REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Předprostor Domu umění města Brna: architekti vdechnou prostoru nový život

Soutěžní návrhy řeší reprezentativní prostor mezi historickým jádrem města Brna a novodobější částí. Pojítkem je park a ulice Koliště s několika velmi cennými budovami, mezi něž patří nesporně Dům umění. Vdechnout těmto prostorám nový život bylo stěžejní premisou zadání.
Vizualizace, 1. cena – M2AU, s. r. o.
Život je zrcadlo a umění skutečnost. Život napodobuje umění daleko více než umění napodobuje život.
Oscar Wilde

Koliště v Brně, pro Brňáky rušná ulice, pro mimobrněnské celkem neznámý název téhož. Název je vcelku prozaický a vznikl z barokního opevnění centra Brna, zvaného glacis, což je to české koliště.

Údajně se tak říkalo předpolí městských hradeb, kde se při střetu s nepřítelem bojovalo, vystižené tehdejším výrazem „kolilo“. Od roku 1793 se na místě bývalých hradeb začal tvořit městský park s relativně vzácnými dřevinami. V tomto parku se nalézá několik významných staveb, jako je Janáčkovo divadlo, bývalá Zemanova kavárna a Dům umění.

Janáčkovo divadlo bylo postaveno mezi roky 1961 a 1965. První soutěžní návrhy spadají až do vzdáleného roku 1910, posléze se vystřídali v soutěžích bardi zvučných jmen, jako bylo Fuchs, Gočár, Kotěra, Králík, Janák nebo Jan Víšek, který byl autorem pozdější realizace. Jak vidno, na „vleklé“ soutěže je Brno skvělé a to dlouhodobě. U některých staveb klidně i 100 roků. Zemanova kavárna a cukrárna je pozdně funkcionalistický klenot z roku 1937, tehdy se však jmenovala kavárna U Sedláčka. Historie Domu umění sahá do roku 1910, kdy byla postavena budova ve stylu vídeňské secese. Posléze po 2. světové válce byla poničená budova dopracována do nynější funkcionalistické podoby Bohuslavem Fuchsem. V současnosti je Dům umění významnou výstavní institucí prezentující převážně současné výtvarné umění. V horní části přechází park Koliště v park Moravské náměstí. Propojení tohoto parkového okruhu a historického centra bylo předmětem soutěže, která už zná svého vítěze.

Axonometrie, 1. cena – M2AU, s. r. o.

Park Koliště jako zelený pokoj centra Brna a s ním propojený Dům umění navazující svým proměněným předprostorem také na Malinovského náměstí. To jsou základní prvky vítězného návrhu od ateliéru M2AU, který na konci minulého roku vybrala odborná porota krajinářsko-architektonické soutěže pořádané Kanceláří architekta města Brna (KAM). Výsledky dnes na své schůzi posvětila Rada města Brna. Budoucí podobu místa i všechny další návrhy si veřejnost bude moci prohlédnout na výstavě v Domě pánů z Kunštátu.

Vizualizace, 2. cena – Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS., Ing. Zdeněk Sendler

Dům umění je jedinečná kulturní stavba, která je součástí parku i reprezentativního Malinovského náměstí vycházejícího z jádra města. Vítězný návrh staví na těchto základech a zároveň navazuje na historicky a prostorově významný pás městských parků brněnské okružní třídy. Ve svém středu dává vyniknout současným dominantám i novým prvkům v podobě hudebního pavilonu a mobilního schodiště. Ambicí návrhu je vytvořit kvalitní a bezpečné veřejné prostranství naplňující požadavky každodenního života i událostí konaných v Domě umění,“ říká primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Vítězný ateliér M2AU navrhuje předprostor Domu umění jako důstojný vstup do kulturní instituce. Z druhé strany pak přibude nové schodiště doplňující chybějící spojnici mezi parkem, Domem umění a jeho reprezentativním předprostorem. Navržený park se stane zeleným pokojem v historickém centru města poskytujícím stín i sluneční paprsky a měnícím se v průběhu celého roku. Cílem je zároveň zachování co největšího počtu perspektivních stromů i další výsadba. Ošetřena a doplněna o nové stromy má být i alej při ulici Za Divadlem. Centrální části parku bude dominovat prosluněná plocha osázená trávníkem nabízející místo pro rekreaci. Přibýt má i modrozelená infrastruktura hospodařící s dešťovou vodou.

