REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Univerzální fasádní systém je řešením na zateplování s polystyrénem i minerální vlnou

Velkou výhodou fasádních zateplovacích systémů Ceresit jsou systémová řešení. V nabídce nechybí ani universální systémy, dovolující jednou lepicí a stěrkovou maltou lepit a stěrkovat polystyrén, extrudovaný polystyrén i minerální vlnu.

Kontaktní zateplovací systém hraje samozřejmě i nadále významnou roli při snižování energetické náročnosti budov. S rostoucími požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla se v tomto případě většinou pouze zvyšuje tloušťka tepelného izolantu. V srpnu roku 2016 však vstoupilo v platnost nové znění základní normy požární bezpečnosti ČSN 73 0810:2016, v níž, krom jiných změn, dochází k výrazné transformaci požadavků na používání hořlavých a nehořlavých tepelných izolantů v ETICS.

Uplatňováním těchto požadavků se při zhotovování kontaktních zateplovacích systémů výrazně častěji setkávají na fasádě tepelné izolanty na bázi extrudovaného polystyrénu a minerální vlny, což si v minulosti žádalo různé lepicí a stěrkovací malty. Každý z těchto izolantů potřeboval lepicí a stěrkovací maltu s jinými vlastnostmi. Právě univerzální lepicí a stěrková malta Ceresit CT 80 je řešením pro takové aplikace, vyhovuje totiž požadavkům na lepení a stěrkování izolantů na bázi EPS i minerální vlny. Tímto je výrazně zjednodušená logistika materiálů na stavbu, kontrola jejich spotřeby a nevzniká téměř žádné riziko pochybení z použití nesprávné lepicí nebo stěrkovací malty.

Příkladem systému, který poskytuje univerzální řešení pro tepelné izolanty na bázi EPS a minerální vlny, je odolný proti mikrobiologické kontaminaci a proti povětrnostním vlivům a vykazuje nízkou nasákavost, je fasádní systém Ceresit Ceretherm Universal. Tento systém nabízí ověřené a realizačně jednoduché řešení při použití všech běžných typů izolačních materiálů - minerální vlny, polystyrenu a extrudovaného polystyrenu. Klíčovou součástí tohoto systému je lepicí a stěrková malta Ceresit CT 80, která vyniká univerzálním použitím, flexibilitou a dobrou přídržností.

Podrobné informace o produktové skladbě fasádního systému Ceresit Universal včetně popisu všech dalších systémových řešení najdete na Ceretherm.

Pracovní postup

Příprava, ošetření a vyrovnání podkladu

Univerzální lepicí a stěrková malta Ceresit CT 80, která se v systému Ceresit Ceretherm Universal používá k lepení izolačních desek a výztužné vrstvy, má velmi dobrou přídržnost na všech pevných, nosných, čistých, suchých podkladech, jako např. zdivo, omítky a betony, které neobsahují substance ovlivňující přídržnost (tuky, živice, prach, pyly apod.). Znečištění a vrstvy s nedostatečnou přídržností odstraňte, očistěte vodou a nechte vyschnout. Velké nerovnosti vyrovnejte s opravnou maltou Ceresit CD. Místa zasažená mechy, lišejníky a plísněmi mechanicky očistěte a ošetřete přípravkem proti houbám Ceresit CT 99. Staré, neomítnuté stěny, hrubé omítky a nátěry očistěte od prachu, následně opláchněte pomocí tlakové vody s čisticím přípravkem a nechte zcela vyschnout. Silně nasákavé podklady ošetřete hloubkovou penetrací Ceresit CT 17 a nechte alespoň 2 hodiny zaschnout.

Lepení izolačních desek z polystyrenu

Připravenou maltu CT 80 naneste po obvodu lepené desky pásem o velikosti cca 3-4 cm a vytvořte minimálně tři terče v ploše desky o průměru cca 8 cm. Desku přiložte ke stěně a dotěsněte poklepem pomocí dlouhé latě tak, aby byla dodržena potřebná rovinatost. Lepidlo musí pokrýt alespoň 40 % zadní strany desky. Desky skládejte na doraz, bez mezer a spár, na vazbu tak, aby nikde neprobíhala průběžná svislá spára.

