REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Impozantní architektonickou památkou se může stát technický objekt i v dnešní době

S projektem „Vodojem Ohrazenice“ jsem byl osloven v roce 2016, když se připravovalo technické řešení opláštění koule vodojemu o průměru 8 m. Jako firma jsme byli dotázáni, zda umíme tento tvar pokrýt a jaké by bylo řešení. Projekční kanceláři Profes Projekt, panu Chválovi, jsem nabídl řešení pomocí speciálně tvarovaných kosočtvercových kazet vyrobených na míru daného průměru.
Zdroj: RHEINZINK ČR

Řešení pomocí speciálně tvarovaných kazet se drželo až do konce roku 2018, kde jsme byli nuceni najít jiný způsob pokládky z důvodů dilatace konstrukce a hlavně určení velmi krátkého termínu na výrobu a montáž opláštění. Pro finální opláštění byly nakonec zvoleny velkoformátové kosočtvercové šablony vyrobené mateřskou firmou RHEINZINK GmbH, kde jsme mohli maximálně zkrátit termín výroby a uvolnit tak realizační firmě delší čas na samotnou pokládku šablon. 

Koule vody, či fotbalová trofej?

Architektonickou vizí věžového vodojemu bylo, jak mi řekl pan architekt Sláma: „šest tryskajících pramenů svírajících kuličku - pomyslnou kouli vodojemu“. Plány na futuristický design byly dobře přijaty všemi zúčastněnými a dokonce byly potvrzeny v anketě občanů. Na slavnostním otevření na podzim roku 2019 panovalo proto velké nadšení. Vodojem připomíná slavnou trofej pro vítěze mistrovství světa ve fotbale, ale vizuální shoda je čistě náhodná a v Turnově a okolí je vnímána s humorem. Důležitý je krok kupředu v modernizaci systému pitné vody, který umožní spolehlivé zásobování z hygienicky bezpečných zdrojů.

Zdroj: RHEINZINK ČR

Vodojem je umístěn nad obcí Ohrazenice a tvoří svým vzhledem dominantu viditelnou z velké dálky. Všimnout si jí mohou hlavně řidiči projíždějící po rychlostní komunikaci R10 na trase Turnov - Liberec. Součástí objektu vodojemu jsou i dva pozemní objekty, které mají válcové střechy pokryté dvojitou stojatou drážkou ze svitku RHEINZINK- prePATINA blaugrau. Tyto objekty jsou vidět přímo v areálu vodohospodářského zařízení.

Jak na to

Konstrukce samotného vodojemu je ocelový svařenec z tloušťky plechu 10 mm, který se vyráběl na místě. Dlouho před začátkem prací na kouli vodojemu byly vztyčeny svislé betonové sloupy sevřené ve výšce 16,8 m betonovým prstencem (výška ochozu vyhlídky), do kterých měla být usazena koule vodojemu. Pro další průběh prací bylo důležité sejmout přesný otisk lůžek pro nosné čepy a vytvořit pevnou matrici, která se přenesla na zem. Do této matrice se vyrobila koule vodojemu z jednotlivých plátů ocele. Tím se zajistilo, že při finálním usazení koule padnou čepy přesně do svých pozic na betonových sloupech. Váha prázdné koule vodojemu je i s opláštěním 35 t (maximální hmotnost včetně 150 m3 vody bude 185 t).

Zdroj: RHEINZINK ČR

Už při realizaci polotovaru koule se pamatovalo na ukotvení nosného roštu pro opláštění. Na surový svařenec se navařila závitová pouzdra M10, do kterých se následně našroubovaly závitové tyče pro vynesení nosníků. Celkový počet matic byl cca 1404 kusů a stejný počet závitových tyčí. Rozmístění vycházelo z podrobného návrhu nosného roštu, který navrhla firma ILTEGRO spol. s r.o., Hradec Králové a projektově zpracovala firma FACIATA PROJEKT s.r.o., Ostrava. Když koule prošla kompletní antikorozní ochranou, mohl se zahájit proces montáže nosného roštu. Zahájení proběhlo našroubováním závitových tyčí M10x250 do předem připravených závitových pouzder a jejich zajištěním. Tyče trčely do prostoru jako ostny ježka, svinutého do klubíčka. Přes závitové tyče byla na povrch koule vodojemu nalepena vrstva tepelné izolace KAIFLEX pás ST PL 50 R-SK 2x50 mm a vodotěsně zajištěna po celé ploše koule včetně otvorů okolo závitových tyčí, což byl požadavek projektu.

Pro kouli byl stanoven celkový počet nosníků na 72 svislých řad. Jednotlivé svislé řady byly tvořeny hliníkovým OMEGA profilem 120x20x2 mm skrouženým v požadovaném rádiusu. Jedna řada se skládala ze čtyř jednotlivých kusů. Jednotlivé nosníky se montovaly na závitové tyče pomocí 2 ks samojisticích matic s podložkami. Ve vodorovném směru byly svislé nosníky z OMEGA profilů vyztuženy hliníkovými jekly o rozměrech 40x30x2 mm s délkou odpovídající jejich umístění. Při montáži se hlídala vzdálenost nosníku od těla vodojemu a zároveň dodržování kulovitosti výsledného tvaru. Průměry finálního tvaru na jednotlivých vrstevnicích by se měly blížit průměrům podle projektu, aby tomu odpovídaly jednotlivé obvody stanovované pro výrobu šablon. Po finální montáži nosného roštu mohla proběhnout kontrola všech rozměrů, z nichž se stanovil i výsledný rozměr šablon pro výrobu. Do výroby v Německu šlo celkem deset rozměrů s celkovým počtem 612 kusů kosočtvercových šablon. Šablony jsou vyrobeny z tabulí RHEINZINK- prePATINA blaugrau tloušťky 1,00 mm.

