdobeStock – valentyn640

Hoří! Jak uhasit požár u vás doma? Haste s chladnou hlavou. Máte pět minut!

Požáry v bytech a rodinných domech jsou častější, než si mnozí lidé vůbec uvědomují. I v případě požáru doma platí, že kdo je připraven, není zaskočen. Na efektivní laický zásah na zvládnutí vznikajícího požáru nemáte často více než pět minut. V tomto článku si přiblížíme, jak uhasit požár…

Emise, zdroj: Adobestock

Prezident podepsal odsun termínu vyřazování emisních povolenek o pět měsíců

Firmy budou moci vyřazovat emisní povolenky za emise, které vypustily do ovzduší v předchozím roce, až k 30. září. Dosud tak musely učinit k 30. dubnu. Pětiměsíční odklad prezident Petr Pavel podepsal. Odklad se vztahuje také na termín, dokdy musí firmy příslušné množství povolenek nakoupit. Budou tak moci jejich…

REKLAMA