REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Univerzální fasádní systém je řešením na zateplování s polystyrénem i minerální vlnou

Velkou výhodou fasádních zateplovacích systémů Ceresit jsou systémová řešení. V nabídce nechybí ani universální systémy, dovolující jednou lepicí a stěrkovou maltou lepit a stěrkovat polystyrén, extrudovaný polystyrén i minerální vlnu.

Kontaktní zateplovací systém hraje samozřejmě i nadále významnou roli při snižování energetické náročnosti budov. S rostoucími požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla se v tomto případě většinou pouze zvyšuje tloušťka tepelného izolantu. V srpnu roku 2016 však vstoupilo v platnost nové znění základní normy požární bezpečnosti ČSN 73 0810:2016, v níž, krom jiných změn, dochází k výrazné transformaci požadavků na používání hořlavých a nehořlavých tepelných izolantů v ETICS.

Uplatňováním těchto požadavků se při zhotovování kontaktních zateplovacích systémů výrazně častěji setkávají na fasádě tepelné izolanty na bázi extrudovaného polystyrénu a minerální vlny, což si v minulosti žádalo různé lepicí a stěrkovací malty. Každý z těchto izolantů potřeboval lepicí a stěrkovací maltu s jinými vlastnostmi. Právě univerzální lepicí a stěrková malta Ceresit CT 80 je řešením pro takové aplikace, vyhovuje totiž požadavkům na lepení a stěrkování izolantů na bázi EPS i minerální vlny. Tímto je výrazně zjednodušená logistika materiálů na stavbu, kontrola jejich spotřeby a nevzniká téměř žádné riziko pochybení z použití nesprávné lepicí nebo stěrkovací malty.

Příkladem systému, který poskytuje univerzální řešení pro tepelné izolanty na bázi EPS a minerální vlny, je odolný proti mikrobiologické kontaminaci a proti povětrnostním vlivům a vykazuje nízkou nasákavost, je fasádní systém Ceresit Ceretherm Universal. Tento systém nabízí ověřené a realizačně jednoduché řešení při použití všech běžných typů izolačních materiálů - minerální vlny, polystyrenu a extrudovaného polystyrenu. Klíčovou součástí tohoto systému je lepicí a stěrková malta Ceresit CT 80, která vyniká univerzálním použitím, flexibilitou a dobrou přídržností.

Podrobné informace o produktové skladbě fasádního systému Ceresit Universal včetně popisu všech dalších systémových řešení najdete na Ceretherm.

Pracovní postup

Příprava, ošetření a vyrovnání podkladu

Univerzální lepicí a stěrková malta Ceresit CT 80, která se v systému Ceresit Ceretherm Universal používá k lepení izolačních desek a výztužné vrstvy, má velmi dobrou přídržnost na všech pevných, nosných, čistých, suchých podkladech, jako např. zdivo, omítky a betony, které neobsahují substance ovlivňující přídržnost (tuky, živice, prach, pyly apod.). Znečištění a vrstvy s nedostatečnou přídržností odstraňte, očistěte vodou a nechte vyschnout. Velké nerovnosti vyrovnejte s opravnou maltou Ceresit CD. Místa zasažená mechy, lišejníky a plísněmi mechanicky očistěte a ošetřete přípravkem proti houbám Ceresit CT 99. Staré, neomítnuté stěny, hrubé omítky a nátěry očistěte od prachu, následně opláchněte pomocí tlakové vody s čisticím přípravkem a nechte zcela vyschnout. Silně nasákavé podklady ošetřete hloubkovou penetrací Ceresit CT 17 a nechte alespoň 2 hodiny zaschnout.

Lepení izolačních desek z polystyrenu

Připravenou maltu CT 80 naneste po obvodu lepené desky pásem o velikosti cca 3-4 cm a vytvořte minimálně tři terče v ploše desky o průměru cca 8 cm. Desku přiložte ke stěně a dotěsněte poklepem pomocí dlouhé latě tak, aby byla dodržena potřebná rovinatost. Lepidlo musí pokrýt alespoň 40 % zadní strany desky. Desky skládejte na doraz, bez mezer a spár, na vazbu tak, aby nikde neprobíhala průběžná svislá spára.