V rámci složitých debat členů soutěžní poroty bylo upřednostněno přehledné řešení širokého prostranství před dominantou Domu umění. Díky tomu se park Koliště otevírá směrem k městu, což umožňuje jeho výrazně lepší využití. Zpevněná prostranství před Domem umění a Zemanovou kavárnou dobře spojuje s okolím. Park je citlivě doplněn prvky, díky kterým tu lidé budou rádi trávit čas a zároveň se tu budou moci konat nejrůznější akce,“ vyzdvihuje radní města Brna Filip Chvátal, který zároveň zasedl v soutěžní porotě.

Minulý rok bylo v Česku vyhlášeno 60 regulérních architektonických soutěží, což je historický rekord. Jsem moc rád, že k tomuto číslu dopomohlo i Brno. Spolu s městem jsme představili výsledky námi organizovaných soutěží na nový most přes Svitavu, park Černovická pískovna a školy na Sadové i v Nové Zbrojovce. Soutěž na proměnu předprostoru Domu umění a jižní části parku Koliště je dalším důležitým příspěvkem pro historické jádro města,“ doplňuje architekt Jan Tesárek, pověřený zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele KAM.

Vizualizace, 3. cena – Dipl. Ing. Till Rehwaldt/Rehwaldt Landscape Architects

Vítězné architektonické návrhy řeší citlivě prostor před Domem umění, který potřebuje nutně upravit tak, aby sloužil k prezentaci současné výtvarné kultury a byl vstřícný a příjemný pro návštěvníky výstav i kolemjdoucí Brňany. Důležitý přínos návrhů spočívá v propojení prostoru před Domem umění a parku Koliště I. Umožní totiž prezentovat soudobou prostorovou tvorbu i za Domem umění a výrazně rozšíří pobytové možnosti kultivovaného zeleného prostoru v centru města. Všechny soutěžní návrhy si veřejnost bude moci prohlédnout na výstavě v Domě pánů z Kunštátu v březnu tohoto roku,“ uzavírá ředitelka Domu umění města Brna Terezie Petišková.

Situace, 3. cena – Dipl. Ing. Till Rehwaldt/Rehwaldt Landscape Architects

O přeměně se nyní začne jednat na úrovni vedení města a Domu umění města Brna. V současné době nelze odhadovat, kdy by mohla samotná realizace začít. Odhadované náklady na úpravu předprostoru Domu umění a parku Koliště I dle vítězného návrhu jsou cca 79 milionů korun bez DPH.

Předprostor Domu umění a park Koliště I

Krajinářsko-architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh byla zahájena 9. září 2022. Odborná porota rozhodla o vítězi na svém dvoudenním zasedání 15. a 16. prosince 2022.

 • 1. cena | M2AU, s. r. o.
  Autoři: Ing. arch. Linda Obršálová a Ing. arch. Filip Musálek
  Spolupráce: Eliška Horáčková, Bc. Marie Poláková, Bc. Eliška Šimková
 • 2. cena | Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS., Ing. Zdeněk Sendler
 • 3. cena | Dipl. Ing. Till Rehwaldt/Rehwaldt Landscape Architects

Použité podklady:

 • Citáty – http://www.citaty.net
 • Fotografie – jednotlivá studia
 • Část textu autor
 • Fotografie a části textů s využitím TZ – Kancelář architekta města Brna – vedoucí oddělení komunikace Mgr. et Mgr. Šárka Reichmannová

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Architektura

Foto: Tomeu Canyellas

Neformální kulturní centrum na Mallorce

Studio BEEF ARCHITEKTI vyřešilo část projektu v Sa Taronja na ostrově Mallorka. Nevšední a barvitou minulostí místa byla konverze z bývalé kuřecí farmy na umělecký ateliér, galerii a kulturní centrum. Nový majitel hodlá navázat na zaběhnutý potenciál celého místa a pokračovat v jeho…

Foto: Landscape festival, Tomáš Zolotár

Začal festival Landscape. Má podtitul Cesta z města

Tradiční festival, kdy ožívají ulice, parky, náměstí i bývalé továrny a skladiště, již odstartoval a bude se konat až do 30. září. Na programu jsou nejrůznější výstavy, koncerty, divadla a umělecké instalace včetně architektonických. Mohou být inspirací, jak oživit a harmonizovat veřejný…

Foto: Mariela Apollonio

Přestavba venkovského domu bolela. Pak přišli architekti

Představu o ideálním bydlení nosí v hlavě asi každý. A každý taky zvládne postavit anebo vybourat pár zdí. Stejně jako nahodit omítky, přitesat či namořit trámy anebo podříznout vlhkou stěnu. Návodů je k tomu plný internet. A co nezvládnete sami, to udělá firma. Takže k čemu jsou…