Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Dotace na správnou aplikaci bezbariérové vyhlášky

Oblast „Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb“ podpoří nestátní neziskové organizace.
Dotace na správnou aplikaci bezbariérové vyhlášky. Foto redakce
Dotace na správnou aplikaci bezbariérové vyhlášky. Foto redakce

Oblast „Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb“ pak podpoří nestátní neziskové organizace, které se soustředí na správnou aplikaci bezbariérové vyhlášky, řeší nebezpečná místa, iniciují odstraňování architektonických bariér ve stávajících stavbách nebo zpracovávají a poskytují metodické informace pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

V souladu s usnesením vlády ze dne 22. června 2022 č. 540 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2023 (dále jen "NNO") a usnesením vlády č. 591 ze dne 1. června 2020 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO ústředními orgány státní správy vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj (dále také "MMR") výzvu k podávání žádostí o dotace v následujících oblastech podpory pro rok 2023.

  1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
  2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
  3. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
  4. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni

Lhůta pro doručení žádostí začíná běžet dnem 21. února 2023 a končí dne 28. března 2023, do 12 hod. (včetně).

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Stavba