REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Vítězné projekty architektonické soutěže e4 – cihlový dům budoucnosti

Společnost Wienerberger dne 19. 6. 2017 oznámila vítězné projekty ideové architektonické soutěže „e4 – cihlový dům budoucnosti“. První cenu získal projekt Ing. arch. Bohumila Brůži, který bude společností Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., realizován jako vzorový dům konceptu e4.

Posláním soutěže, kterou vyhlásila společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., bylo získat originální architektonická řešení cihlových rodinných domů s pálenou střešní krytinou v souladu s požadavky na výstavbu budov po roce 2020.

Vítěze soutěže „e4 cihlový dům budoucnosti“, která probíhala v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů, určilo hodnotící zasedání poroty, které se konalo dne 30. května 2017, takto:

  • První cena výši 150 000 Kč: Návrh č. 16, autor Ing. arch. Bohumil Brůža
  • Zvýšená třetí cena ve výši 60 000 Kč: Návrh č. 7, autoři Ir. Petra Sejkorová, Ir. Frank de Vleeschhouwer
  • Zvýšená třetí cena ve výši 60 000 Kč: Návrh č. 14, autor Ing. arch. Václav Slovák
  • Dále porota ocenila zvláštní odměnou mimo soutěž ve výši 30 000 Kč: Návrh č. 13, autoři Jiří Vítek, Kristýna Uhrová, Člověk v tísni, o. p. s.

Vítězné návrhy zhmotňují koncept e4, který prostřednictvím „čtyř e“ (energie, ekologie, ekonomika a emoce) představuje vizi společnosti Wienerberger pro ekologické a do budoucnosti orientované moderní bydlení z pálených stavebních materiálů – cihelného systému Porotherm, střešní krytiny Tondach či lícového zdiva Terca.

První cena, autor Ing. arch. Bohumil BrůžaPrvní cena, autor Ing. arch. Bohumil Brůža

Vítězný dům Ing. arch. Bohumila Brůži nabízí velmi komfortní, tradiční, ale pohodlnou dispozici. Proporce celku i jednotlivých částí jsou příjemně vyvážené. Kombinace části se šikmou a části s rovnou střechou dává možnost vytvořit nápaditou a pohodlnou dispozici. Počítá s dostatečným množstvím úložných prostor a vtipnou návazností koupelny na rovnou střechu nabízí tu kvalitu bydlení, kterou neumí dům v bytovém domě nabídnout. Projekt domu nejlépe odpověděl na zadání soutěže.

Mimo soutěž porota ohodnotila návrh autorů Jiřího Vítka a Kristýny Uhrové. Tento návrh nabídl netradiční tvar domu s přehlednou a úspornou dispozicí, se zajímavě orientovanými a osvětlovanými prostory. Porota návrh ocenila především pro jeho snahu využít cihlu jiným než tradičním způsobem – projekt je výrazně orientován do budoucnosti. Více informací o soutěžních projektech jsou k dispozici na stránkách společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

První cena, autor Ing. arch. Bohumil Brůža

Dům svým konceptem vyhovuje různým životním cyklům, kterými rodina prochází. Rozdělení objemu na část s plochou a sedlovou střechou objektu dodávají jemnější měřítko.Dům svým konceptem vyhovuje různým životním cyklům, kterými rodina prochází. Rozdělení objemu na část s plochou a sedlovou střechou objektu dodávají jemnější měřítko.

Architektonické, konstrukční a materiálové řešení

Základní tvar domu vycházející z lidových staveb se sedlovou střechou doplňuje soudobější tvarosloví a minimalistické provedení detailů. Při návrhu byl kladen důraz na uživatelský komfort, univerzálnost a přiměřenou velikost, která odpovídá průměrným požadavkům na rodinné bydlení. Plošně dominantní přízemí, kde je umístěna větší část provozu, doplňuje podkroví s klidovou částí domu. Základním prvkem dispozice přízemí je vazba obytné kuchyně a obývacího pokoje a jejich vzájemné propojení přes pobytovou terasu. Ta je částečně kryta střechou. Dům tak vyhovuje různým životním cyklům, kterými rodina prochází. Rozdělení objemu na část s plochou a sedlovou střechou objektu dodávají jemnější měřítko. Půdorysný tvar domu do písmene „T“ poskytuje venkovním prostorám kolem objektu určité krytí – intimitu. To je důležité zejména v případech umístění objektu na menší parcely v intenzivně zastavěných satelitech kolem velkých měst. Plochá střecha umožňuje její využití pro umístění fotovolatických panelů nebo slunečních kolektorů.

První cena, autor Ing. arch. Bohumil BrůžaPrvní cena, autor Ing. arch. Bohumil Brůža

Návrh domu využívá konstrukčních možností systémů Porotherm. Založení objektu se předpokládá na betonových základových pasech. Obvodové stěny jsou navrženy zděné z keramických tvárnic Porotherm 50T Profi bez dodatečného zateplení. Strop(střecha) nad přízemím je navržena ze skládaného stropu Porotherm s keramickými vložkami Miako. Konstrukce krovu je uvažována s dřevěnými krokvemi uloženými na pozednice a středové vaznice. Jednotlivé konstrukce jsou navrženy tak, aby po tepelně technické stránce byly na úrovni pasivních budov a splňovaly požadavky ČSN 730540.

Rozmanitost materiálů a povrchů je navržena střídmě tak, aby realizace objektu nebyla nadměrně finančně náročná. To současně koresponduje s tradiční lidovou architekturou, která byla materiálově skromná a úsporná. Dominantně je fasáda domu tvořena bílou omítkou, kterou doplňují keramický obklad TERCA a pálená střešní krytina TONDACH Figaro. Rámy oken, dveří a vrat mají neutrální tmavě šedou barvu. Povrch vikýřů je navržen z plechové falcované krytiny z titanzinku stejně jako další klempířské prvky domu. Nadměrné přehřívání interiéru je omezeno použitím venkovního stínění žaluziemi.

