Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

V místě bývalé struskové haldy Žofinské huti vznikne nová ostravská čtvrť

Žofinka je dnes relativně izolovaným brownfieldem s rozlohou cca 20 ha, který leží na levém břehu Ostravice mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice při železniční trati z Ostravy do Frýdku-Místku. Začala urbanisticko-architektonická soutěž, ze které vzejde podoba návrhu čtvrti s převážně rezidenčním charakterem.
V Ostravě začala urbanisticko-architektonická soutěž na novou čtvrť Žofinka, foto ONplan

Na soutěži úzce spolupracuje město Ostrava. Vítěz bude znám na jaře příštího roku

V území mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice, v místě bývalé struskové haldy Žofinské huti, vznikne nová ostravská čtvrť. Společnost Pod Žofinkou Holding vyhlásila urbanisticko-architektonickou soutěž, která rozhodne o tom, jak tato nová čtvrť propojující historické centrum Ostravy s Vítkovicemi bude vypadat.

Žofinka je dnes relativně izolovaným brownfieldem s rozlohou cca 20 ha, který leží na levém břehu Ostravice mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice při železniční trati z Ostravy do Frýdku-Místku. Území má však potenciál stát se novou ostravskou čtvrtí, která se stane plnohodnotnou součástí města.

Záměrem zadavatele soutěže, společnosti Pod Žofinskou Holding, je vybudovat v řešeném území novou čtvrť s kvalitními veřejnými prostranstvími, dostatkem zeleně a kvalitní architekturou. Ze soutěže vzejde podoba návrhu čtvrti s převážně rezidenčním charakterem, která nabídne širokou škálu bytů různých standardů pro obyvatele všech věkových skupin, s různými potřebami a ekonomickými možnostmi. Kromě toho nová čtvrť nabídne i odpovídající občanskou vybavenost, obchody, služby a pracovní místa.

Od soutěže očekáváme nejen návrh začlenění území Žofinky do organismu města a vznik důležitého propojení centra Ostravy s Dolní oblastí Vítkovic a pěší a cyklistické návaznosti na širší okolí. Zároveň nás těší, že se soukromý vlastník pozemků rozhodl najít budoucí podobu území v otevřené soutěži a na její koordinaci a přípravě úzce spolupracuje s městem Ostrava,“ upřesnila Hana Tichánková, náměstkyně primátora.

Soutěž proběhne formou tří neanonymních soutěžních workshopů, v rámci kterých se porota, investoři a samospráva zapojí do dialogu přímo se soutěžními týmy. Zájemci o účast v soutěži musí do 6. 9. 2024 podat svou přihlášku s portfoliem referenčních prací. Porota následně vybere 5–7 týmů, které v 1. fázi soutěže odevzdají koncept řešení nové čtvrti. Z nich budou vybrány 3–4 koncepty, které soutěžící ve druhém kole rozpracují do podrobnějšího návrhu. Výsledky soutěže by měly být známy na jaře příštího roku.

S vítězem soutěže budeme jednat o zpracování územní studie s regulačními prvky pro celé řešené území a o přípravě projektu pro realizaci 1. etapy rozvoje Žofinky. Práce na rozvoji území máme v plánu zahájit v roce 2027,“ řekl Libor Adámek, předseda správní rady společnosti Pod Žofinkou Holding.

O výběru soutěžních týmů a ve finále i vítězného návrhu rozhodne soutěžní porota, ve které budou jak zástupci zadavatele a samosprávy, tak i nezávislí odborníci z řad architektů, urbanistů a krajinářských architektů. Předsedou poroty je architekt a urbanista Filip Tittl z kanceláře UNIT architekti, která se stala vítězem urbanistické soutěže na rozvoj pražského brownfieldu Florenc. V porotě zasedne také architekt Ivan Reimann z uznávaného berlínského studia Müller Reimann Architekten, který porotu obohatí svými zkušenostmi z německého prostředí, nebo architektka Linda Obršálová z brněnského studia M2AU. Krajinářské architekty v porotě zastoupí Lucie Vogelová, autorka nedávno otevřeného památníku romského holokaustu v Letech u Písku. Soutěžní návrhy budou posuzovat také odborníci poroty v tématech udržitelné mobility a životního prostředí.

Součástí podkladů pro soutěžní týmy budou i výstupy ze zapojení veřejnosti, které probíhalo v červnu letošního roku. „Obyvatelé i návštěvníci měli možnost navštívit komentované prohlídky území a seznámit se s jeho historií. V MAPPA Ostrava proběhla diskuze o potenciálu rozvoje území Žofinky pro rozvoj Ostravy. Veřejnost rovněž mohla vyplnit online mapový dotazník a popsat, co jim v okolí řešeného území chybí a jak by nová čtvrť mohla zlepšit občanskou vybavenost,“ doplnil Petr Návrat z plánovací kanceláře ONplan, která je organizátorem soutěže.

Rozvoj území Žofinky je jednou ze strategických priorit města Ostravy. Soutěž navazuje na změnu územního plánu, která v území zakotví páteřní komunikační systém a stanoví základní regulaci zástavby. Soutěžící by měli zároveň nabídnout řešení, jak začlenit budoucí novou čtvrť do organismu města, propojit ji s centrem Ostravy i Dolní oblastí Vítkovic a vytvořit pěší a cyklistickou návaznost na širší okolí.

Soutěž připravuje vlastník území, společnost Pod Žofinkou Holding, ve spolupráci se statutárním městem Ostrava a dalšími hlavními aktéry v území. Organizátorem soutěže je plánovací kancelář ONplan.

Další informace o soutěži jsou k dispozici na www.zofinka.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Výstavba a rozvoj měst a obcí

Zdroj: Fotolia – hroephoto

Černá skládka ve vaší obci? S likvidací pomůže až milionová dotace

Nelegální černá skládka je místem, které není určeno ke skládkování a kde je odpad odložen nelegálně a bez potřebných povolení. Často se nachází na odlehlých místech a zpravidla se rychle rozrůstá. Původce odpadu je obvykle obtížně dohledatelný. S likvidací těchto černých skládek pomůže samosprávám nová dotační výzva…

Foto: Landscape festival, Tomáš Zolotár

Začal festival Landscape. Má podtitul Cesta z města

Tradiční festival, kdy ožívají ulice, parky, náměstí i bývalé továrny a skladiště, již odstartoval a bude se konat až do 30. září. Na programu jsou nejrůznější výstavy, koncerty, divadla a umělecké instalace včetně architektonických. Mohou být inspirací, jak oživit a harmonizovat veřejný…