Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Tepelné čerpadlo Carrier je chytřejší, než jsme čekali

Vychutnávat si krásu a romantiku plápolajícího ohně z krbu je na chalupě příjemné, ale rozdělávat doma oheň každý den v klasických kamnech už moc romantické není. Pro zajištění tepla se vyplatí zvolit pohodlnější a také levnější způsob vytápění domu. Například tepelné čerpadlo Carrier.

Před dvěma lety jsme s rodinou našli domek na krásném místě. Skvělá poloha, sluníčko, klid. Jednu drobnou chybu však měl – úžasně černou kotelnu, ze které bylo hned na první pohled patrné, jaké tady asi bývalí majitelé sváděli boje. Stáli jsme před rozhodnutím, jak rodině zajistit teplo. Uhlí? Nepřipadá v úvahu. Plyn zaveden nebyl, vytápění elektrikou bylo zavrhnuto hned. Usoudili jsme, že bude nejlepší napojit zamýšlený zdroj tepla na stávající vytápěcí soustavu radiátorů. Probrali jsme výhody a nevýhody různých druhů paliv (také pelety, brikety, štěpku...). I dřevo bylo zamítnuto. Chtěli jsme něco finančně únosného jak ve fázi pořízení, tak při provozu. A hlavně nenáročného na obsluhu i prostor. Vzpomněla jsem si na tepelné čerpadlo, které mě před lety zaujalo na výstavišti v Brně.

Volba padla na čerpadlo

Rozhodli jsme se jít tímto směrem. Potěšil mě fakt, že cena tepelného čerpadla Carrier byla nižší, než by nás stálo dotažení plynové přípojky k domu. Zjistili jsme, že při splnění určitých podmínek můžeme zažádat o dotaci. Líbilo se nám, že jde o ekologické vytápění, které nezatěžuje životní prostředí, a také se o něj nemusíme starat – stačí zmáčknout knoflík a topíme. Sice i v případě plynu by to bylo stejně snadné, ale elektrická energie pro pohon tepelného čerpadla nás vyjde podstatně levněji.

Volba padla na tepelné čerpadlo vzduch-voda, které nevyžaduje náročnou instalaci. Oslovili jsme několik firem, nakonec vyhrála firma Carrier, jejíž jednání se nám velmi líbilo a byla nám doporučena i našimi známými. Její invertor XP ENERGY děleného systému vzduch-voda představuje nejúspornější řešení vytápění. Při využití invertorové techniky dává zpočátku kompresor plný výkon, aby bylo rychle dosaženo požadované teploty. Po té přechází do režimu s řízeným výkonem pro udržení požadované teploty vytápěných prostor. Systém zohledňuje při vytváření požadované úrovně tepelné pohody tepelnou setrvačnost domu a rovněž průběh venkovní teploty. Systémy jsou osazeny komponenty, které neobsahují žádné nebezpečné látky a jsou speciálně projektovány pro chladivo R410 bez obsahu chloru.

Tepelné ztráty domu

Nejprve bylo nutné zjistit, kolik bude domek potřebovat energie. Podle toho pak zvolit typ a výkon čerpadla. Odborník proto musel spočítat tepelné ztráty budovy, eliminovat tepelné mosty a tím odstranit rosné body. Stávající stav domu, co se energetické náročnosti týká, byl podle výpočtů projektanta velmi neúsporný. Co s tím? Samozřejmě zateplit, vyměnit stará okna a dveře za nové – kvalitní s minimálním prostupem tepla. To je základ, který není radno podceňovat. Zvažovali jsme tloušťku tepelné izolace, kterou dáme na zdi i stropy (stropem utíká teplo nejvíce). Kvůli paropropustnosti jsme zvolili vatu Isover UNI. Dále jsme se rozhodli pro fasádu s provětrávanou mezerou v kombinaci s falešným roubením.

Náš návrh projektant vyslechl a zahrnul do výpočtů. Vatu Isover tloušťky 14 cm řemeslníci vložili mezi dřevěné hranoly upevněné na zdi. Mezi tepelnou izolací a obkladem v podobě falešného roubení byla ponechána mezera zhruba 3,5 cm. Obklad je zhotoven z fošen o tloušťce 3,2 cm. Na sokl jsme použili extrudovaný polystyrén tloušťky 12 cm. V interiéru přišla nad sádrokartonové stropy parozábrana a vata firmy Knauf Insulation, konkrétně Unifit 035 o tloušťce 36 cm.

