Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

V čem je nová architektonická dominanta Prahy 4 - budova Enterprise výjimečná?

V rámci společnosti Erste Group Immorent je Enterprise jedním z největších projektů v celé střední Evropě. O její výjimečnosti svědčí také fakt, že ještě před zahájením stavby byla polovina kanceláří pronajatá. To je na kancelářském trhu velmi neobvyklé.
V čem je nová architektonická dominanta Prahy 4 - budova Enterprise výjimečná?

V čem je tato nová architektonická dominanta Prahy 4 výjimečná?

Budova Enterprise je výjimečná zejména svou vysokou energetickou úsporností. Oproti podobným kancelářským budovám je Enterprise až o 25 % šetrnější a i díky tomu je certifikována prestižním mezinárodním ekologickým certifikátem BREEAM Excellent. Při výstavbě jsme investovali jak do aktivních, tak pasivních prvků úspory energie. Enterprise je první kancelářskou budovou v Praze, jejíž okna splňují požadavky pro pasivní budovy.

Jak jeden z nejúspěšnějších developerů s dvacetiletou historií u nás vnímá další investiční příležitosti?

Jako největší investiční příležitosti vidíme hlavně velká města jako Praha nebo Vídeň. Krize nám ukázala, že kancelářský trh menších měst je poměrně mělký a tudíž je riskantní na něj vstupovat. Development větších projektů totiž může trvat až několik let. Pro úspěch je stěžejní dobře znát trh a být na něm dlouhodobě ukotven. V České republice v současnosti expanzi mimo Prahu neplánujeme.

A jakým směrem se vyvíjí trh kancelářských budov, resp. jaké jsou trendy v komerčních pronájmech?

Pro trh kancelářských budov je pozitivní, že se hospodářská situace na českém trhu dlouhodobě zlepšuje. Úrokové sazby jsou velmi nízko a tím pádem poroste poptávka po kancelářských prostorách. Na druhou stranu je však nyní kancelářský trh v Praze poměrně nasycený díky spekulativní výstavbě posledních let. Až se tyto kapacity vyčerpají, tak se nabídka s poptávkou opět vyrovná. Dobrá budova na dobré adrese si však svého nájemce najde vždy.

Korporátní nájemci kladou čím dál větší důraz na image svých firem. Chtějí tedy co „nejzelenější“ budovy. Samotní zaměstnanci chtějí hlavně příjemné pracovní prostředí. To se promítlo i do návrhu budovy Enterprise, která je mimořádně energeticky úsporná a zaměstnanci mají k dispozici široké, komfortní zázemí od parkovišť pro kola přes nabíječky na elektromobily po relaxační terasy.

Jak je upravena budova s ohledem na legislativu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace?

Budova je plně přizpůsobená pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a splňuje všechny platné zákonné požadavky. Navíc jsme v každém výtahovém jádře vyčlenili jeden výtah speciálně pro potřeby těchto osob, který je v provozu i při výpadku elektrické energie.

Jsou využívány obnovitelné zdroje energie?

V Erste Group Immorent filozofii udržitelných staveb respektujeme již od našeho vstupu na český trh v roce 1997, a to u všech našich budov. ENTERPRISE je certifikována prestižním certifikátem BREEAM EXCELLENT. Kanceláře v ENTERPRISE jsou promyšleny do posledního detailu. Víme, že příjemné pracovní prostředí má pozitivní vliv na produktivitu a efektivitu lidské práce. Všechna okna jsou osazena venkovními žaluziemi s možností individuální regulace stínění a pronikání slunečního záření. Ty zabraňují pronikání tepla do budovy a šetří až 25 % nákladů na chlazení. Velké prosklené plochy rovněž snižují náklady na osvětlení, a to až o 15 %. Kvalita pracovního prostředí je umocněna přívodem až 100 % čerstvého vzduchu, možností individuálního nastavení vnitřní teploty a regulací vlhkosti. Otevírací okna umožňují přímé větrání prostor, což přispívá k celkovému komfortu nájemců. Tepelná čerpadla umístěná na střeše budovy vylepšují účinnost vytápění prostor a ušetří až cca 20 % těchto nákladů. Spotřeba energie je monitorována elektronickým systémem správy budovy, který umožňuje optimalizovat provozní náklady budovy. Celkové úspory nákladů na energie v porovnání s jinými budovami porovnatelné velikosti dosahují až 25 %. Ještě doplním, že budova využívá systém rekuperace tepla, který přebytečné teplo, například ze serveroven, používá k vytápění budovy.  Systém je navržen tak, že plně obsazené budově a při teplotě nad 5 °C je t budova naprosto tepelně soběstačná a nevyžaduje venkovní zdroje tepla.

