Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Znovuoživení historického parku v harmonii s novým pojetím i funkcemi

Revitalizace tohoto parku je založena na respektu k jeho historickým hodnotám a stávajícím vzrostlým stromům. Zároveň byly do parku harmonicky vneseny nové prvky, které poskytují obyvatelům ideální místo pro každodenní procházky, rekreaci, zábavu i společenské akce.
Foto: MORGUNN
Kdo dokáže dobře naplánovat park, může také plánovat město.
Marc-Antoine Laugier

Altán. Foto: MORGUNN

Místo, kde se lidé spolu opět rádi setkávají nebo si jen v klidu odpočinou

Jedna z neodmyslitelných částí urbanizace města je volnočasová zóna, chcete-li místo k posezení, procházce, začtení se do knihy. Máte takových míst v dosahu vašeho bydlení dostatek? Pokud ano, máte štěstí. Nicméně i stávající oáza klidu, v našem případě park, nepohrdne oprášením, zpřehledněním, novými prvky, odstraněním přežitých částí, prostě revitalizací. V současné době se to ve městech a obcích hemží revitalizacemi náplavek, zapracováním vodního prvku do reálného života, s lavičkami, nábřežním posezením všeho druhu, kaskádami, stezkami okolo toků řek a potoků, s mosty, mostky, lávkami i kamennými přechody. Invenci se meze nekladou a v této přehršli skvělých nápadů a vpuštění přírody hlouběji do obytných částí a jistá vstřícnost se týká i již fungujících parků. Vše dohromady s fontánami, vkusnými prvky sezení nebo i ležení, sochami, užitým uměním, osvětlením, novými altány, pítky, vyhlídkami, pergolami, historickými artefakty dob předešlých, vytváří u celé věci, neméně důležitý, rozměr estetický. Dnes je k dispozici dostatek přírodních prvků pro vyjádření myšlenky architekta, které podpoří dobrou architekturu parku. Gabionové stěny, kamenné zídky, kamenné fontány, jednoduché kovové lavičky nebo hranoly z masívu, které slouží k posezení. Jednoduchý systém stezek, původní vzrostlá zeleň, ale i odborně osázené nové dřeviny, koberce trávy, i třeba bylin a lučních květin, to vše vytvoří místo, kam se rádi uchýlíte a budete se tam vracet.

Altán. Foto: MORGUNN

Park byl původně oplocenou romantickou zahradou z roku 1881

Park se vrací ke své původní funkci, tedy plnohodnotné části města s jasným posláním. To se totiž léty vytratilo a park ve svém stárnutí ztratil smysl i svoji zamýšlenou krásu i funkčnost a stal se méně využívaným stinným a zarostlým místem bez souvislostí a reakcí na své okolí. Park se nyní drží systému jisté osovosti, tedy spojení staré části města a novější zástavby. Reaguje tím na předešlé změny urbanistického rozvoje města, které se neodrazily na místě původního parku. Je rozčleněn na smysluplné zóny bez přesného vytyčení nebo snad ohraničení. Vznikly zde (na relativně menší ploše) části pobytové s dubovými hranoly k posezení, část pro piknik, posezení na lavičkách, místo pro míčové hry, i část klidová. Nicméně je zde i možnost pro využití stánků, trhů, v době výročí či svátků a oslav. Protože v okolí altánu jsou umístěny skryté přípojky pro stánkaře, které podporují konání tradičních i nových společenských událostí, jako jsou Slavnosti solné Zlaté stezky, vánoční trhy, koncerty, výstavy a další možné využití místními spolky. Historická část parku je tvořena především kamennými prvky dlažeb, schodišť a zídek. Staré stromy jsou doplněny květinovými záhony, které dotvářejí romantickou atmosféru a dodávají parku barvu a vůni.

