Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Na co si dát pozor při výběru plastového okna?

V současné době je prakticky každý zájemce o koupi nových oken zahlcen obrovským počtem informací, které se předhánějí ve vychvalování toho či jiného okenního profilu.

Velice často jsou jako zásadní faktor zmiňována kritéria, která ve skutečnosti investora a uživatele výrobku spíše matou. Výsledkem jsou pak situace, kdy investor hodnotí nabízené výrobky pouze podle kusých hledisek, ale prakticky nikdy podle toho, co výrobek vlastně umí a čím může investorovi být dlouhodobě prospěšný.

Především je nutné si uvědomit, že jakákoli budova je v principu technická sestava, jejíž všechny prvky musí být konstruovány použity v souladu s účelem a charakterem stavby (např. splnění požadavků na vzhled stavby, bezpečnost, stínící techniku, dimenzování otopné soustavy, atd.).
Jednoduše řečeno jiné požadavky bude mít investor na okenní prvky v novostavbě pasivního domu anebo při rekonstrukci panelového bytu.

Rozlišujte výrobce oken, prodejce a montážní firmu

Rozlišení subjektu, od kterého okna kupujete je důležité především s ohledem na poskytovanou záruku. Obecně platí, že záruku za montáž i okna nese ten, kdo okna montuje. Velice často se však jedná o externí montážní firmy, tedy ne přímo výrobce oken. V případě reklamace se pak tato montážní firma obrací na vlastního výrobce daných oken. Další komplikace mohou nastat v případě, kdy výrobcem oken je zahraniční firma, kde je vymahatelnost reklamace daleko komplikovanější, a to i s ohledem na případnou nutnost komunikovat v cizím jazyce.

Především s ohledem na vývoj trhu v posledních letech je důležité si zvolit okna od výrobce, který je finančně stabilní a má dobrou pověst a historii výroby. Argumentace některých firem s extrémní délkou záruky se dá pokládat pouze za marketingový trik. Zde je nutno si uvědomit, že pokud daná firma zkrachuje, je záruka nevymahatelná.

S identifikací vhodného výrobce může pomoci doporučení dodavatele profilů, který by měl umět stabilitu a kvalitu dané firmy posoudit.

Požadavky na bezpečnost versus větrání pomocí mikroventilace

Dalším důležitým kriteriem je třída odolnosti vůči vloupání, která nám sděluje míru odolnosti oken vůči fyzickému násilí. Z řady policejních statistik je patrné, že okna a balkónové dveře jsou zdaleka nejčastějšími místy, kudy zloději pronikají do budovy. Zkušení zloději vypáčí okna či balkonové dveře i během několika vteřin. Proto je smysluplné vybavit především lehce dostupná okna i dveře odpovídajícími bezpečnostními prvky. Praxe ukazuje, že u oken s vyšší třídou odolnosti pachatelé zanechají marných pokusů okna vypáčit a raději se soustředí na lépe napadnutelný objekt.

V určitém rozporu s tématem zabezpečení je funkce mikroventilace – přivětrávání při zavřeném křídle. Toto spárové větrání „odtěsní“ křídlo v úrovni zhruba 5 milimetrů a zajistí výměnu vzduchu v místnosti. Jedná se o opatření pomocné, které nedokáže nahradit větrání otevřením křídla. Přesto je výhodné tuto možnost využít třeba za větrného počasí. Ale pozor: mikroventilace = prakticky otevřené okno! V případě vloupání takto „otevřeným“ oknem nevzniká nárok na pojistné plnění. Na druhou stranu zajištění výměny vzduchu v místnosti je nutností. Téma „vznik plísní“ např. u rekonstruovaných budov osazených novými okny by vydalo na další samostatný článek.

Jak tedy tyto 2 témata ideálně zkombinovat? I v této oblasti probíhá v posledních letech intenzivní vývoj, jehož výsledkem je např. zajištění nuceného větrání s rekuperací přes okenní rám.

Okno Rehau

Individuální vzhled

Především z pohledu koncového uživatele oken je jedním ze zásadních kriterií vzhled/design. Trendy z posledních let ukazují pokles zakázek na bílá okna a naopak významný nárůst objektů s okny barevnými. U plastových oken si může zákazník vybrat z 3 variant, jak svá okna barevně upravit. Nejčastěji jsou používány nakašírované profily (jednostranně nebo oboustranně), kde jsou v nabídce stovky různých barev a dekorů. Druhou alternativou jsou lakované plastové profily, kde si lze vybrat z barevné škály RAL. Poslední alternativou je osazení plastových oken tzv. obložkou (viz. obrázek níže), která imituje vzhled hliníkového okna za daleko příznivější cenu.

Kromě výše uvedených kriterií existuje ještě celá řada dalších parametrů více či méně technických, která jsou však víceméně spjata s konkrétním typem budovy (např. požadavky na pasivní dům) nebo s konkrétním požadavkem uživatele objektu (např. zamezení hluku z rušné ulice). Výše uvedený text je tedy především souhrnem nejdůležitějších parametrů, na které by si měl zájemce koupi oken dát pozor.

Na závěr je třeba poznamenat, že i perfektně vyrobené okno splňující veškeré požadavky investora může být znehodnoceno neodbornou a nekvalitní montáží. Tímto tématem a radami na co si dát pozor se budeme zabývat v dalším článku.

REHAU s.r.o.

logo
Obchodní 117
251 70 Čestlice

telefon: +420 272 190 111
e-mail: praha@rehau.com

web: www.rehau.com/cz-cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Okna

Předsazená montáž oken, Zdroj: PROPASIV s.r.o.

Namontujte okno mimo zeď. Předsazená montáž oken omezí tepelné mosty

Pokud plánujete zateplení domu podle současných požadavků, tedy větší tloušťkou izolantu, pravděpodobně jste o tomto způsobu osazování oken již slyšeli. Pokud ještě ne, určitě by vás to mělo zajímat. V tomto článku si vysvětlíme, co je to předsazená montáž, jakými způsoby jí lze provádět,…

Zdroj: PEXELS

Bezpečný domov a mapa kriminality představená na veletrhu FOR ARCH

Již 34. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH (19. až 23. 9.) odstartoval seminářem Bezpečný domov. V široké nabídce doprovodných programů veletrhu má tato akce již své čestné místo. Aktuálně zaujala přítomné svým dalším vývojem aplikace Mapa kriminality a novými informacemi…