Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Máte nárok na státní příspěvek na energie? Jsou kompenzace za nárůst cen energií dostatečné?

Národohospodářský ústav Akademie věd ČR zveřejnil obsáhlou studii, která analyzuje dopady mimořádného navýšení normativních nákladů na bydlení, k nimž vláda přistoupila v lednu tohoto roku. Výsledky nejsou pro vedení státu nijak lichotivé.
Foto: Pixabay - Miten Patel

Na počátku nové studie, která vznikla v rámci dlouhodobého programu Strategie AV21, byla zdánlivě prostá otázka: „Nárůst cen energií a zvýšení příspěvku na bydlení: Pomohlo to?“ Lednové opatření vlády Petra Fialy vedlo ke zvýšení příspěvku na bydlení a spolu s růstem cen energií rozšířilo počet domácností s nárokem na příspěvek. Byla tato pomoc účinná? Byla dostatečně prezentována? Neodrazuje příliš složitá administrativa od žádostí o příspěvek? Analýza je založená na unikátních datech z dotazníkového šetření společnosti PAQ Research, na němž spolupracuje IDEA při CERGE-EI s podporou Akademie věd ČR. Analyzována byla data ze dvou vln šetření: vlnu, která proběhla v listopadu 2021 (před navýšením normativů) a vlnu z dubna 2022 (po navýšení normativu). Datová sada čítá 1 472 respondentů.

Kdo má vlastně nárok na příspěvek?

Od podzimu roku 2021 rostou ceny energií, a tudíž i bydlení tak, že se řada domácností dostává do existenčních potíží. V reakci nato česká vláda rozhodla o zvýšení normativů (zákonem stanovené průměrné náklady na bydlení) u příspěvku na bydlení, čímž se zvýšila maximální možná čerpaná částka příspěvku. V důsledku rostoucích cen energií vzrostl i počet domácností s nárokem na příspěvek. Studie IDEA při CERGE -EI přesvědčivě ukazuje, že ačkoli se počet domácností, které příspěvek na bydlení čerpaly, zvýšil, jejich podíl na všech domácnostech s nárokem se naopak snížil. Příspěvek na bydlení totiž zdaleka nečerpají všichni, kdo na něj mají nárok.

„Většina domácností o příspěvku ví, ale mnohé o něm mají špatné informace a chybně usuzují, že na příspěvek nárok nemají. Pro některé také nepředstavuje dostatečnou sumu, a to i přes navýšení. Pravděpodobně je odrazuje i velká administrativní náročnost žádosti,“ vysvětluje důvody nedostatečného čerpání příspěvku spoluautor studie Filip Pertold.

Nárok na příspěvek a čerpání příspěvku před a po zvýšení normativu

Pokryje příspěvek nároky domácnosti?

Zvyšování normativu mělo kompenzovat domácnostem vyšší náklady na bydlení. Tento cíl se však podařilo splnit jen částečně. Studie dokládá, že ačkoli se zvýšení normativu v mnoha domácnostech do výše příspěvku promítlo, nárůst výdajů na bydlení to zdaleka nepokrylo. Například u domácností, kterým podíl výdajů na bydlení v čistém příjmu vzrostl o 15procentních bodů, navýšený příspěvek v průměru nenahradil ani pětinu takto zvýšených výdajů.

Nárok na příspěvek a čerpání příspěvku, podle ekonomické aktivity

S větším podílem důchodců?

Nejpočetnější skupinu mezi domácnostmi, které mají nárok na příspěvek, i těmi, co příspěvek čerpají, tvoří důchodci. Z analýzy vyplývá, že podíl důchodců, kteří mají na příspěvek nárok, ve sledovaném období nijak výrazně nevzrostl. Na rozdíl od ostatních demografických skupin však na zvýšení normativu reagovali nejaktivněji a začali ho čerpat ve větší míře. A to i přes relativně složitou administrativní zátěž. 

„Zjištění poukazují na dlouhodobý nepoměr mezi nárokem na příspěvek na bydlení a jeho skutečným čerpáním. Řešením by bylo zvýšení informovanosti ohledně podmínek nároku, výrazné snížení administrativy spojené s žádostí o příspěvek a navýšení normativu tak, aby lépe odpovídal rostoucím cenám energií,“ shrnuje razantně doporučení plynoucí ze studie její spoluautor Petr Pleticha.

Studie vznikla ve spolupráci s PAQ Research a s podporou Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV21. Celý text a více grafů zde

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Vytápění domu a zdroje tepla

Foto: MŽP ČR

Nová zelená úsporám Light. Peníze dostanete předem. Šanci mají ti nejzranitelnější

Příjem žádostí běží, ale s podporovanými úpravami domů bylo možné začít již od 12. září loňského roku. Nová zelená úsporám Light má tentokrát pomoci domácnostem seniorů a dalším nízkopříjmovým skupinám obyvatel, aby se snáze vyrovnaly s rostoucími cenami energií. Zajímavé mohou být i nejrůznější kombinace podpor.…

REKLAMA