Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Na co si dát pozor při zateplování fasády

Většina panelových sídlišť se proměňuje k nepoznání, a to díky celkovým rekonstrukcím. Hlavními důvody jsou snížení nákladů za vytápění, odstranění tepelných mostů a celkové zlepšení a zmodernizování designu domu.
Na co si dát pozor při zateplování fasády

Bohužel, když bude rekonstrukce budov provedena špatně, výsledky se nedostaví a objeví se problémy nové. Jaké jsou časté chyby a na co si dát při zateplení fasády pozor, se dočtete v následujícím článku.

Kvalitní projekt a dokumentace

První častou chybou, kterou investoři udělají je, že jim stačí pouze projekt nutný pro získání stavebního povolení. Investor by měl nechat provést stavební průzkum, na základě, kterého se pak celkově zhodnotí objekt.  Průzkum odhalí všechny nedostatky a nároky budovy.

Dalším důležitým dokumentem je kompletní projektová dokumentace, která obsahuje řešení všech detailů a technické specifikace materiálů. Díky podrobné projektové dokumentaci pak může stavební dozor kontrolovat jednotlivé postupy a řešit aktuální problémy.

Špatně už od podkladu

Než se přistoupí k samotné realizaci zateplení, je důležité, aby byl dokonale připravený podklad. Pokud by byla jeho příprava zanedbaná, mohlo by to vést ke znehodnocení celého zateplovacího systému.

Dokonale připravený podklad je suchý a zbavený veškerých starých nátěrů, nástřiků a obkladů. Důležité je zajistit jeho rovnost a soudržnost. Pokud by byl obklad vlhký, docházelo by k vlhnutí konstrukce a vzniku nebezpečných plísní.

Výběr nevhodného materiálu

Klíčovým pro kvalitní a funkční fasádu je výběr vhodného izolačního materiálu. Neexistuje jeden univerzální materiál na zateplení, který by vyhovoval všem typům staveb, proto je potřeba ke každému projektu přistupovat individuálně a zvolit nejoptimálnější řešení.

Vždy je důležité vybírat podle toho, co investor od zateplení očekává. Může jít pouze o klasické zateplení nebo se od zateplení očekává také akustické nebo požární bezpečnost. každý investor by tak měl s projektantem zvážit výhody a nevýhody všech izolačních materiálů.

(Ne)dodržení technologických postupů

Největší a nejfatálnější chybou, které může během realizace zateplení fasády nastat je nedodržování technologických postupů. každý výrobce ke svému izolačnímu zateplovacímu systému poskytuje návod a technologický postup, aby se zajistila maximální účinnost systému.

Z tohoto důvodu si vždy nechte od firmy předložit doklady o vzdělání a proškolení pracovníků, kteří budou zateplení provádět. Poctivé firmy také investorovi bez vyzvání předloží jejich technologické postupy používané při zateplení budov.

Správné lepidlo

Krokem, který je potřeba ohlídat je lepení desek a  jejich kotvení. Je potřeba se zaměřit na vybrané lepidlo. Pokud bude zvolené špatné lepidlo bude docházet prohnutí desky a jejímu popraskání nebo úplnému odření.

Nejvíce frekventovanou chybou je lepení hmoty “na buchty”, takové lepení odporuje technologickým předpisům a mohlo by způsobit celé znehodnocení zateplení. Správným způsobem lepení je celoplošné lepení pomocí zubového hladítka.

Obecné pravidlo radí, že jeden milimetr omítky nebo lepidla musí schnout minimálně 24 hodin. V praxi to znamená, že lepidlo tlusté 5 milimetrů by mělo schnout při dobrém počasí až 5 dní. Bohužel to firmy často nedodržují.

Chybné ukotvení izolantu

Stejně důležité je také ohlídat kotvení izolačních desek. Tomu musí předcházet statický posudek, který určí počet hmoždinek, jejich druh a přesné rozmístění. Hmoždinek existuje celá řada a je potřeba zvolit hmoždinku odpovídající použitému materiálu.

Neméně důležitá je pak také výsledná montáž. Hmoždinky musejí mít dostatečně velký terč, aby nedocházelo k zaboření hranic hmoždinky do izolačního materiálu.

Závěrečné shrnutí

  • nechte si zhotovit projektovou dokumentaci a stavební průzkum
  • mějte dokonale připravený podklad
  • vyberte správný zateplovací systém
  • ohlídejte si dodržování technologického postupu
  • zkontrolujte správné lepení a kotvení izolačního materiálu
  • dohlédněte na finální detaily
  • zajistěte technický dozor

Za poskytnuté informace děkujeme firmě MIRAS - zateplení budov Plzeň

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Stavba

Chata ovlivnila budoucí podobu novostavby. Vznikla dřevostavba z CLT panelů

Chata ovlivnila budoucí podobu novostavby. Vznikla dřevostavba z CLT panelů

Architekt se s klientem shodli na společné myšlence, že vzhledem k charakteru území a sentimentálnímu vztahu k původní budově, bude vhodné zohlednit výraz a tvar staré chaty při tvorbě budoucího rodinného domu. Tak vznikl dům s fasádou z opalovaného dřeva a konstrukcí z CLT panelů.