Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Nejvýše položené ozdravovny v ČR mají fasádu a střechu PREFA Aluminiumprodukte

V nadmořské výšce 1050 m v Peci pod Sněžkou se novotou blýská opláštění dvou zrekonstruovaných staveb Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov – Mělnické boudy a chaty Salomon. Obě budovy stojí v těsné blízkosti a jsou typickými horskými objekty v samém závěru peckého údolí. Mělnická bouda je pak nejvýše položenou ozdravovnou v ČR.

Původní fasádní opláštění z dřevěných palubek a střešní krytina tvořená bitumenovým šindelem již nevyhovovaly funkčně ani vzhledově. Při výběru nových materiálů byl kladen důraz na estetiku a vhodnost do náročného klimatického prostředí. Upřednostněn měl být systém nevyžadující v budoucnu žádnou pravidelnou údržbu. Vedení dětských ozdravoven se proto rozhodlo z důvodů dlouhých materiálových záruk a dlouhé životnosti použít k rekonstrukci materiály od firmy PREFA Aluminiumprodukte, a to jak na střešní, tak na fasádní plochy obou objektů.

Funkční krása střešního pláště

Střechy Mělnické boudy i chaty Salomon jsou si tvarově i technicky velice podobné. Jedná se o provětrávané sedlové střechy s polovalbou doplněné pultovými vikýři, které jsou u chaty Salomon po téměř celé šíři střešních rovin. Konstrukce střešního pláště je provedena jako zateplená dvouplášťová. Nasávací otvory jsou umístěny průběžně podél všech okapních hran, odvod vzduchu probíhá celé délce hřebene prostřednictvím speciálního odvětrávacího hřebene PREFA Jet-Lüfter. Střešní plášť je tvořen systémem krokví s vyplněním tepelnou izolací, pojistnou difúzní fólií, větranou vzduchovou mezerou z kontralatí, plným bedněním z prken, separační vrstvou a finální lehkou krytinou z hliníkového plechu.

Na nově provedené střešní konstrukce byla vzhledem k větrnému a sněhovému zatížení vybrána drážkovaná střešní krytina PREFALZ stucco v antracitové barvě P.10., na kterou firma PREFA Aluminiumprodukte poskytuje standardně 40letou záruku, a to nejen na jakost materiálu, ale i na stálobarevnost. Pásy drážkované krytiny (šáry) rozvinuté šíře 500 mm jsou spojené na dvojitou stojatou drážku a do plného záklopu kotveny pomocí systémových nerezových pevných a posuvných příponek (podle požadavků ČSN 73 3610), které zajistí jednak spolehlivé přikotvení krytiny k podkladu v extrémních vysokohorských podmínkách a také možnost dilatace materiálu při velkých teplotních změnách. Šáry překročily svou délkou u obou objektů hranici 10 m (10,5 m). Pokládka takto rozměrných pásů v nadmořské výšce 1050 m, kde obvykle vane silný vítr, není zcela jednoduchá.

Přednosti plechu Prefalz

Prefalz je svitkový plech ve vynikající falcovací kvalitě (H 41). Je předurčen k individuálnímu a kreativnímu řešení střech a fasád. Díky své ohebnosti se dá tvarovat snadněji než většina srovnatelných materiálů a nabízí proto projektantům a architektům téměř neomezené možnosti. Další výhodou je jednotnost, nebo lépe řečeno systémovost. Všechny použité střešní prvky jsou totiž z materiálu stejné kvality a ve stejné barvě, včetně svodů, lemování, atd. Působí a fungují proto jako jeden celek po celou dobu životnosti střechy. A při použití v náročných podmínkách je nutno zmínit i zatížitelnost, nosnost krytiny Prefalz dosahuje až 800 kg/m2.

Oplechování komínů, lemování prostupů, výlezová okna a veškeré další klempířské detaily (např. i parapety) jsou dodány ze stejného materiálu včetně použitých protisněhových zábran. Použité trubkové protisněhové zábrany jsou kotveny pomocí systémových svěrek na drážky. Žlaby a svody pro odvod dešťové vody nebyly instalovány. Přestože plochou oba střešní pláště překračují v součtu hranici 1000 m2 (chata Salomon 653 m2 a Mělnická bouda 693 m2), působí velmi kompaktním dojmem.

Odolná fasáda

Stejně jako na střešní plochy byly i na fasády obou objektů použity hliníkové prvky PREFA Aluminiumprodukte. Pro zachování horského rázu a při současném požadavku na absolutní bezúdržbovost padla volba na fasádní systém Sidings s designem světlého a tmavého dřeva. Jednotlivé lamely o rozměrech 138 x 2500 mm jsou namontovány svisle nebo vodorovně, a to s přiznanou podélnou i příčnou spárou ověřeným systémem pero-drážka. Fasáda je zateplená a odvětrávaná po celém obvodu obou horských objektů. Jako podklad pro Sidings byl použit hliníkový podkladní rošt, ke kotvení pak samovrtné šrouby.

Mezi hlavní výhody zavěšené provětrávané fasády patří jasná funkční separace jednotlivých vrstev, odolnost vůči všem povětrnostním vlivům, včetně UV záření a extrémně dlouhá životnost. Tím odpadá nutnost jakékoliv údržby štítových a nepřístupných ploch (vč. nátěrů) po dlouhá desetiletí. Další výhody těchto obkladů jsou nízká hmotnost (3,3 – 4,3 kg/m2), nehořlavost, zdravotní nezávadnost nebo možnost montáže na nerovný podklad, který je samozřejmě potřeba před pokládkou pomocí nosného roštu vyrovnat.

Klempířskou zajímavostí jsou oblouková nadpraží okenních otvorů u chaty Salomon, která musí navazovat na systém Sidings, respektovat odvětrávání a při tom plnit základní ochrannou funkci zamezující proniknutí deště a sněhu do spodních konstrukčních vrstev fasády. Technicky i architektonicky zdařilá finesa v kombinaci s hlubokým ostěním chrání okna obytných místností před nepříznivými vrtochy počasí a zlepšuje tepelně-izolační parametry budovy. Pravda se snížením množství intenzity přirozeného světla, pronikajícího do interiéru.

Kompletní realizaci střešního pláště a fasády na Mělnické boudě provedla trutnovská firma GOS cz s.r.o., Trutnov. Chatu Salomon realizovala společnost TESMEN s.r.o.

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.

logo
K Zelenči 2883/14
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

telefon: +420 234 496 501
e-mail: office.cz@prefa.com

web: cz.prefa.com

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Kvalitní, pevné a odolné hliníkové žlaby a svody

Kvalitní, pevné a odolné hliníkové žlaby a svody

Kvalitní okapový systém vyniká komplexní nabídkou všech potřebných komponent z vysoce kvalitního a nejlépe bezúdržbového materiálu. Vhodné je vybírat žlaby, svody a příslušenství ze stejného materiálu jako střešní krytinu. Zachováte tak funkčnost, dlouhou životnost a estetičnost.