Lepení desek z minerální vlny

Před vlastním nanášením lepicí malty vytvořte podkladovou vrstvu tak, že na celou plochu izolantu nanesete maltu v tenké vrstvě hladkou stranou hladítka. Dále pokračujte stejně jako při lepení desek z polystyrenu – naneste maltu po obvodu lepené desky pásem o šířce 3-4 cm a v ploše vytvořte několik terčů o průměru cca 8 cm. Desku pak přiložte ke stěně a dotěsněte poklepem latí tak, aby byla dodržena potřebná rovinnost. I v tomto případě musí lepicí malta pokrýt min. 40% zadní strany lepené desky. V případě použití lamel minerální vlny s kolmým vláknem nanášejte maltu Ceresit CT 80 celoplošně zubovým hladítkem o velikosti zubu 10-12 mm. Přilepená desky je nutno po vytvrdnutí malty (cca 3 dny) dodatečně kotvit talířovými hmoždinkami s kovovými trny k podkladní konstrukci.

Zapracování výztužné tkaniny

Před vlastním nanášením lepicí malty vytvořte podkladovou vrstvu tak, že na celou plochu izolantu nanesete maltu v tenké vrstvě (cca 1 mm) hladkou stranou hladítka. Po vyschnutí podkladové vrstvy (cca 24 hod.) Naneste maltu celoplošně zubovým hladítkem s velikostí zubů 10 nebo 12 mm. Do čerstvé malty přiložte výztužnou tkaninu ze skleněného vlákna (s přesahem jednotlivých pásů 10 cm) a následně naneste druhou vrstvu malty a přestěrkujte tkaninu tak, aby nebyla vidět a povrch výztužné vrstvy byl rovný. Čerstvé nečistoty očistěte vodou, vytvrzené části odstraňte mechanicky.

Aplikace základního (penetračního) nátěru

K nanášení základního nátěru je možné přistoupit až po úplném vyzrání výztužné vrstvy (obvykle po 3 dnech při 3 mm tloušťky). Základní nátěry Ceresit CT 15 (podklady před aplikací silikátových omítek Ceresit) a Ceresit CT 16 (podklady před aplikací všech ostatních tenkovrstvých omítek Ceresit) se nanášejí štětcem rovnoměrně v jedné, dostatečně silné vrstvě. Schnutí nátěru trvá asi tři hodiny. Doporučuje se nanést nátěry v dostatečné tloušťce a barevném provedení, které se co nejvíce shoduje s odstínem omítky, tak aby místa s případně vynechanými zrny v tenkovrstvé omítce nepředstavovaly estetický problém.

Aplikace tenkovrstvé omítky

Tenkovrstvá omítka se nanáší rovnoměrně na podklad v tloušťce zrna pomocí nerezového hladítka přikládaného k povrchu pod úhlem. Povrch omítky se zarovná hladítkem a stáhne přebytečný materiál. "Hlazené" omítky Ceresit lze aplikovat metodou nástřiku. Omítka aplikovaná nástřikem se nemusí uhlazovat (strukturovat). V okamžiku, kdy se omítka nanesená na podklad nelepí na nářadí, je možné pomocí plastového hladítka vytvořit požadovanou strukturu. V případě "rýhované" omítky lze svislými, vodorovnými nebo kruhovými tahy plastovým hladítkem získat svislé, vodorovné nebo kruhové rýhy tvořené zrnem omítky. Omítky s "hlazenou" strukturou získávají vzhled hustě osazených zrn kamenné drtě.

HENKEL ČR - stavební chemie CERESIT

logo
U Průhonu 10
170 04 Praha 7

telefon: 220 101 145
e-mail: info@ceresit.cz

web: www.ceresit.cz/cz.html

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Tepelné izolace

Snižování energetické náročnosti existujících budov nejen zateplením – díl III.

Snižování energetické náročnosti existujících budov nejen zateplením – díl III.

Budovy, které byly postaveny v dřívějších obdobích a neprošly pozdější změnou, prakticky ve všech případech nesplňují požadavky kladené současnou legislativou. Ve většině případů též bývají pro jejich majitele či provozovatele nadměrně nákladné z hlediska nákladů na běžný provoz. Je to logicky zapříčiněno tím, že v ...

Co pomůže ochladit město? Bílá barva!

Co pomůže ochladit město? Bílá barva!

Pohled na budoucnosti lidstva není moc radostný: klimatické změny se nutně odrazí na kvalitě života obyvatel měst, které už dnes hostí přes 50 % globální populace. A v roce 2050 by to mělo být už 75 %. Jedním z častých problémů, které jsou v souvislosti s urbanizací lidské populace spojené, je i efekt tepelných ...

Přírodní tepelná izolace, kterou vypěstují ve skleníku

Přírodní tepelná izolace, kterou vypěstují ve skleníku

Tepelné izolace jsou nemalou součástí všech staveb. Pro životní prostředí ale představují velkou zátěž. Pomineme-li ovčí rouno neexistuje mnoho skutečně původních přírodních tepelných izolací. V Chile se teď snaží prosadit biologickou tepelnou izolací, kterou si sami pěstují.

REKLAMA
REKLAMA