Lepení desek z minerální vlny

Před vlastním nanášením lepicí malty vytvořte podkladovou vrstvu tak, že na celou plochu izolantu nanesete maltu v tenké vrstvě hladkou stranou hladítka. Dále pokračujte stejně jako při lepení desek z polystyrenu – naneste maltu po obvodu lepené desky pásem o šířce 3-4 cm a v ploše vytvořte několik terčů o průměru cca 8 cm. Desku pak přiložte ke stěně a dotěsněte poklepem latí tak, aby byla dodržena potřebná rovinnost. I v tomto případě musí lepicí malta pokrýt min. 40% zadní strany lepené desky. V případě použití lamel minerální vlny s kolmým vláknem nanášejte maltu Ceresit CT 80 celoplošně zubovým hladítkem o velikosti zubu 10-12 mm. Přilepená desky je nutno po vytvrdnutí malty (cca 3 dny) dodatečně kotvit talířovými hmoždinkami s kovovými trny k podkladní konstrukci.

Zapracování výztužné tkaniny

Před vlastním nanášením lepicí malty vytvořte podkladovou vrstvu tak, že na celou plochu izolantu nanesete maltu v tenké vrstvě (cca 1 mm) hladkou stranou hladítka. Po vyschnutí podkladové vrstvy (cca 24 hod.) Naneste maltu celoplošně zubovým hladítkem s velikostí zubů 10 nebo 12 mm. Do čerstvé malty přiložte výztužnou tkaninu ze skleněného vlákna (s přesahem jednotlivých pásů 10 cm) a následně naneste druhou vrstvu malty a přestěrkujte tkaninu tak, aby nebyla vidět a povrch výztužné vrstvy byl rovný. Čerstvé nečistoty očistěte vodou, vytvrzené části odstraňte mechanicky.

Aplikace základního (penetračního) nátěru

K nanášení základního nátěru je možné přistoupit až po úplném vyzrání výztužné vrstvy (obvykle po 3 dnech při 3 mm tloušťky). Základní nátěry Ceresit CT 15 (podklady před aplikací silikátových omítek Ceresit) a Ceresit CT 16 (podklady před aplikací všech ostatních tenkovrstvých omítek Ceresit) se nanášejí štětcem rovnoměrně v jedné, dostatečně silné vrstvě. Schnutí nátěru trvá asi tři hodiny. Doporučuje se nanést nátěry v dostatečné tloušťce a barevném provedení, které se co nejvíce shoduje s odstínem omítky, tak aby místa s případně vynechanými zrny v tenkovrstvé omítce nepředstavovaly estetický problém.

Aplikace tenkovrstvé omítky

Tenkovrstvá omítka se nanáší rovnoměrně na podklad v tloušťce zrna pomocí nerezového hladítka přikládaného k povrchu pod úhlem. Povrch omítky se zarovná hladítkem a stáhne přebytečný materiál. "Hlazené" omítky Ceresit lze aplikovat metodou nástřiku. Omítka aplikovaná nástřikem se nemusí uhlazovat (strukturovat). V okamžiku, kdy se omítka nanesená na podklad nelepí na nářadí, je možné pomocí plastového hladítka vytvořit požadovanou strukturu. V případě "rýhované" omítky lze svislými, vodorovnými nebo kruhovými tahy plastovým hladítkem získat svislé, vodorovné nebo kruhové rýhy tvořené zrnem omítky. Omítky s "hlazenou" strukturou získávají vzhled hustě osazených zrn kamenné drtě.

HENKEL ČR - stavební chemie CERESIT

logoU Průhonu 10
170 04 Praha 7

telefon: 220 101 145
e-mail: info@ceresit.cz

web: www.ceresit.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Z kategorie Tepelné izolace si přečtěte

Stavební deník je možné vést i on-line

Stavební deník je možné vést i on-line

Stavební deník je důležitý dokument. Není to jen „zase nějaký papír co po mě chce úřad“ ale důležitý důkazní materiál v případě, že se vyskytne potřeba reklamace či poruch stavby. Jeho zápisy mohou ...

REKLAMA
REKLAMA

estav.cz v žebříčku návštěvnosti TOPlist