REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

SIA ČR - Rada výstavby

Zpět k nadřazené kategorii „Svazy, spolky, komory“

Zařazené firmy (6)

Česká asociace konzultačních inženýrů Praha

Neziskové zájmové sdružení fyzických a právnických osob, které na základě příslušných oprávnění poskytují profesní, projektové, konzultační, inženýrské a odborné služby ve stavebních a souvisejících oborech; asociace podporuje rozvoj konzultačního inženýrství, prosazuje přijatelné podmínky pro výkon této profese a své činnosti koordinuje v rámci mezinárodních inženýrských struktur (FIDIC, EFCA)

Česká komora architektů Praha

Profesní komora, stavovská profesní organizace, 3000 autorizovaných architektů

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Praha

Zajišťování průběhu autorizací stavebních inženýrů a techniků

Česká společnost pro stavební právo Praha

Právnický spolek pro oblast soukromého a veřejného práva sdružuje cca 100 členů; člen Evropské společnosti pro stavební právo; výměna informací

SIA ČR - Rada výstavby Praha

SIA ČR - Rada výstavby je sdružení právnických osob, které vědomy si skutečnosti, že nevládní, neziskové a profesní právnické osoby působící na úseku architektury, výstavby a stavebnictví v ČR musí koordinovat svoje úsilí, aby veškerá opatření v řízení, ekonomice, technice a právním řádu, veřejné správě a občanské společnosti působila souladně a uspořádaně, se k naplnění tohoto úkolu po vstupu ČR do EU dohodly pokračovat ve sdružení SIA ČR Rada výstavby

Svaz zkušeben pro výstavbu Praha

Svaz zkušeben pro výstavbu je samostatné zájmové sdružení fyzických a právnických osob, které se zabývají zkušebnictvím a péčí o jakost v oboru výstavby; spolupracuje s orgány státní správy a s profesními svazy, má 34 členů; předmětem činnosti je uplatňování zájmů a skutečností svých členů vůči orgánům správy při tvorbě resp. novelizaci obecně závazných a jiných předpisů v oboru výstavby se zaměřením na řízení jakosti; úzká spolupráce s časopisy Stavitel, Stavební kontakt, Stavební listy, Stavebnictví a interiér

REKLAMA
REKLAMA