REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Vsakování dešťových vod pod trávníkem

Letošní léto změnilo barvu velké části travnatých zelených ploch kolem nás na žlutou. Tam, kde nebyla půda na nárazové prudké deště připravená, nestihla zemi přinést skoro žádný užitek. Pokud je na zahradě dobře vyřešeno vsakování dešťové vody, je lepší šance na zadržení „rychlé“ vody v půdě a také doplnění zásoby podzemních vod. Navíc rychlý odtok vody z velkých území způsobuje povodně. Vsakování a retence vody má tedy i bezpečností význam.

Vsakování se řeší pomocí podzemních instalací vsakovacích bloků, kde se voda při dešti akumuluje a následně se vsakuje do podloží. Vsakovací galerie se navrhují dle velikosti odvodňované plochy a hodnoty koeficientu filtrace zeminy tzn. rychlosti vsakování. Hodnotu koeficientu filtrace zjistíte z hydrogeologického posudku. Do odvodňované plochy započítáváme vodu ze střech a zpevněných ploch jako jsou příjezdové cesty, terasy, chodníky. Návrh bloků také závisí na požadované únosnosti a výšce podzemní vody.

Vsakovací bloky X-Box, které dodává společnost RONN Water Management s.r.o., mají nosnost 600 kN/m2, což spolehlivě unese i nákladní auto, které pojíždí po povrchu. Pro běžné použití si vystačíme se standardními bloky X-Box SP s únosností 300-350 kN/m2. Vsakovací bloky jsou výškově modifikované v rozmezí standardních výšek 100-200-300-400-500-600 mm. To umožňuje snadněji přizpůsobit návrh a výškové umístění geologickým podmínkám, například při zvýšené hladině podzemní vody stačí použít vsakovací boxy vysoké 30 cm. Systém je dobré doplnit čistícími boxy a pomocí geotextilie vytvořit dodatečný filtr proti zanášení.

Návrh vsakovacího systému je dobré nechat na odborné firmě, ale v případě chalupy nebo chaty si s instalací poradíte sami.

Montážní postup, jak si sami můžete zabudovat vsakovací galerii

MEA Water Management s.r.o.

logoNad Primaskou 9
10000 Praha 10

zelená linka: 841 111 128
e-mail: praha@mea-odvodneni.cz

web: www.mea-odvodneni.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA
REKLAMA

estav.cz v žebříčku návštěvnosti TOPlist

14.11.2018 konference TZB-info o bytových domech

Připravujete rekonstrukci bytového domu? Jak na úspory za energie a zhodnocení domu? Jak plánovat opravy a finance? Unikátní publikace pro účastníky. Těšíme se na vás v Praze.

Program a přihláška