Zdroj: RHEINZINK ČR

Titanzinek RHEINZINK poskytuje jistotu dlouhé životnosti, nenáročnosti na údržbu a odolnosti vůči vlivům počasí, zejména krupobití, což je v této exponované poloze zvláště výhodné. RHEINZINK- prePATINA blaugrau vytváří po celou dobu své životnosti přírodní patinu, která bude harmonizovat barevné tóny opláštění míče s betonovými podpěrami.

Princip kladení šablon spočívá v tom, že šablony mají po obvodu jednoduchou ležatou drážku orientovanou ve spodní části směrem dovnitř a v horní části směrem ven. Šablony se do sebe zavlékají, takže jsou po celém obvodu zajištěny mezi sebou. Spoje jednotlivých šablon jsou orientovány po spádnici, povrch koule je proto odolný proti stékající vodě a větru. Před zavlečením další řady se do spoje vkládají příponky, kterými se kotví šablony do nosníků pomocí nýtů. Rozteče nosníků jsou přímo vázány na rozměry šablon, takže vždy pod každou šablonou prochází odpovídající počet nosníků pro kotvení. Kladení šablon začíná dole u paty a postupným rozměřením jednotlivých řad se stoupá směrem k vrcholu. Šablony byly kladeny v 17 řadách, kde v jedné řadě bylo 36 ks šablon v konkrétním rozměru. V průběhu montáže se kontroluje umístění jednotlivých šablon na nosném roštu, aby jednotlivé řady mezi sebou po obvodu navazovaly. Jedná se o velmi pečlivou a zdlouhavou práci, která se musela několikrát opakovat, aby se docílilo maximální možné přesnosti.

Zdroj: RHEINZINK ČR

Technický a architektonický úspěch

Opláštění koule bylo dokončeno dne 6. 6. 2019. Ve vrcholu koule byly ponechány volné otvory pro oka na zavěšení na jeřáb. Technicky náročná práce byla u konce a nastal vzrušující den, kdy jeřáb zvedl přibližně 35 tunovou kouli do více než dvacetimetrové výšky. Po půl hodině se obrovská koule usadila s milimetrovou přesností do lůžek v betonových sloupech. Poté bylo dokončeno oplechování okolo sloupů a uzavřeny otvory pro oka. Na kouli v dolní části navazuje schodiště a na vrcholu koule je ventilační průduch. Okolo obou prostupujících konstrukcí bylo provedeno lemování ve vazbě na krytinu.

Lehce zakřivené sloupy s vyhlídkovou plošinou tvaru „pasu“, zdánlivě zlehka podepírající třpytivou kouli vody, působí nesmírně elegantně a místní jsou na vodojem právem hrdi. Vodojem v Ohrazenicích u Turnova získal 2. místo v anketě Cena veřejnosti mezi padesáti stavbami v soutěži Karla Hubáčka - Stavba roku 2020 Libereckého kraje.

RHEINZINK ČR, s.r.o.

logo
Fügnerova 1511
290 01 Poděbrady

telefon: 602 177 533
e-mail: info@rheinzink.cz

web: www.rheinzink.com/countries/cz/

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Stavba

Foto: Tomáš Slavík

Radikální přestavba. Půdní byt s černým boxem

Nové řešení je radikální rekonstrukcí půdní vestavby z 90. let minulého století, realizované v domě ze 30. let téhož století. V tomto případě tvoří těžiště bydlení „černý box“, jež jasně vymezuje funkce bydlení a fungování dispozice včetně spojené kuchyně, jídelny a obývacího pokoje.

Zdroj: PEXELS

Bezpečný domov a mapa kriminality představená na veletrhu FOR ARCH

Již 34. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH (19. až 23. 9.) odstartoval seminářem Bezpečný domov. V široké nabídce doprovodných programů veletrhu má tato akce již své čestné místo. Aktuálně zaujala přítomné svým dalším vývojem aplikace Mapa kriminality a novými informacemi…

Yogapoint - foto BoysPlayNice

Místo pro praktikování jógy ve volné přírodě

Cílem budování Yogapointů bylo zatraktivnit veřejný prostor v Moravskoslezském kraji v souladu s přírodou a zároveň motivovat lidi ke zdravějšímu životnímu stylu, k pobytu a relaxaci v přírodě. Umožňují volnočasovou aktivitu vyznavačů jógy a zároveň zatraktivňují místa, kde byly…

Foto: BoysPlayNice

Znovuoživený kostel v Olomouci opět slouží lidem

Zrekonstruovaný Červený kostel a nový objekt, který je spojnicí mezi původní sakrální stavbou a objektem ředitelství knihovny tvoří smysluplný celek a jasně vytyčuje funkce jednotlivých částí. Vzniklá piazzetta oživila nově vytvořený prostor a otevírá pohled na tyto objekty.

REKLAMA