REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Dotace na správnou aplikaci bezbariérové vyhlášky

Oblast „Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb“ podpoří nestátní neziskové organizace.
Dotace na správnou aplikaci bezbariérové vyhlášky. Foto redakce
Dotace na správnou aplikaci bezbariérové vyhlášky. Foto redakce

Oblast „Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb“ pak podpoří nestátní neziskové organizace, které se soustředí na správnou aplikaci bezbariérové vyhlášky, řeší nebezpečná místa, iniciují odstraňování architektonických bariér ve stávajících stavbách nebo zpracovávají a poskytují metodické informace pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

V souladu s usnesením vlády ze dne 22. června 2022 č. 540 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2023 (dále jen "NNO") a usnesením vlády č. 591 ze dne 1. června 2020 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO ústředními orgány státní správy vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj (dále také "MMR") výzvu k podávání žádostí o dotace v následujících oblastech podpory pro rok 2023.

  1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
  2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
  3. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
  4. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni

Lhůta pro doručení žádostí začíná běžet dnem 21. února 2023 a končí dne 28. března 2023, do 12 hod. (včetně).

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Stavba

Pohled boční z nadhledu Foto: BoysPlayNice

Libeňské Docky dýchají atmosférou „libeňského Amsterodamu“

Návrh studia QARTA Architektura navazuje na koncepci regenerace celého území bývalých přístavních doků. Pět bytových domů vystavěných na bývalém přístavním brownfieldu evokuje atmosféru „libeňského Amsterdamu“. Domy stojí na výlučném místě, úzkém poloostrově lemovaném protějšími zelenými břehy.

foto Libeňské Docky /STUDIO QARTA ARCHITEKTURA/ BoysPlayNice

Zájem investorů o výstavbu na brownfieldech loni v ČR vzrostl o 51 procent

Mezi investory, kteří hledají v Česku lokality pro své podnikání, se loni o 51 procent zvýšil zájem o stavby na brownfieldech, tedy nevyužívaných nemovitostech. Důvodem je mimo jiné nedostatek vhodných a infrastrukturně připravených pozemků. ČTK o tom dnes informovala státní agentura CzechInvest. V Národní databázi…

Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia, sebastian duda

Trestní odpovědnost stavební firmy nezanikne, pokud je převedena na jiného vlastníka nebo sloučena s jinou firmou

Trestní odpovědnost právnických osob je poměrně nový nástroj našeho právního řádu. Jakých trestných činů se může dopustit právnická osoba? A pokud je za trestný čin stíhána právnická osoba, může za něj být stíhána ještě osoba fyzická? A co když je právnická osoba, například stavební firma, rozdělena, prodána,…

REKLAMA
REKLAMA