Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Bezpečnost herních a sportovních prvků na hřištích

Statistiky jsou neúprosné. Úrazy jsou obecně považovány za největší zdravotnický problém dětského věku. Ročně je v České republice hospitalizováno cca 30 000 dětí, z toho 9% (cca 2 700) pro úraz způsobený na dětském hřišti, resp. 8% (cca 2400) pro úraz způsobený na sportovišti.
Bezpečnost herních a sportovních prvků na hřištích

O „běžných“ zraněních na dětských hřištích (raději) nic nevíme.

Bohužel, stále existuje mnoho provozovatelů hřišť a sportovišť, kteří si neuvědomují svoji zodpovědnost za zdraví a životy dětí, které tráví svůj čas hrou či sportem na jimi spravovaném veřejném zařízení. Při tom nový občanský zákoník zavádí významné prodražení zejména v oblasti tzv. imateriální (nehmotné) újmy. V součtu se může jednat o miliónové roční renty, uvádějí zdroje, které zdůrazňují, že Nejvyšší soud už ocenil lidský život na zhruba deset miliónů korun.

Mnohé úrazy jsou způsobeny špatnou technickou kvalitou herních či sportovních prvků

Jistě, že je řada úrazů, které jsou způsobeny dováděním, či i přirozenou neukázněností dítěte, kterým rodič či dohlížející pedagog nedokáže vždy předejít. Mnohé úrazy jsou ovšem způsobeny špatnou technickou kvalitou - nesouladem s požadavky norem, nebo montážními závadami u herních či sportovních prvků na veřejných zařízeních (hřiště, sportoviště, tělocvičny). O tom svědčí nálezy České obchodní inspekce, která se bezpečnosti dětských hřišť v minulých letech věnovala a zhruba 30% dětských hřišť vykazuje nedostatky s ohledem na bezpečnost provozu. Naše zjištění jsou ještě horší, píše v tiskové zprávě Sdružení českých spotřebitelů.

ČOI každoročně odhaluje minimálně 30 % závadných hřišť

„Je smutné zjištění, že ne všichni provozovatelé hřišť důsledně dodržují povinnosti stanovené příslušnými předpisy k zajištění bezpečnosti dětí a snížení rizika úrazů na minimální možnou míru. A to i přesto, že se v případě herních prvků a zařízení dětských hřišť jedná o výrobky určené pro snadno zranitelné uživatele. Proto budou kontroly pokračovat i v dalších měsících,“ řekl Vladimír Velčovský, ústřední ředitel ČOI v roce 2013.

Pravidla pro bezpečné provozování

„Během víceletého působení Sdružení českých spotřebitelů a zejména Profesní komory SOTKVO v této oblasti již mnoho provozovatelů chápe, že k zajištění bezpečného provozu je třeba dodržovat několik zásadních principů. Bylo k tomu postupně připraveno více osvětových publikací, včetně stručné „metodiky“ pro bezpečný provoz“, řekl na tiskové konferenci ředitel Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal.

Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci vydávají příručku správné praxe:

Bezpečné provozování dětských a sportovních hřišť, sportovišť a tělocvičen

Zajištěním technických parametrů herních prvků a správných podmínek provozování lze míru rizika maximálně snížit.

Zajištěním odpovídajících technických parametrů herních a sportovních prvků a vybavení a také zajištěním správných podmínek provozování zařízení lze míru rizika maximálně snížit. Cílenou prevenci rozvíjíme na základě evropských norem pro zařízení dětských hřišť a pro sportoviště a tělocvičny. Technické normy definují bezpečnostní požadavky na herní a sportovní prvky, jejich vzájemné bezpečné umístění na hřišti a sportovišti, základní podmínky správného provozu, např. zajišťování kontrol zařízení, i metodiky zkoušení.

Použití norem je ovšem v principu dobrovolné - proto naše sdružení (Sdružení českých spotřebitelů, SČS) s partnery vyvíjí a prosazuje taková opatření, která jejich použití v co nejširší míře propagují a podporují. Shoda s normami je totiž zcela zásadní - bez dodržování norem nelze spolehlivě zajistit bezpečný provoz hřiště či sportoviště, uvádí v tiskové zprávě Sdružení českých spotřebitelů.

První ověření již u nového zařízení

Již u nového či přejímaného zařízení provozovatel „musí“ ověřit nezávislým subjektem, že instalace herních a sportovních prvků a bezpečných povrchů odpovídá evropským normám; součástí nezbytného provozního řádu musí být třístupňová kontrola provozu hřiště a sportoviště, včetně stanovené osobní odpovědnosti za jejich provádění a za bezpečnostní stav hřiště a sportoviště; zmíněnou pravidelnou (roční) odbornou technickou kontrolu, musí provádět certifikovaná osoba – subjekt nezávislý na výrobci/dodavateli prvků či na provozovateli; kontrolou zjištěné závady musí být bezodkladně opraveny.

Značka kvality „Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz“.

Značka je licencí zpřístupněna žadatelům, kteří chtějí prokázat splnění a následné dlouhodobé dodržování shody provozovaných herních a sportovních prvků s požadavky legislativy a evropských norem, a i bezpečný provoz celého zařízení (tj. dětského hřiště, sportoviště, tělocvičny či podobného zařízení).

Seznam ověřených hřišť a další informace.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Hornbach

Letní stavby v zahradě pro vás i vaše děti

Letní období je časem pro dobrodružství a pobyt v přírodě. Kouzelnou lesní krajinu či tajemnou zahradu s nejrůznějšími stavbami a herními prvky můžete vytvořit i doma. Stačí trochu fantazie a celý svět vám leží u nohou.

Nechte dítě, aby se podílelo na zařizování dětského pokoje

Nechte dítě, aby se podílelo na zařizování dětského pokoje

Zařízení pokoje vašeho dítěte má na jeho vývoj větší vliv, než si myslíte. Prostředí, kde dítě vyrůstá, by mělo být zdravé a bezpečné. Stejně tak by ale mělo poskytnout prostor pro hraní a být povzbuzující pro učení i odpočinek. Zohledněte velikost místnosti, její uspořádání a barvu. Dobře uděláte, když děti…