Po zaizolování domku a všech úpravách byla vycházející tepelná ztráta 6,5 kW. To vše počítáno při venkovní teplotě -15 °C, vnitřní +20 °C a teplotním spádu 50/40 °C (teplota vody vycházející z tepelného čerpadla do radiátorů / teplota vracející se z radiátorů zpět do tepelného čerpadla, ve kterém se znova ohřeje na 50 °C).

Přízemní dům z ytongových tvárnic má vytápěnou plochu 111 m2. Půda je nepochozí s vazníky. V podlaze je izolace (ze čtvrtiny 10 cm polystyrénu, v další části domu je pouze 5 cm).

Chytřejší, než jsme čekali

Ze začátku nás firmy varovaly, že budeme muset vyměnit stávající radiátory za nové s větší plochou výhřevnosti, což se nakonec po výpočtu tepelných ztrát nepotvrdilo. Plánované zateplení a další úpravy se ukázaly natolik dobré, že radiátory jsme v polovině domu měnili dokonce za menší, ostatní zůstaly stejně velké. Do obývacího pokoje byl k velkým proskleným dveřím umístěn navíc podlahový konvektor.

Před montáží čerpadla bylo nutné oslovit dodavatele elektřiny, zda je možné náš záměr provést a pořídit si vybraný typ čerpadla. Ten na základě formuláře vyplněného firmou Carrier provedl v místě měření. Vzhledem k tomu, že se dům nachází na kraji obce, kde hrozí občasné výpadky elektřiny a poklesy napětí v síti, bylo nám doporučeno čerpadlo třífázové. Sice o něco dražší, ale s větší kapacitou, takže je možné napojit třeba vytápění bazénu (který zatím nemáme) nebo dokonce i dalšího domečku.

Víme, že tak silné nebylo potřeba (příkon pohonu je 3,6 kW a výkon 15 kW), avšak podle odborníků nešlo jinak. Tepelné čerpadlo XP ENERGY 80AW/38AW dokáže vodu na výstupu nahřát až na 60 °C (za podmínky, že okamžitá spotřeba tepla nepřevyšuje jeho výkon) a energii je z něj možné odebírat až do mrazu -25 °C.

Kam s ním?

Možností, jak čerpadlo zapojit, kam umístit vnitřní a kam venkovní jednotku i jakých funkcí využívat, bylo mnoho. Venkovní jednotku lze instalovat těsně k domu i dále od něj, případně i na střechu – to ale v našem případě nešlo. Za domem a na jedné jeho straně je svah, lemovaný žulovou zdí. Při umístění venkovní jednotky k domu by zůstal pouze malý prostor na průchod. Navíc kondenzační voda, která vytéká z výměníku čerpadla, by se stahovala pod dům. Proto jsme se rozhodli dát jednotku čtyři metry od domu na místo, kde pohledově nikomu nevadí a případným hlukem, zvláště v nočních hodinách, nikoho neobtěžuje.

Venkovní jednotka byla namontována na betonový základ (se sklonem 5°), od něhož byla vyhrábnuta strouha hluboká 80 cm pro potrubí. Odvod kondenzační vody je sveden ze svahu pryč od stavení.

Ohřev vody

Nastala otázka, jak ohřívat užitkovou vodu. Firma nabízela akumulační nádobu, ale její cena nám připadala vysoká. Rozhodli jsme se pro koupi 200 litrového bojleru za cenu 5x nižší a pro způsob ohřívání vody elektřinou. Propočet ukázal, že se tato varianta vyplatí i tehdy, že bychom bojler za pár let vyměňovali za nový. V případě pořízení nádrže by se nám však vložené finance nikdy nevrátily. Kdo chce, může celý systém doplnit ještě solárními panely, které s ohřevem vody pomáhají, ovšem vyžadují další investice.

Potěšitelné platby

Čerpadlo i s bojlerem (obojí pořízeno v akci) a s veškerým připojením na stávající teplonosné rozvody po odečtení státní dotace (bez ní a akce by to bylo podstatně více) vyšlo na 115 000 Kč. Tato částka odpovídá necelým sedmi rokům vytápění plynem v předchozím bytě. Dnes platíme za jistič 481 Kč, máme dvoutarifní sazbu elektřiny pro celou domácnost. Dvacet dva hodin denně fungují veškeré elektrospotřebiče za 2,20 Kč/kWh. Zbylé dvě hodiny platíme 2,49 Kč/kWh.