Jaká je energetická náročnost budovy? Jsou nějakým opatřením snižovány tepelné zisky s ohledem na snížení energetické náročnosti na klimatizace v letním období?

Enterprise má průkaz energetické náročnosti třídy „A“; budova je tedy mimořádně úsporná. Energetickou náročnost budovy vyhodnotíme během provozu po plném obsazení budovy. Provoz pak budeme nadále optimalizovat tak, aby se energetická náročnost nezvyšovala a zůstala minimální.  

Je nějak speciálně řešena ochrana proti hluku?

Před zahájením stavby byla zpracována podrobná studie hluku z dopravy a z vnitřních zdrojů budovy. Podle výsledků poté architekti navrhli vzduchově neprůzvučný vnější plášť, který zvukově izoluje vnitřek budovy. Měření po dokončení stavby prokázalo, že požadované hodnoty jsou dodrženy s velkou rezervou. Pro dodatečné snížení hluku z ulice 5. května jsme navíc postavili speciální protihlukovou stěnu.

Pro snížení hluku uvnitř budovy jsme místo tradičních klimatizačních jednotek s ventilátory nainstalovali tzv. indukční jednotky. Tyto jednotky nemají žádné pohyblivé části a jsou tedy naprosto bezhlučné a bezúdržbové.

Jsou využívány nějaké zajímavé materiály, novinky, recyklované materiály?

V tomto ohledu je unikátní řešení zasklení vstupní haly, ke kterému jsme zvolili kombinaci bezpečnostních skel a skel s minimální prostupností sluneční radiace. Vstupní hala s kavárnou je přístupná veřejnosti a každý si ji tak může přijít prohlédnout na vlastní oči.

Tomáš Velemínský, jednatel společnosti Erste Group Immorent ČR

Vystudoval stavební fakultu ČVUT, poté působil jako projektant a následně manažer výstavby zahraničních investičních celků. V oboru nemovitostí a zejména projektového developmentu staveb působí již více než 20 let. Od roku 1995 působil v ČR jako manažer a jednatel dceřiné společnosti zabývající se developmentem nemovitostí v rámci rakouské skupiny Girocredit, která následně fúzovala se skupinou ERSTE. V ní od roku 2000 působí jako jednatel společnosti ERSTE Group Immorent ČR, která se zabývá leasingem nemovitostí a projektovým developmentem staveb. Těžištěm jeho činnosti je development kancelářských budov a komplexů, zejména v Praze, v letech 2012  2014 se podílel na řízení jednoho z největších současných projektů ve Vídni – Quartier Belvedere, v rozsáhlém území nového vídeňského hlavního nádraží, jehož součástí je také výstavba komplexu ERSTE Campus, nové centrály rakouské Erste Bank. Zkušenosti předává nadále kolegům ve vídeňské Erste Group Immorent také při realizaci dalších kancelářských projektů ve Vídni.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Architektura

Foto: Ellen Goegebuer

Dům přebírá rytmus ulice. Tváří se jako tři domy, je ale jen jeden

Inspirace k architektonickým projektům někdy přichází z hlubin fantazie nebo exotických dálek. V případě projektu rodinného domu z Ghentu ale dlouhou cestu vážit nemusela. Podkladem pro návrh se tu stalo uspořádání domů v sousedství. To, jak jsou v odstupu za sebou řazeny podél…