REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Městské muzeum Česká Třebová - rekonstrukce a přístavba s dotací EU

Rekonstrukcí muzea získalo město odpovídající prostory pro bohaté sbírky historických artefaktů. Součástí projektu je i realizace přístavby s přednáškovým sálem a bezbariérovým přístupem.
Městského muzeum Česká Třebová - rekonstrukce a přístavba s dotací EU, zdroj: dotaceeu.cz
Městského muzeum Česká Třebová - rekonstrukce a přístavba s dotací EU, zdroj: dotaceeu.cz

Prostory pro bohaté sbírky historických artefaktů

Návštěvníci si mohou prohlédnout legendární Velorexy, jejichž konstruktéři se v České Třebové narodili, další části expozice se zaměřují na stále zamýšlený průplav Labe – Dunaj – Odra a nechybí samozřejmě ani expozice věnovaná železnici.

Město Česká T řebová se dlouhodobě zabývalo otázkou vybudování vhodných prostor pro činnost m ěstského muzea. Jednou z možných alternativ se jevila obnova nevyužívané kulturní památky – klasicistního domu č.p. 11 v ul. Klácelova v historickém jádru města.

V uplynulých desetiletích byly snahy o provedení její rekonstrukce, ale díky vleklým soudním sporům o vlastnictví budovy nedošlo k jejich naplnění. V 80. letech 20. století byly v této nemovitosti provedeny negativní stavební zásahy takového rozsahu, že jejich odstranění a následná obnova představovala pro vlastníka, kterým se stalo Město Česká Třebová, významné finanční náklady. Snahy o využití tohoto objektu pro muzeum však přetrvávaly.

V roce 2010 požádal vlastník - Město Česká Třebová o dotaci z evropských fondů z Programu ROP NUTS II Severovýchod v roce 2009 byl také zpracován stavebně - historický průzkum budovy Společnost KIP s.r.o. Litomyšl zpracovala projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení a v roce 2010 bylo vydáno stavební povolení. Na jaře 2011 bylo p řistoupeno k provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Vítězem výběrového řízení se stala stavební firma První litomyšlská stavební a.s., Litomyšl.

Současně se stavbou byl zahájen záchranný archeologický výzkum v so uladu se zákonem 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění výzkumu bylo objeveno mnoho archeologických nálezů (střepy, kachle ale též základy původní zástavby a pod). Archeologický výzkum tak dokládá po čátky města do doby 13. století.

"Díky možnosti čerpání evropské dotace z programu ROP – NUTS II Severovýchod se tak naplní p řání mnoha obyvatel České T řebové – mít kone čně ve městě důstojné prostory pro muzeum," uvádí v komentáři ke stavbě Mária Turayová, MěÚ Česká Třebová.

Zdroj: text o budově a záměrech města Mária Turayová, MěÚ Česká Třebová

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Architektura

Obnova památkových objektů úpravny uhlí v Žacléři , foto dotaceeu.cz

Obnova památkových objektů úpravny uhlí v Žacléři

Předmětem projektu s dotací EU byla obnova památkových objektů úpravny uhlí (st.parcela č.259 v k.ú. Lampertice), spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže (stavební parcela č.318 v k.ú. Lampertice) hlubinného uhelného dolu Jan.

Foto: Mateusz Zajkowski

Dům utopený v lese. Fasádu má ze dřeva a plechu

Téma splynutí stavby a přírody se v architektuře opakuje často. Polští architekti využili při stavbě rodinného domu, zasazeného do borovicového háje, několik zajímavých řešení, které interiér kompaktní stavby v mezi stromy doslova utopily.

Ilustrační obrázek Zdroj: AdobeStock - petr84

Městský architekt je důležitý moderátor výstavby v území. Mělo by ho mít každé město, říká starosta

Jakou roli hraje městský architekt v plánování měst a jeho investic? Proč by každé město mělo mít svého architekta? Jaký je jeho přínos? A je městský architekt pouze výsadou velkých měst? Vydali jsme se to s redakcí zjistit do nevelkého města na severovýchodě Čech – Červeného Kostelce. Povídali jsme si se starostou…

Budova Labské filharmonie v Hamburku © Fotolia.com - dietwalther

Nová budova Labské filharmonie je návštěvnickým magnetem Hamburku

Před pěti lety, 11. ledna 2017, byla slavnostně otevřena jedna z nejunikátnějších staveb uplynulé dekády, nová budova Labské filharmonie v Hamburku. Dominanta přístavního města, jejíž střecha připomíná rozbouřenou hladinu Severního moře, se přitom nerodila snadno. Plánovaná doba výstavby se protáhla na trojnásobek,…

REKLAMA