Pro případ, kdyby nastal výpadek elektřiny, máme v záloze krbová kamna s odpovídajícím tepelným výkonem. Ta lze používat i při zapojeném tepelném čerpadle. Termostat v interiéru automaticky hlídá teplotu – pokud je vyšší, odstaví tepelné čerpadlo. Pak si lze vychutnávat krásu a romantiku plápolajícího ohně.

Maximální spokojenost

Tepelné čerpadlo Carrier splnilo všechny naše představy. Montáž byla velmi snadná a rychlá, komplikace žádné nenastaly. Hlučnost venkovní jednotky nijak nenarušuje život v domě ani u sousedů. Ovládání je díky srozumitelným symbolům a jen pomocí několika tlačítek jednoduché. Je možné i dálkové ovládání telefonem nebo počítačem. Volbu firmy hodnotíme jako dobrou. Jen jedna připomínka – venkovní jednotku bych uvítala v jiné barevnosti než bílé, například v hnědé, aby lépe zapadla do zahrady.
Tímto způsobem vytápění jsme ušetřili i spoustu místa v domě, z prostoru pro ukládání uhlí je dílna a zázemí. Co dodat? Doma je teplo a čerpadla si všimneme jen ve chvíli, kdy na něj spokojeně mrkneme.

Princip tepelného čerpadla

Čerpadlo pracuje tak, že ochlazuje okolní prostředí (podzemní voda, půda nebo venkovní vzduch) a získané teplo předává do topného systému. Při spotřebě 1 kWh elektřiny vyprodukuje 3 až 4 kW tepla. To znamená, že při sazbě 2 Kč za 1 kW/h elektrické energie čerpadlo „sežere“ 2 Kč za hodinu, ale vydělá 6 až 8 Kč. Přivedeme-li do tepelného čerpadla jeden díl energie pro pohon kompresoru, vydá zhruba díly tři až čtyři pro vytápění domu.

Efektivita čerpadla

Topný faktor (COP) je známka kvality čerpadla, udává, jak je čerpadlo efektivní za určitých venkovních podmínek. Je to poměr energie dodané do tepelného čerpadla k poměru "vyždímané" energie čerpadlem. Topný faktor se mění ve vztahu k venkovní teplotě. Může být i 4,5 nebo menší při velice silném nočním mrazu. Pokud venkovní záporná teplota klesne tak nízko, že tepelné čerpadlo již nestačí na teplotní požadavky domu, je v okruhu zapojena elektrická spirála, která pomůže nebo zcela nahradí funkci čerpadla.

Dobrá rada: Nainstalované tepelné čerpadlo nahlaste své pojišťovně a připojistěte si ho. Není to vysoká položka a jistě se vyplatí.

Postup při montáži tepelného čerpadla

 1. Osazení venkovní jednotky tepelného čerpadla na betonový sokl
 2. Výkop pro potrubí
 3. , 4. Propojení venkovní jednotky s vnitřní skrz sokl domu. Šikovně bylo využito prostoru u drenáže podél zdi
 1. Zasypání výkopu s potrubím
 2. Montáž venkovní jednotky
 3. Vnitřní jednotka je umístěna na zdi v technické místnosti, její rozměry jsou pouze 50x70 cm
  7b. Vnitřní jednotka a její napojení na rozvody
 4. Bojler s vodárnou
 5. Bojler – 200 litrový zásobník na ohřev vody
 6. Termostat je velmi jednoduše ovladatelný a má pěkný design
 7. Venkovní jednotka se časem dočká zastřešení a hnědého nástřiku

Společnost SERVIS CARRIER Plzeň, s.r.o. působí na trhu v oblasti chlazení, klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel. Kontaktujte nás.

AHI CARRIER CZ s.r.o.

logo
Centrála Praha
Stýblova 253/13
14900 Praha 4 - Chodov

telefon: +420 212 812 030
e-mail: info@ahi-carrier.cz

web: ahi-carrier.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Vytápění tepelným čerpadlem

Ilustrační obrázek, zdroj: Fotolia, veou

Ceny energií: Fixovat či nefixovat? Na rok, na měsíc? Analytik radí

Přinášíme přehled nových ceníků elektřiny a plynu v druhém květnovém týdnu. Které ceníky na trhu s energiemi doporučujeme ke sjednání. Který produkt byl po roce výhodnější, fix na rok, fix na měsíc? Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR mírně rostou.

REKLAMA