REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Živice

také asfalt

Zpět k nadřazené kategorii „Pojiva“

Zařazené firmy (19)

ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o. Vsetín

Výstavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací, mostů, podchodů, parkovišť, zpevněných ploch, aplikace živičných povrchů; zemní, betonářské a sanační práce; venkovní kanalizace; služby nákladními automobily a stavební mechanizací; prodej asfaltových směsí; poradenská a projekční činnost v oblasti dopravního stavitelství

Bohemia Asfalt, s.r.o. Tábor

Výroba asfaltových směsí

COLAS CZ, a.s. Praha

Silniční stavitelství: výstavba, rekonstrukce, opravy pozemních komunikací a mostů; těžba kamene; výroba drceného kameniva a modifikovaných asfaltů

DAP, a.s. Praha

DAP - dlaždičsko asfaltérské práce; dlažby: výstavba pěších zón, rekonstrukce mozaikových chodníků, zámková dlažba; asfalty: pokládka asfaltových ploch, opravy výtluků

D 5, a.s. Třinec Frýdek-Místek

Provádění bytových, občanských a průmyslových staveb, výstavba komunikací, výroba a pokládka živičných směsí, provádění tepelných izolací, vzduchotechniky, elektromontáže, práce s vysokotlakým vodním paprskem, návrhy interiérů, výroba a opravy ocelových konstrukcí, mostních drážních konstrukcí, rozváděčů, výroba a rekonstrukce bazénů, koupališť i v nerezovém provedení, žárotechnické práce, vyzdívky pecí

EUROVIA CS, a.s. Praha

Komplexní výstavba a rekonstrukce dálničních, silničních a městských komunikací, železničních tratí a vleček, tramvajových tratí, mostních objektů, parkovišť a dalších zpevněných ploch, komunikací a ploch v průmyslových areálech, skládek komunálních a průmyslových odpadů, inženýrských sítí; provádění zemních prací; zkušebnictví - laboratoře betonu, živic a zemin

Jihočeská obalovna, s.r.o. České Budějovice

Výroba a dodávka všech druhů živičných obalovaných směsí

NOVOPHALT, s.r.o. Brno-město

Výroba modifikovaných asfaltů

OBALOVNA LETKOV spol. s r.o. Plzeň-jih

Výroba obalovaných asfaltových směsí

PARAMO, a.s. Pardubice

Zpracování ropy - výroba asfaltů a asfaltových izolačních materiálů: asfalty silniční, stavebně-izolační, asfaltové emulze, suspenze, asfaltové laky, tmely

PDC SIMOST s.r.o. Brno-město

Speciální silniční práce - údržba komunikací, parkovišť a letištních ploch, zalívání dilatačních spár a trhlin, opravy spár tramvajových tratí; výhradní distributor a aplikátor technologie PDC pro ČR = patentovaný třífázový asfaltový těsnič/oživovač asfaltových povrchů

PITTNER Česká Lípa s.r.o. Česká Lípa

Pokládka vodovodních a kanalizačních řadů, zemní práce, odstraňování objektů, recyklace asfaltu, dopravní služby, výstavba ČOV a čisticích stanic

Porr a.s. Praha

Komplexní stavební činnost: pozemní stavby, dopravní stavby (silnice, mosty, železnice), vodohospodářské stavby (vodovody, kanalizace, teplovody, ČOV, protipovodňová opatření); inženýrská činnost; výroba, prodej a pokládka asfaltových směsí a litých asfaltů; projekční, geodetické a laboratorní práce

SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa

Provádění dopravních staveb - výstavba a rekonstrukce silnic a mostů; výroba a pokládka obalovaných směsí, ocelová mostní provizoria; výroba a zpracování betonu, vodorovné dopravní značení, výroba ocelových konstrukcí

SILASFALT s.r.o. Ostrava-město

Výroba asfaltových směsí dle ČSN 736121 a jejich prodej (AB, OK, AKM, AKD)

SILNICE.CZ s.r.o. Bruntál

Výstavba komunikací; výroba speciálních asfaltových emulzí vč. jejich aplikace; opravy propustků, vpustí, svodidel, krajnic

SILNICE GROUP a.s. Praha

Provádění dopravních a inženýrských staveb; recyklace za studena; výroba asfaltových směsí; nákladní automobilová doprava

Silnice Horšovský Týn, a.s. Domažlice

Provádění dopravních staveb; projektová činnost ve výstavbě; výroba a prodej obalovaných živičných směsí; silniční motorová doprava; podnikání v oblasti nakládání s odpady

ZAREA spol. s r.o. Praha

Prodej a pokládka zámkové dlažby firem BEST Kaznějov a BETA Olomouc; ruční dlaždičské práce, pokládka litého asfaltu