REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Chodba bytového domu není skladiště! Odložené předměty ohrožují život obyvatel

Bytové domy mají v drtivé většině případů pouze jedno schodiště, a to mnohdy slouží jako tzv. chráněná úniková cesta. V případě požáru je to jediná cesta k záchraně, jediná cesta pro přežití.

Požáry v bytových a rodinných domech tvoří dle statistik HZS třetinu všech vzniklých požárů, při kterých je každoročně usmrceno několik osob, několik dalších desítek osob zraněno a hmotná škoda dosahuje výše až několika set miliónů korun. Hasiči z Pardubického kraje vnímají problematiku požární ochrany v bytových domech jako aktuální problém dnešní doby.

„Abychom společně předešli podobné události, jako byl požár výškového obytného domu v západním Londýně, provádějí hasiči z HZS Pardubického kraje v rámci státního požárního dozoru, od roku 2014, požární kontroly v bytových domech. Celkem bylo do dnešního dne provedeno na území Pardubic, Holic a Přelouče na 250 požárních kontrol,“ říká plk. Mgr. Miloslav Vašák, vedoucí oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP HZS Pardubického kraje.

Foto: HZS Pardubického kraje

Hořlavé předměty na chodbách a schodištích

Bytové domy mají v drtivé většině případů pouze jedno schodiště, a to mnohdy slouží jako tzv. chráněná úniková cesta. V případě požáru je to jediná cesta k záchraně, jediná cesta pro přežití. Podle zákona o požární ochraně a jeho prováděcích předpisů nesmí být v těchto prostorách umístěny žádné hořlavé látky a žádné předměty, které by bránily evakuaci a záchraně osob nebo které by ztěžovaly požární zásah.

Za porušení této povinnosti může být Hasičským záchranným sborem ČR udělena vlastníkovi domu pokuta až půl milionu korun.

Přesto si mnozí občané pletou chodby a schodiště bytových domů se skladišti, komorami nebo dokonce relaxačními koutky (ostatně o tom vypovídají i přiložené fotografie pořízené v bytových domech).

Foto: HZS Pardubického kraje

V případě požáru nejenže je znemožněna evakuace osob zataraseným schodištěm, ale může dojít i k přenosu požáru na tyto hořlavé předměty a šance na záchranu v takovém prostoru pak strmě klesá k nule.

Chodíte kolem a říkáte si – „nebudu se s nikým hádat a budu radši dělat, že to nevidím?“ Děláte velkou chybu! Oheň ani jedovatý kouř se nebudou ptát: „Koho byla tato skříň, kočárek nebo křeslo? “ Nebudou pátrat po tom, kdo sem tyto věci uložil a jak dlouho tu jsou, nebudou hledat důvody. Tihle dva zlí parťáci nemají svědomí a skutečně umí zabíjet.

Vyvarovat se tragédii i pokutám lze přitom zcela jednoduše. Odpovědné osoby musí nekompromisně zajistit dodržování požárních předpisů a občané a spolubydlící se nesmí bát upozornit na tyto závady svého správce, domovníka nebo předsedu výboru. Když tyto odpovědné osoby nezajistí nápravu, mohou se občané obracet přímo na inspektory a komisaře oddělení prevence na každém územním odboru HZS Pardubického kraje nebo přímo na krajském ředitelství.

Nabídka seminářů HZS Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje dále pořádá na centrální stanici v Pardubicích každoročně několik seminářů na téma – Požární ochrana v bytových domech.
Seminář je určen pro zástupce bytových družstev, měst a obcí a pro zástupce společenství vlastníků. Společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva (dále jen SVJ nebo BD), která mají na starosti zejména správu, provoz a opravy tzv. společných částí domů, jsou jako právnické osoby povinni zabezpečovat plnění povinností na úseku požární ochrany zejména v souladu s ustanovením § 2 zákona o požární ochraně.

Programem semináře bývá:

  • problematika požární bezpečnosti staveb (změny užívání, přístavby, zateplování, výměna oken, zasklívání lodžií…)
  • problémy při požárních kontrolách aneb plnění základních povinností (instalace a kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů, hydrantových systémů, požárně bezpečnostních zařízení)
  • revize elektro, hromosvodů, plynu
  • volné únikové cesty, větrání únikových cest, volné nástupní plochy a jejich značení, značení hlavních uzávěrů vody, plynu a elektrické energie
  • ukládání hořlavých látek v bytech, ve sklepích a na půdách
  • používání spotřebičů, kontroly spalinových cest
  • příklady požárů, které se v bytových domech staly – statistika a příčiny vzniku požárů

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Jak zabezpečit bytový dům

Zdroj: fotolia, photo 5000

Spravujete bytový dům? Na konferenci Rekonstrukce a provoz bytových domů poradíme. Přijďte 1. listopadu 2023

Jste předseda společenství vlastníků jednotek, bytového družstva nebo správce či vlastník bytového domu? Na konferenci 1. listopadu 2023 v Praze poradíme jak rozúčtovat teplo a teplou vodu, jak zateplovat nebo zařídit fotovoltaiku na bytovém domě. A kdy vyměnit společné rozvody vody? Uvidíte příklady dobré praxe z…

Zdroj: PEXELS

Bezpečný domov a mapa kriminality představená na veletrhu FOR ARCH

Již 34. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH (19. až 23. 9.) odstartoval seminářem Bezpečný domov. V široké nabídce doprovodných programů veletrhu má tato akce již své čestné místo. Aktuálně zaujala přítomné svým dalším vývojem aplikace Mapa kriminality a novými informacemi…

Zdroj: ABB

Domovní zvonky umí víc než jen zvonit. Domovní telefony umí komunikovat přes internet

Domovní zvonek je většinou prvním místem, u kterého se zastavíte. Důvod je prostý – zazvonit, domluvit se, být vpuštěn dovnitř, nebo se dozvědět potřebné a odejít. Dnes už ale domovní zvonky umožňují a nabízejí mnohem víc – kromě jiného představují nezanedbatelný bezpečnostní prvek, díky němuž se do domu dostanou…