REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Konstrukce a statika domu jde ruku v ruce s architekturou

Ve květnu se svým návštěvníkům otevřely unikátní prostory sálu Přítomnost v domě Radost, tedy v žižkovském funkcionalistickém klenotu od autorského dua Josefa Havlíčka a Karla Honzíka, aby zde hostily již třetí přednášku z cyklu Belgická inspirace, který pořádá spolek KRUH. V rámci tohoto cyklu zajímaví a inspirativní hosté z Vlámska, Valonska a Bruselu představují svůj progresivní přístup k architektuře, který by se mohl stát inspirací i pro Českou republiku.

Květnová přednáška představila statika Guye Moutona. Na programu bylo i povídání Johannese Robbrechta, vlámského architekta z Gentu, pro jehož tvorbu je typická úzká spolupráce s umělci, díky čemuž přibližuje architekturu ještě blíže k pomyslné hranici čistého umění. Pro nepřízeň osudu v podobě zrušených letů z Bruselu musela být ovšem tato část programu bohužel zrušena.

Návštěvníci ovšem nemuseli odcházet zklamaní, druhý pozvaný host, významný statik Guy Mouton, dokázal program vyplnit dokonale. Pro jeho práci je typická především bezbřehá odvaha, která mu dovoluje posouvat statické možnosti materiálů a konstrukcí až za hranu představitelného.

Sports Center de Boerekreek, Sint-Jan-in-Eremo od studia Coussée & Goris architecten. Zdroj: Mouton.eu

Konstrukce i architektura musí mít svůj koncept

Ve své přednášce se zaměřil především na vztah konstrukčního konceptu v architektonickém díle a toho, jak může dobře zvolený konstrukční koncept posílit výslednou architekturu. To demonstroval na dvouvrstvém pojetí architektury, kdy první vrstva, samotná konstrukce struktury je základ, od jehož kvality se následně může odvíjet vrstva druhá, čistě architektonická, kterou lze již snadněji přetvářet a modelovat. Samotná struktura ovšem může do podoby architektury významně vstupovat a v mnoha případech, jak dokládaly představené projekty, může být struktura architekturou samotnou.

„Filozofie projekční kanceláře Mouton je taková, že konstrukci je třeba chápat jako součást architektury a stejně jako architektura musí mít svůj koncept. Kromě toho je konstrukce často neoddělitelnou součástí architektury a hraje hlavní roli ve vnímání celého návrhu. Naším cílem je vyvíjet pro každý projekt zvlášť silný konstrukční koncept a zároveň se podílet na výsledné podobě návrhu,“ říká Guy Mouton.

Tento přístup Guy Mouton zcela čitelně promítá do své tvorby, jak bylo možné vidět v představených projektech, na kterých se podílel. Například v jízdárně centra Sports Center de Boerekreek v Sint-Jan-in-Eremo, kterou navrhlo studio Coussée & Goris architecten, je krov střechy od Guye Moutona nedílnou součástí samotného architektonické výrazu stavby.

Port House v Antverpách od Zaha Hadid Architects a Bureau Bouwtechniek Zdroj: Mouton.eu

Stejně tak v případě dalšího představeného projektu, knihovny De Krook v centru Gentu, tvoří design budovy z velké části samotná nosná konstrukce. Vnitřní prostor je doslova modelován řadami exponovaných nosných ocelových sloupů rozdílných průměrů, které vytvářejí unikátní a překvapivě intimní atmosféru. Z vnějšku zaujme budova masivními konzolami a surovou ocelovou strukturou fasády.

Poslední představený projekt ovšem dalece překonal všechny ostatní. Byl jím Port House v Antverpách od světoznámého studia Zaha Hadid Architects, na kterém se Guy Mouton také velmi významně podílel.