Průhled parkem přes zeleň. Foto: MORGUNN

Vše je skvěle vyřešené, upravené a zapracované do reálu. Je znát záměrné propojení historie i současnosti jako kontinuální linky se soudobým výsledkem, včetně znovunabyté funkčnosti jako celku, který sem neodmyslitelně patří. Je skvělé, jak nenápadná, malebná a harmonická místa vznikají v našich městech a obcích díky jakémusi oprášení toho, co zde zanechali naši předci. Vše esteticky, a hlavně funkčně, zapracované do soudobého kontextu. Místo má ještě jeden skvělý rozměr. Tím je letní kino, které je v některých průhledech vidět, jako sourodá část Štěpánčina parku. Kompletní rekonstrukcí se původní chátrající letní kino s přibližně 800 místy k sezení změnilo na funkční areál s realističtější kapacitou přibližně 350 míst. Zmenšení areálu umožnilo vytvoření odpovídajících ploch mezi bytovou výstavbou a vlastním areálem, realizaci akustických opatření a v neposlední řadě vytvoření nové spojnice bytové zástavby okolo ulice SNP a nedalekého městského centra skrze Štěpánčin park. Kino pochází z dílny studia Mimosa architekti s.r.o. a se Štěpánčiným parkem se nádherně potkává a doplňuje.

Průhled parkem večerní. Foto: MORGUNN

Základní popis

Revitalizace parku je založena na respektu k jeho historickým hodnotám a stávajícím vzrostlým stromům. Zároveň do parku harmonicky vnáší nové prvky, které poskytují obyvatelům ideální místo pro každodenní procházky, rekreaci, zábavu i společenské akce.

Architektonickovýtvarné řešení a ideový záměr projektu

Autorská zpráva

Park před revitalizací

Štěpánčin park leží na hradebním okruhu historického centra města Prachatic. Původní oplocená zahrada byla založena v roce 1881 na místě hradební nádrže z iniciativy občanů okrašlovacího spolku. Ve druhé polovině 20. století se původní romantická zahrada změnila na veřejný park, aniž by se přizpůsobila novému kontextu. Terénní úpravy, vyvolané poválečnou výstavbou sídliště, výrazně změnily a ovlivnily park a jeho okolí.

V průběhu vývoje vysazené stromy zestárly a zmohutněly, park potemněl, druhová skladba se zjednodušila a původní rozmanitost vymizela. V důsledku zanedbanosti a chátrání se park stal nevyužívaný a odříznutý od města. Parkem pouze procházeli lidé, kteří si zkracovali cestu z města k sídlištím po vyšlapaných pěšinách ve svazích.

Průhled parkem. Foto: MORGUNN

Cíl revitalizace

Hlavní ambicí revitalizace je obnovení krásy parku a zároveň jeho přizpůsobení současným potřebám a požadavkům obyvatel a návštěvníků. Nová podoba respektuje odkaz na minulost parku rozvíjením historické kompoziční osy směřující k dřevěnému altánu, připomínkou oplocení a vstupních pilířů a pečlivou prací s materiály, stromovým a bylinným patrem. Zároveň se park nově otevírá městu a podporuje přirozené pěší trasy, které propojují park jak s historickým jádrem města, tak s novou zástavbou.

Podstatnou součástí návrhu je respekt ke stromům rostoucím na ploše parku, dobudování kosterní vegetace, zastavení jejího rozpadu a komponované obohacení parku dřevinami s rozličnou texturou a habitem. Pod stromy jsou vysázeny keře a byliny, ve svazích půdopokryvné rostliny a na slunných místech květinové záhony. Zjednodušením sítě zpevněných ploch dochází ke zlepšení ekologických podmínek nezbytných pro jejich vývoj.

Průhled přes schody. Foto: MORGUNN

Nová podoba parku

Hlavní myšlenkou je propojení parku s městem a vytvoření míst pro různé aktivity a zážitky. Park se skládá ze dvou částí: historické části, která navazuje na původní zahradu a rozvíjí její kompozici a vegetaci, a moderní části, která využívá svažitý terén.

V historické části parku se nachází velkorysý pobytový trávník s dubovými hranoly, který slouží jako místo pro odpočinek, pikniky a hry. Odpočívadlo na slunci před kamennou zdí plní funkci alternativního pobytového centra. V centru se nachází dřevěný altán, který je doplněn vodním prvkem. V okolí altánu jsou umístěny skryté přípojky pro stánkaře, které podporují konání tradičních i nových společenských události, jako jsou Slavnosti solné Zlaté stezky, vánoční trhy, koncerty, výstavy a další možné využití místními spolky. Historická část parku je tvořena především kamennými prvky dlažeb, schodišť a zídek. Staré stromy jsou doplněny květinovými záhony, které dotvářejí romantickou atmosféru a dodávají parku barvu a vůni.