Zvýšená třetí cena, autor Ing. arch. Václav Slovák

Dům je zděný ze systému Porotherm T Profi plněných vatou tl. 380 mm, půdorysně a funkčně jednoduchý, žije se v přízemí. Krov je nasazen na věnec, bez podezdívek. Podkroví je využívání na skladování a jako rezerva.Dům je zděný ze systému Porotherm T Profi plněných vatou tl. 380 mm, půdorysně a funkčně jednoduchý, žije se v přízemí. Krov je nasazen na věnec, bez podezdívek. Podkroví je využívání na skladování a jako rezerva.

Popis domu

Základní myšlenkou návrhu je dnes tolik potřebný návrat k ověřeným a tradičním principům. Dům je zděný, půdorysně a funkčně jednoduchý, žije se v přízemí. Krov je nasazen na věnec, bez podezdívek. Podkroví je využívání na skladování a jako rezerva. Forma objektu odráží kontext – stodola umístěná na konci zahrady. Dům získává ideální oslunění a pasivní solární zisky, zároveň také pomáhá odstínit vítr z polí. Výhled ze zahrady je zachován díky pohledům skrze obytný prostor, dům se tak stává v podstatě rámem pro krásný výhled.

Střední francouzské okno je ustoupeno ve fasádě o více než 1 m do hloubky půdorysu a vytváří přirozený přesah střechy a stínění.

Zvýšená třetí cena, autor Ing. arch. Václav SlovákZvýšená třetí cena, autor Ing. arch. Václav Slovák

Dispoziční řešení

Ze západní strany je orientován vstup a technické zázemí, střední část vyplňuje hlavní obytný prostor otevřený do krovu, východní část je ložnicová, se dvěma pokoji. Dva pokoje v blízkosti sebe jsou v případě takto mladé rodiny téměř jediným správným řešením. Nad technickou částí je v podkroví půdní prostor.

Severní stěna obytného prostoru je pojata jako relaxační, jsou zde navržena dvě okna s rozšířeným parapetem, s možností sezení a výhledu do krajiny. Nad obytným prostorem je otevřená galerie, s pracovnou Pokoj ve východní části podkroví je v současnosti ponechán jako záložní. Koupelna je v objektu záměrně pouze jedna.

Technické řešení

Objekt je na vržen jako zděný, ze systému Porotherm T Profi plněných vatou tl. 380 mm, na betonových základech. Stropy jsou systémové keramické, částečně dřevěné (galerie). Krov je dřevěný, zateplen minerální vlnou mezi krokvemi a v podhledu. Střešní krytina keramická pálená taška např. Tondach Figaro.

Zvýšená třetí cena, autoři Ir. Petra Sejkorová, Ir. Frank de Vleeschhouwer

Dům v konceptu soutěže „e4 – cihlový dům budoucnosti“ dokazuje, že žít prostorně v domě s vysokým energetickým standardem a vlastní identitou je možné i na minimálním půdorysuDům v konceptu soutěže „e4 – cihlový dům budoucnosti“ dokazuje, že žít prostorně v domě s vysokým energetickým standardem a vlastní identitou je možné i na minimálním půdorysu

Popis stavby

Vnitřní organizace jednotlivých podlaží je založena na životním stylu mladé rodiny. První nadzemní podlaží je vstupem do domu. Zde jsou také situovány soukromé prostory rodičů. Srdce domu se nachází v druhém nadzemním podlaží. To je místem setkaní rodiny. Bez ohledu na umístění domu, nabízí toto patro výhled do okolí, kde okna rámují přilehlou krajinu jako obrazy. Fyzické spojení s okolním světem lze snadno zrealizovat pomocí balkonu anebo malého schodiště. Obytné podkroví je pak doménou dětí. Cihlový dům budoucnosti je organizován okolo vertikálního jádra. Toto jádro tvoří doslova “dům v domě” a na každém podlaží značí jasný střed kolem kterého je organizován půdorys. Jádro má v každém patře specifickou funkci. V prvním podlaží je to koupelna a úložný prostor, v druhém patře je to pak kuchyně, toaleta a spíž a v obytném podkroví místo pro spaní děti s koupelnou. Kromě těchto funkcí obsahuje jádro veškeré technické zázemí domu.

Tento dům dokazuje, že žít prostorně v domě s vysokým energetickým standardem a vlastní identitou je možné i na minimálním půdorysu.

Wienerberger s.r.o.

logo
Plachého 388/28
370 01 České Budějovice 1

zelená linka: 800 240 250
e-mail: info@wienerberger.cz

web: www.wienerberger.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Architektura

Foto: BoysPlayNice

Dispozice ve tvaru kříže s unikátním výhledem

Dispozice ve tvaru asymetrického kříže, kde v každém rameni se nachází jiná funkce. Jídelní kout kupříkladu nabízí posezení u okna s výhledem završeným siluetou Sněžky. Točité schodiště, v místě protínání os, propojuje společenskou část přízemí s klidovou částí v prostorách podkroví.

Nový návrh Hlavního nádraží v Praze, historická fantova budova vlevo, uprostřed magistrála, vlevo část nového zastřešení. Zdroj: CAMP

Nová éra železnice v Praze: Proměny tří nádraží budí emoce

Změna je život. Proměnou procházejí též ikonické stavby hlavního města. Ne vždy se ovšem nápady renomovaných architektů těší veřejné podpoře. Pojďme se podívat na proměny Hlavního, Masarykova a Smíchovského nádraží.