Přibližně 100 metrů dlouhá, 25 metrů široká a čtyři patra vysoká skulpturální skleněná struktura se zde vznáší nad rekonstruovanou budovou bývalé hasičské stanice a vytváří jasně identifikovatelnou dominantu přístavu přesně tak, jak bylo záměrem. Hlavní konstrukční elementem je zde nepravidelný betonový prstenec, na kterém spočívá samotná konstrukce prosklené části budovy. Tento prstenec je usazen ve výšce 28 metrů na masivní betonové „noze“ na jižní straně stavby, betonovém jádru s výtahy a čtyřech subtilních ocelových podpěrách na severní straně, které se spolu s výtahovým jádrem prolínají s původní stavbou hasičské stanice a protínají prosklený strop atria stanice, který zde byl v rámci rekonstrukce taktéž doplněn. Sklon těchto čtyř podpěr, autory nadneseně nazvaných „rozložená kancelářská sponka“, byl zvolen pro docílení ideálního přenosu vertikálních i horizontálních sil do základů stavby. Stejně tak požití speciální konstrukce na bázi Virendeelova nosníku pod jižní částí skleněné nástavby bylo výsledkem důkladných propočtů laterálních sil působících na stavbu. Zvlněná fasáda na severním konci nástavby složená z trojúhelníkových skleněných segmentů odráží měnící se barevné tóny oblohy a okolí stavby v průběhu dne.

Budova knihovny De Krook, Gent od atelierů Coussée & Goris architecten a RCR Aranda Pigem Vilalta. Zdroj: Tisková zpráva KRUH

Stavba slouží jako sídlo přístavní správy Antverp, která zde spravuje druhý největší v Evropě, a našlo v ní své nové pracoviště na 500 zaměstnanců. Kromě toho se také stala cílem mnoha turistů i místních, pro které je stavba nezpochybnitelným symbolem města. A to zcela právem.

Brusel v Praze: Belgie inspirací pro Česko

Další přednáškou v rámci tohoto cyklu, na kterou mohou návštěvníci zavítat, bude 6. června prezentace dvojice bruselských architektonických atelierů Xaveer de Geyter a Nu architecturur a uskuteční se již tradičně v prostorách CAMPu v budově IPR Praha. Cílem této a dalších přednášek je zprostředkovat zahraniční zkušenost českému publiku a ukázat, že kvalitní současná architektura může vzniknut v malé zemi a projevovat se bez zbytečné okázalosti.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Architektura

Zdroj: Fotolia.com

Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Možná vás napadlo, že právě váš dům vykazuje takové hodnoty, že by si zasloužil být kulturní památkou. Jak jej památkou vyhlásit? Jak zažádat a komu? Jak celý proces prohlášení stavby kulturní památkou probíhá? A jak zjistit zda právě tato stavba má šanci na zápis mezi kulturní památky? Poví nám pracovník NPÚ Matěj…

Foto: BoysPlayNice

Rodinný dům v Nučicích: Tři objemy spojené do jedné stavby

Jaké uspořádání má mít rodinný dům? A je vůbec taková otázka položena správně? Pohoda a příjemná atmosféra přece může vznikat i ve zdánlivě nesourodé formě, jen pokud její dimenze dostatečně respektují nároky svých obyvatel. A dílem o tom je i projekt rodinného domu v Nučicích. Tři nesourodé stavební části, navíc z…

foto: Jakob Gate, Jeppe Michael

Mobilní sauna: Zážitek, který si můžete dopřát kdekoli

Sauna a saunování není pro obyvatele severských zemí jen nějakou libůstkou. Je součástí životního stylu, odrazem života a jeho filozofie, která si nachází místo i u nás. Nejde úplně o nástroj rekreace, svalové relaxace, instantního zdraví – byť tím vším je – ale spíše o proces duchovní, související s celkovou očistou…

Foto: Chytrý dům, s.r.o.

Pasivní rodinný dům ze dřeva na hraně strmého svahu

Vypořádat se se strmým svahem je pro architekta výzvou. Ateliér Sféra se tohoto úkolu zhostil na výbornou. Výsledkem je příjemná třípodlažní dřevostavba v pasivním standardu zapuštěná do terénu s přímým vstupem do zahrady.

Foto: FORCE4 Architects

Cihlový dům formuje vše dobré: jednoduchost, styl a spokojenost

Originální přístup k zaběhlému konceptu, silný důraz na identitu stavby, zapracování principů udržitelnosti. A jistě ještě mnohem víc. Prostorný rodinný dům z Rudersdalu se přitom nesnaží cíleně vymykat, reflektuje spíše snahu přidržet se osvědčených prvků. Činí tak ale natolik rafinovaně, že je ve výsledku…

REKLAMA