Průhled parkem. Foto: MORGUNN

Moderní část parku umožňuje pohyb po svazích a nabízí různorodé výhledy na park i město. V této části parku jsou použity moderní materiály, jako je pohledový beton, kov a dřevo, které kontrastují s historickou částí parku. Návštěvníci mohou využít rovinatý plac pro míčové hry nebo sledovat dění z vyhlídky nad svahem. Součástí je vybudování nových tras a schodišť, které vytváří tolik chybějící pěší propojení.

Nová podoba parku nabízí celoročně otevřený, pestrý a příjemný prostor ideální pro procházky, pobyt a relaxaci. Na park přímo navazuje projekt rekonstrukce letního kina (Mimosa architekti), projekty přináší do centra města Prachatic hodnotný a kvalitní prostor s výrazným společenským významem.

Průhled parkem. Foto: MORGUNN

Doplňující informace

Studio M2AU
Grupeto
Autor Linda Obršálová, Václav Mihola, Kateřina Miholová [M2AU]
Václav Babka, Tomáš Babka [Grupeto]
Umístění projektu Prachatice
Země projektu Česká republika
Rok projektu 2018–2019
Rok dokončení 2023
Zastavěná plocha 11 950 m2
Náklady včetně DPH – 31 mil. CZK
Klient Město Prachatice
Fotografie MORGUNN, morgunn@morgunn.com, www.morgunn.com
Spolupráce Zhotovitel stavby: SaM silnice a mosty
Materiály Seznam použitých materiálů
žula – zpevněné plochy, schody, obrubníky, kamenné krycí desky
místní kámen – oprava a dostavba kamenné zídky
mechanicky zpevněné kamenivo – pěšiny, vyhlídka
štěrkový trávník-manipulační plochy v parku
pohledový beton – zídky
prefabrikované betonové výrobky – schody, hlavice
omítka – zídka
ocel – mobiliář, veřejné osvětlení, zámečnické výrobky
dubové dřevo – autorský mobiliář
mrákotínská žula – autorské pítko
Značky Seznam použitých značek
parková lavička Preva Urbana, odpadkový koš Nanuk – mmcité
zahrazovací sloupek JEKO – STREETPARK
informační tabule a plakátovací plocha – REX
O studiu/autorovi Bližší informace

M2AU se specializuje na komplexní služby v oblasti architektury a urbanismu. V architektonické oblasti se zaměřuje na tvorbu a zpracování návrhů a zajištění kompletní projektové dokumentace. V oblasti urbanismu se zaměřuje na urbanistické studie, územní studie a regulační plány.

Naším cílem je vytvářet prostředí, které je kontextuální, nadčasové, promyšlené, dlouhodobě funkční a uživatelsky přívětivé. Při navrhování je pro nás zásadní historický, krajinný a prostorový kontext řešeného území. Díky sledování současných trendů a spolupráci se zahraničními architektonickými a krajinářskými kancelářemi si neustále rozšiřujeme obzory a čerpáme nové inspirace a zkušenosti.

V architektuře dbáme na potřeby klienta, funkčnost, prostorové vazby a estetiku návrhu — od celkového řešení po detail. V urbanismu se soustředíme na vytváření principů a pravidel, které umožní smysluplný a dlouhodobě udržitelný rozvoj území a místních komunit. Při navrhování veřejných prostranství spojujeme tyto dvě disciplíny a prolínáním měřítek od složitých prostorových vztahů až po detaily a samotný design nacházíme nejen krásná, ale i životaschopná a funkční řešení, která zapadají do svého místa, přinášejí radost a obohacují život ve městech, obcích i krajině.

Použité podklady:

  • Citáty – http://www.citaty.net
  • Fotografie – MORGUNN, morgunn@morgunn.com, www.morgunn.com
  • Fotografie, část textů a tisková zpráva – STUDIO M2AU Grupeto a Vendula Tůmová, LINKA NEWS s.r.o.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat