Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Dešťovka se vrací. Nabídne dvojnásobný balík peněz a komfortnější administraci.

Příjem žádostí do druhého kola úspěšného dotačního programu na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou v domácnostech Dešťovka začne ve čtvrtek 7. září. Jedna domácnost si může přijít až na 105 tisíc korun.
Zdroj: Fotolia.com

Zájemci o dotace tak mají celý měsíc čas na seznámení se s novinkami, které pokračování programu přináší. Díky dvojnásobné alokaci 240 milionů korun, vyčleněné z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, bude možné podpořit minimálně 5 tisíc domácností. Zcela nově je polovina financí určena výhradně pro suchem ohrožené oblasti. Typy podporovaných systémů i výše dotace zůstávají beze změny a mohou pokrýt až 50 procent výdajů.

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR dnes vyhlašují druhé kolo dotačního programu Dešťovka na efektivní hospodaření se srážkovou a odpadní vodou. Majitelé a stavebníci rodinných a bytových domů mají nyní měsíc na přípravu žádostí, které začne SFŽP ČR elektronicky přijímat 7. září v 10:00 přes webové stránky dotacedestovka.

Aktualizovaná definice i seznam obcí ohrožených suchem

Po zkušenostech z prvního kola došlo k upřesnění definice tzv. suchých obcí. I pro druhé kolo Dešťovky platí, že se do suchých oblastí zařazují obce, které musely od roku 2014 zajistit pro své občany zásobování pitnou vodou cisternami, nebo zakázaly používat vodu na zalévání či napouštění bazénů, a to opakovaně minimálně ve dvou letech, či dlouhodobě minimálně na dobu tří měsíců v jednom roce. Nově však se na seznam suchých obcí dostanou také ty obce, které zákaz nevyhlásily veřejnou vyhláškou, ale jen například obecním rozhlasem či rozesláním hromadného e-mailu, a také obce bez veřejného vodovodu, kde starostové rovněž vyzvali občany k šetření s vodou.

Více času na doložení dokumentů k žádosti

Druhou změnou je prodloužení lhůty na doložení jednoduchého odborného posudku a dalších příloh k žádosti. Místo 5 dnů budou mít nyní lidé až 30 dnů na to, aby žádost a její přílohy doručili papírově na některé z krajských pracovišť SFŽP ČR. Stejně jako v minulém kole bude dodrženo pravidlo 3 týdnů. To znamená, že do 3 týdnů od podání žádosti se žadatel dozví, zda je žádost v pořádku, či zda má odstranit případné nedostatky a po schválení žádosti mu pak bude do tří týdnů od uzavření smlouvy odeslána dotace.

Dešťovka do každé domácnosti

I tentokrát dotujeme 3 základní systémy. Nejjednodušší systém využívající dešťovou vodu jen na zálivku zahrady bude dotován částkou až 55 tisíc korun a bude podporován jen u stávajících domů v oblastech výrazně postižených suchem. Složitější systémy, které budou srážkovou vodu využívat nejen na zalévání zahrady, ale i ke splachování toalety, případně budou recyklovat vodu odpadní, jsou určené pro majitele domů po celé ČR a získat na ně mohou dotaci až 105 tisíc korun.

Své žádosti do druhé výzvy mohou zájemci o dotace podávat elektronicky od 7. září až do vyčerpání 240 milionové alokace. Uznatelnost výdajů zůstává zachována stejně jako v první výzvě od 27. dubna 2017, stejně jako roční lhůta na realizaci projektu od doby akceptace žádosti. Aplikace pro elektronický příjem žádostí a další podrobné informace o programu jsou pro žadatele k dispozici na webových stránkách programu dotacedestovka.

Se svými dotazy se již nyní mohou žadatelé obrátit na bezplatnou linku 800 260 500, na e-mailovou adresu info@sfzp.cz nebo využít osobních konzultací na kterémkoli krajském pracovišti SFŽP ČR.

ESTAV.cz

logo
Topinfo s.r.o., Křenova 438/3
162 00 Praha 6

telefon: +420 233 081 141
e-mail: kontakt@estav.cz

web: www.estav.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek